HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1028/1618)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Asıl adı Abdurrahman Çelebi’dir. Kara Davud-zâde Süleymân Çelebi’nin oğludur. Babasından ve başka hocalardan ders aldı. Beyyinat Risâlesi isimli eseri vardır.

Kaynakça

Akbayar Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Bekir Kayabaşı (1996). Kaf-zâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Köksal M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâir (İnceleme-Tenkitli Metin) http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şâh-ı ‘ışkam mûy-ı jûlîdem bana efser yiter

Dâg-ı mihrünle ten-i zerdüm kabâ-yı zer yiter

Hil’at ü zer-beft ü şâhî sana bî-minnet bana

Pister ü bâlîn-i ‘izzet hâk ü hâkister yiter

Dîde vü dil huşk u ter ‘ışkunda ey çâbük-süvâr

Pâdşâh-ı mülk-i ‘ışkam baña bahr ü ber yiter

Derd-i ser virme baña bir yanadan sen ey ecel

Âşiyân-ı bûm-ı nekbet başuma derd-i ser yiter

Gitse ‘âlemden Hisâlî nâmı Mecnûn’un ne gam

Kıssa-i ‘ışkum cihâna tâze bir defter yiter 

(Köksal M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâir (İnceleme-Tenkitli Metin) http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]. 790)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Doğum YeriGörüntüle
2Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Doğum YılıGörüntüle
5Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Doğum YılıGörüntüle
7AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Ölüm YılıGörüntüle
8Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81MeslekGörüntüle
11Arzu Çurd. 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Madde AdıGörüntüle
17Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Madde AdıGörüntüle