HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendi

(d. ?/? - ö. 1245/1829)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Hasan Hüsnî Efendi’dir. İstanbul’da doğdu. Bir süre sarayda hizmet ettikten sonra dîvân-ı hümâyûn kaleminde görevlendirildi. Yakın dostu Dâniş Bey’in vefat etmesi üzerine büyük üzüntü duydu ve Sivas’ta memur iken bu üzüntüden 1245/1829 yılında vefat etti. Sivas’ta medfundur.

Fatîn, şairliğini başarılı bulur (1271: 60). Suyolcuzâde Sâlih Efendi hakkında söylediği “Ne zamân eylese taksîm Suyolcuzâde/Sû-be-sû su akıdır lûle-misâli çeşmim” beyti meşhurdur. Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi-Tarîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli, Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mevc urur dîdemde her dem cûybâr-ı intizâr

Serv-kaddim ile gül seyr-i kenâra intizâr

Gerd-i pâyınla olurdum kâm-bîn-i rûzgâr

Âh bir kerre göz açdırsa gubâr-ı intizâr

Hâne-i dîdem misâfirden görünmez oldu âh

Kandadır âyâ o şem’-i çeşmdâr-ı intizâr

Aldığı çün âh o şûhu göz göre göz habsine

Oldı dil gözden düşüp şimdi dûçâr-ı intizâr

Teşnedâr olmazdan evvel bâde-i vuslat ile

Keyf ider Hüsnî-i gamhârı humâr-ı intizâr

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 60.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Doğum YeriGörüntüle
2Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Doğum YeriGörüntüle
4SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Doğum YılıGörüntüle
5Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Doğum YılıGörüntüle
7SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Ölüm YılıGörüntüle
8Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Ölüm YılıGörüntüle
10SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783MeslekGörüntüle
11Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10MeslekGörüntüle
13SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Madde AdıGörüntüle
17Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Madde AdıGörüntüle