HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalı

(d. ?/? - ö. 1249/1833)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Drama'da doğdu. Drama kazası hanedanından ve dergâh-ı âlî kapıcıbaşılarından Halîl İbrâhim Ağa'nın oğludur. Meşhur tezkire yazarı Fatîn, Mehmed Husrev Bey'in kardeşinin oğludur. Öğrenimini doğduğu yerde tamamlayıp belli bir seviyede hüner ve marifet kazandıktan sonra Mısr-ı Kâhire'ye gitmiş ve orada bir müddet başıbozuk askerlere zabitlik yaparak vaktini geçirmiştir. Bir süre sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın kızı Nazlı Hanım'la evlenerek Mehmed Ali Paşa'ya damad olmuş, kısa bir müddet sonra da Mısır defterdarlığı memuriyeti uhdesine tevcih edilmiştir. Daha sonra Sudan'ın tanzim ve idaresi göreviyle Sudan tarafına gönderilmiş, birkaç sene burada kalmış, Sudan bölgesini zabturapt altına almış ve tekrar Kahire'ye dönmüştür. Fatîn'e göre defterdarlık görevi uhdesinde olduğu halde bazen Özpâkiyye denilen yerdeki konağında, bazen Kahire dışında bulunan Tayfiyye adlı köy civarında bulunan konağında, bazen Kahire dışındaki Kasr-ı Nîl adlı köşkünde, bazen de yine Kâhire civarında bulunan Cezîre-i Muhammed adlı bölgedeki konağında günlerini geçirirmiş (Fatîn 1271: 83). Defterdarlık görevine devam ederken 1249/1833 senesinin ortalarında Kahire'de vefat etmiş ve İmâm Şâfi'î Hazretleri'nin türbesi civarında bulunan kabristana defnedilmiştir.

Fatîn'e göre Husrev Mehmed Bey çok güçlü bir şairdir, bir hayli güzel şiirler tanzim etmesine rağmen bu şiirler zamanla kaybolmuş, elde ancak birkaç parça şiiri kalmıştır (1271: 84).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Ana üftâdedir halk âşık-ı ra'nâyı bilmez ol

Daha pek nâ-resîde tıfldır dünyâyı bilmez ol

Sakın âşık gücenme arz-ı hüsn eyler sana bir gün

Henüz tâze cüvândır remz ile îmâyı bilmez ol

Oturmuş pister-i nâz üzre istignâ serîrinde

Ser-i kûyunda olan âh u vâveylâyı bilmez ol

Hikâye eyleyüp aşkı didi ra'nâ cevâbında

Nice mümkin ola Husrev ki lâ illâyı bilmez ol

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 83.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
2NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946\\\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
3Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Doğum YeriGörüntüle
4HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946\'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
5NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946\\\'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
6Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Doğum YılıGörüntüle
7HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
8NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946\\\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
9Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Ölüm YılıGörüntüle
10HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946\'dan sonraMeslekGörüntüle
11NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946\\\'dan sonraMeslekGörüntüle
12Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996MeslekGörüntüle
13HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946\\\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946\'dan sonraMadde AdıGörüntüle
17NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946\\\'dan sonraMadde AdıGörüntüle
18Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Madde AdıGörüntüle