NECMİYE BACI

(d. 1890 (?) / ö. 1946\\\'dan sonra)
?
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Drama’nın ileri gelenlerinden Hüseyin Efendi’nin kızıdır. 1890 civarında doğmuştur (Yenisey 1946: 45). Cunbur’un doğum tarihi için verdiği ve Yenisey (1946)’e dayanan 1885 yılı bilgisi hatalıdır (2011: 283). Cunbur, Necmiye Bacı ile ablası Remziye Bacı’nın doğum tarihlerini birbirine karıştırmıştır (2011: 282-283). Turan, Saluk, Ünalan (2014: 376) da Cunbur’un hatasını devam ettirerek 1885 tarihini vermektedirler. Yenisey’e göre Necmiye Bacı, 1946 yılında sağdır. Remziye ve Havva isimli kendisi gibi Bektaşî olan iki kız kardeşi daha vardır. 1946 yılı itibarıyla kardeşi Remziye Bacı ile birlikte İzmir’in Karataş semtinde oturuyorlardı (Yenisey 1946: 45). Ablası Remziye Bacı ile ortaklaşa yazdıkları ve eldeki yegâne şiiri olan nefesten İzmir’de Bektaşi Babası olarak faaliyet gösterip, adı geçen şehirde 1967 yılında vefat eden (Noyan 2001: 606) Tavaslı Hâkî Baba’nın müritlerinden oldukları anlaşılmaktadır.

Ablasıyla müşterek olarak, yedili hece vezniyle yazdığı eldeki yegâne nefesinden Necmiye Bacı’nın tarikatına ve mürşidine gönülden bağlı ancak şiir yeteneği sınırlı bir mürit olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Kadın Şairleri. Ankara: Türk Kadınları Kültür Derneği Yay.

Noyan, Bedri (2001). Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevîlik. C. 4. Ankara: Ardıç Yay.

Turan, Fatma Ahsen, Reyhan Gökben Saluk, Özlem Ünal Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Yenisey, Fazıl (1946). Bektaşi Kadın Şairlerimiz. İzmir: Pazar Neşriyat Yurdu Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜROL PEHLİVAN
Yayın Tarihi: 16.04.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Şerif İzgörend. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sevgül Yılmazd. 27 Eylül 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sezer Ergörd. 01 Ocak 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Fuat Köprülüd. 4 Aralık 1890 - ö. 28 Haziran 1966Doğum YılıGörüntüle
6AĞCA GÜLAĞCA KIZId. 1890 - ö. 1971Doğum YılıGörüntüle
7Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Fuat Köprülüd. 4 Aralık 1890 - ö. 28 Haziran 1966Ölüm YılıGörüntüle
9AĞCA GÜLAĞCA KIZId. 1890 - ö. 1971Ölüm YılıGörüntüle
10Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Mehmet Fuat Köprülüd. 4 Aralık 1890 - ö. 28 Haziran 1966Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AĞCA GÜLAĞCA KIZId. 1890 - ö. 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle
14Mehmet Fuat Köprülüd. 4 Aralık 1890 - ö. 28 Haziran 1966Madde AdıGörüntüle
15AĞCA GÜLAĞCA KIZId. 1890 - ö. 1971Madde AdıGörüntüle