NECMİYE BACI

(d. 1890 (?) / ö. 1946\\\'dan sonra)
?
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Drama’nın ileri gelenlerinden Hüseyin Efendi’nin kızıdır. 1890 civarında doğmuştur (Yenisey 1946: 45). Cunbur’un doğum tarihi için verdiği ve Yenisey (1946)’e dayanan 1885 yılı bilgisi hatalıdır (2011: 283). Cunbur, Necmiye Bacı ile ablası Remziye Bacı’nın doğum tarihlerini birbirine karıştırmıştır (2011: 282-283). Turan, Saluk, Ünalan (2014: 376) da Cunbur’un hatasını devam ettirerek 1885 tarihini vermektedirler. Yenisey’e göre Necmiye Bacı, 1946 yılında sağdır. Remziye ve Havva isimli kendisi gibi Bektaşî olan iki kız kardeşi daha vardır. 1946 yılı itibarıyla kardeşi Remziye Bacı ile birlikte İzmir’in Karataş semtinde oturuyorlardı (Yenisey 1946: 45). Ablası Remziye Bacı ile ortaklaşa yazdıkları ve eldeki yegâne şiiri olan nefesten İzmir’de Bektaşi Babası olarak faaliyet gösterip, adı geçen şehirde 1967 yılında vefat eden (Noyan 2001: 606) Tavaslı Hâkî Baba’nın müritlerinden oldukları anlaşılmaktadır.

Ablasıyla müşterek olarak, yedili hece vezniyle yazdığı eldeki yegâne nefesinden Necmiye Bacı’nın tarikatına ve mürşidine gönülden bağlı ancak şiir yeteneği sınırlı bir mürit olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Kadın Şairleri. Ankara: Türk Kadınları Kültür Derneği Yay.

Noyan, Bedri (2001). Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevîlik. C. 4. Ankara: Ardıç Yay.

Turan, Fatma Ahsen, Reyhan Gökben Saluk, Özlem Ünal Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Yenisey, Fazıl (1946). Bektaşi Kadın Şairlerimiz. İzmir: Pazar Neşriyat Yurdu Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜROL PEHLİVAN
Yayın Tarihi: 16.04.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yüksel Pazarkayad. 24 Şubat 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Önder Şenyapılıd. 14 Mart 1940 - ö. 29 Mart 2021Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Adnan Önelçind. 1919 - ö. 18 Ekim 1987Doğum YeriGörüntüle
4Bezmi Nusret Kaygusuzd. 10 Şubat 1305/22 Şubat 1890 - ö. 25 Nisan 1961 İzmirDoğum YılıGörüntüle
5HEYRANÎ, Muhammet Işıkdemird. 1890 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Sıtkı Akozand. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Doğum YılıGörüntüle
7Bezmi Nusret Kaygusuzd. 10 Şubat 1305/22 Şubat 1890 - ö. 25 Nisan 1961 İzmirÖlüm YılıGörüntüle
8HEYRANÎ, Muhammet Işıkdemird. 1890 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Sıtkı Akozand. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Ölüm YılıGörüntüle
10Bezmi Nusret Kaygusuzd. 10 Şubat 1305/22 Şubat 1890 - ö. 25 Nisan 1961 İzmirAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HEYRANÎ, Muhammet Işıkdemird. 1890 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mehmet Sıtkı Akozand. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Bezmi Nusret Kaygusuzd. 10 Şubat 1305/22 Şubat 1890 - ö. 25 Nisan 1961 İzmirMadde AdıGörüntüle
14HEYRANÎ, Muhammet Işıkdemird. 1890 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle
15Mehmet Sıtkı Akozand. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Madde AdıGörüntüle