KÂZIM, Hüseyin Kâzım Efendi

(d. 1230/1814 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Hüseyin Kâzım Efendi’dir. 1230/1814’te Drama kazasına bağlı Sarışaban nahiyesinin Ulıcak köyünde doğdu. 1247/1831 yılında İstanbul’a gelip Kadıçeşmesi civarındaki medreselerden birinde medrese ve kitabet öğrenimi gördü. Arapçayı Kavalalı Yûsuf Efendi’den, Farsçayı Hoca Fehîm Efendi’den öğrendi. 1262/1846’da müderris oldu. Birkaç kere Mısır’a giderek Vali İbrahim Paşa’nın oğlu Mustafa Bey’in kethüdalık hizmetinde bulundu. Sonra İstanbul’a döndü. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Fatîn, bir mikdar güzel şiiri olduğunu ifade eder (1271: 347).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sinân-ı gamze-i cânâna girmiş sîne âyîne

Bu sûretle müşâbih âşık-ı gam-gînE âyîne

Görüp âyÎne-i ruhsâr-ı zîbâsıN hicâbından

Büründü başına bir perde-i peşmîne âyîne

Bakup âyîneye çîn-i cebîni eylemiş âyîn

Kalır hayretde ol âyîne her âyîne âyîne

Abes âyîne-i şeffâfa bakma ey melek-sîmâ

Görür mü rû-be-rû gelse biri birine âyîne

Nola mir’ât-ı dil Kâzım çerâğ-ı bezm-i yâr olsa

Yakışmaz mı aceb ol bezm-i Cem-âyîne âyîne

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946\\\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
2HAYDAR, Hasan Haydar Paşa, Dramalıd. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
3HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalıd. ? - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
7ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893MeslekGörüntüle
11REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74MeslekGörüntüle
12SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877MeslekGörüntüle
13ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
17REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Madde AdıGörüntüle
18SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Madde AdıGörüntüle