İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyeli

(d. 1245/1829 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin İzzet Efendi’dir. 1245/1829 yılında Karaferye’de doğdu. Silivri’de kâtiplik yaptı. Sultan Abdülaziz devri şairlerindendir. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nigâh-ı merhamet etmez misin ey kadd-i mevzûnum

Perîşândır ser-i zülfün gibi hâl-i dîger-gûnum

Gidelden ey meh-i sûz-efgenim sen mülket-i dilden 

Ne gözler yaşları dökdürdü bilsen tâli-i dûnum

Bırakmam kayd-ı zülfün elden efzûn olsa da cevrin

Sana ez-cân u dil âşüfte vü hayrân u meftûnum

Dolaşdı Mâverâü’n-nehr’den Nîl-i murâd üzere 

Şat-ı hecrine dûş oldı nihâyet çeşm-i Ceyhûnum

Nice dânâları lâl eyledi hayretle ey İzzet

Kümeyt-i tab’ıma pey-rev olaldan kilk-i gül-gûnum

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 293.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Lamba-zâde Şeyhî Mustafa Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂMİZ, Seyyid Mehmed Râmiz Efendid. ? - ö. 1758Doğum YeriGörüntüle
3CEVHERÎ, İBN-İ YEMÎNd. ? - ö. 1582/1590?Doğum YeriGörüntüle
4GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
5ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8ATÂd. 1829 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
11ATÂd. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891MeslekGörüntüle
13GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ATÂd. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
17ATÂd. 1829 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle