HALÎM, Abdulhalîm Efendi

(d. 1245/1829 - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1245/1829 yılında İstanbul'da doğdu. 1258/1824 yılında adliye okuluna girdi. 1263/1846 yılında maliye hazinesinde bulunan gelirler muhasebesi kâtibi ve 1268/1851 yılında Dahiliye kalemi kâtipliği görevinde bulundu. 1309/1891 yılında vefat etti.

 

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İnfiâl itmiş geçende ol meh-i rûşen bana

Bad-ez-în zindân olur seyrân ile gülşen bana

O perî-peyker ile hem-dem olursam gam degil

Yârsız yeksân olur gülşen ile külhan bana

Açmasam râz-ı derûnum dostlar gönlüm yanar

Verd-i aşkum söylesem handân olurdun sen bana

Dinlemez derd-i derûnum hâtırım eyler şikest

Ol ziyân-kârın elinden her demüm şîven bana

Ülfet-i agyâr ider uşşâkı mecrûhü'l-fuâd

Ol mehün cevri gelür her vechile ehven bana

Gelse hat ruhsâr-ı dil-dâra Halîmâ gam yimem

Cümle hûbân-ı zamândan ol perî ahsen bana

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 74.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEDÎM-İ KADÎM, Mehmedd. ? - ö. 1670Doğum YeriGörüntüle
2ŞEKÛRÎ, Himmet-zâde Şeyh Abduşşekûr Efendid. ? - ö. 1766-1767Doğum YeriGörüntüle
3Sevinç Çokumd. 25 Ağustos 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ziya Paşad. 1829 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
5GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSEYİNd. 1811 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9ZİHNÎ, Mehmed Nedretd. 1835 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916MeslekGörüntüle
11SALÂHÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmed Beyd. 1856 - ö. 1910MeslekGörüntüle
12FÂTİH, Fâtih Efendid. 1826 - ö. 1849MeslekGörüntüle
13HÂFIZ, Erzurumlu İshâk Efendid. 1838 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HEMDEM, Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi Efendid. 1807 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÜŞDÎ, Yemez-zâde Süleymând. 1770 - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Madde AdıGörüntüle
17CÜNDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EBU HAMİDd. ? - ö. 1412Madde AdıGörüntüle