HALÎM, Abdulhalîm Efendi

(d. 1245/1829 - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1245/1829 yılında İstanbul'da doğdu. 1258/1824 yılında adliye okuluna girdi. 1263/1846 yılında maliye hazinesinde bulunan gelirler muhasebesi kâtibi ve 1268/1851 yılında Dahiliye kalemi kâtipliği görevinde bulundu. 1309/1891 yılında vefat etti.

 

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İnfiâl itmiş geçende ol meh-i rûşen bana

Bad-ez-în zindân olur seyrân ile gülşen bana

O perî-peyker ile hem-dem olursam gam degil

Yârsız yeksân olur gülşen ile külhan bana

Açmasam râz-ı derûnum dostlar gönlüm yanar

Verd-i aşkum söylesem handân olurdun sen bana

Dinlemez derd-i derûnum hâtırım eyler şikest

Ol ziyân-kârın elinden her demüm şîven bana

Ülfet-i agyâr ider uşşâkı mecrûhü'l-fuâd

Ol mehün cevri gelür her vechile ehven bana

Gelse hat ruhsâr-ı dil-dâra Halîmâ gam yimem

Cümle hûbân-ı zamândan ol perî ahsen bana

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 74.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kemal Bekd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Refik (Altınay)d. 1880 - ö. 11 Ekim 1937Doğum YeriGörüntüle
4GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
5GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
6AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Ahmed Rif'at, Kânî Paşa-zâded. 1844 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşad. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9Sadullah Paşad. 1838 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10Pakize Başarand. 1925 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZİHNÎ, Berber-zâde Mehmed Zihnîd. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
12SA'ÎD, Fodla Kâtibi-zâde Mehmed Sa'îd Beyd. ? - ö. 1837MeslekGörüntüle
13SABRÎ, Eyüb Sabrî, Merzifonlud. 1843 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF’AT, Hasan Rif’at Efendid. 1847 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16USÛLÎd. ? - ö. 1538Madde AdıGörüntüle
17GURBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CELÂLÎ, Mahdum Celâld. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle