KÂSIM

(d. ?/? - ö. 1200/1785)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi bilinmeyen Kâsım, Şevket Beysanoğlu'nun Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları adlı çalışmasında belirttiğine göre Diyarbakır doğumludur ve 1785 yılında ölmüştür. Ali Emîrî, onun Diyarbakırlı şairlerle münazara ve müşarelerinin çok olduğunu söyler ve 1200 yılı "hududunda" (1785) öldüğünü belirtir. Beysanoğlu (1978: 258) ve Ali Emirî'de (Güner vd. 2003:46-47) gazelinden iki beyte yer verilmiştir. 

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1978). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C.3. Diyarbakır: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay.

Yazı Kurulu (2004). "Kâsım", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.5. Ankara: AKM Yay. s. 390. 

"Kâsım" (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.5. İstanbul: Dergah Yay. 504.

Güner, Güner ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 17.02.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir gazelinden:

Çeşmin âhûyı kılıp dîvâne-i sahrâ-neverd

Ceyş-i hâlin tâ ser-i dâra kaçırdı fülfüli

 

Meclis-i meyden bana teklif-i tevbe tâ-be-key

Kısmet-i Kasım budur koy vâ'izâ boş kulkuli

(Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara. 46-47).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Doğum YeriGörüntüle
2KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
4YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Doğum YılıGörüntüle
5KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Madde AdıGörüntüle
14KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle
15MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle