LİSÂNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 İsmi Ahmed Çelebi olup Adana'da doğdu. Adana’da üst düzey yöneticilik yapan ve bu şehre pek çok eser kazandıran Ramazanoğlu Pîrî Paşa’nın sır kâtibi oldu. Başarısı dolayısı ile daha sonra Üçüncü vezir Mustafa Paşa’nın oğlu Mehemmed Paşa Halep’te beylerbeyi iken onun divan kâtipliğine atandı. Adı geçen Paşa’nın ölümünden sonra İskender Paşa’nın oğlu Ahmed Paşa’nın hizmetine girerek Lahsa’ya gidip orada divan kâtipliği görevini ifa etti.

Sadece Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ'sında yer alan bu şâirin elimizde üç beyiti vardır. Bu üç beyite göre divan şiirinin dünyasına hakim biridir diyebiliriz.

 

 

 

Kaynakça

İpekten, Halûk (vd.) (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şu'arası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 03.12.2013
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Merdûd-ı ser-i kuyun olup mübtezel oldı

Agyâr-ı siyeh-rūya bu işler güzel oldı

xx

Geçdi Ferhâd ile Mecnûn bana hem-dem kalmadı

Vâdî-i ışkun bu vardur aceb tenhâlığı

xx

Tegâfül eylemek yeğdür Lisânî ta’n-ı nâ-ehle

Kulak dutmak bilürsün kavl-i a’dâya sefâhetdür

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay. 508.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bedirhan Çınard. 1919 - ö. 05 Ekim 1993Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet H. Doğand. 28 Haziran 1931 - ö. 17 Şubat 2008Doğum YeriGörüntüle
3OSMAN TAŞTANd. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MÜ'MİNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6VEZNÎ, Veznedâr Sinan Beyzâde Mustafa Çelebid. ? - ö. 1568\\\\\\\\\\\\\\\'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7HİKMETÎ, (Bî-namâz) Ahmed Efendid. 1727 - ö. 1755Madde AdıGörüntüle
8RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Madde AdıGörüntüle
9UBEYDÎ, Ubeydullah Hand. ? - ö. 1539Madde AdıGörüntüle