MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1275/1859)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Mehmed’dir. Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır’ın köklü ailelerinden Çarhî-zâdeler ailesine mensuptur. Genç yaşta Kur’ân’ı hıfzetti. İlim tahsilinden sonra bir süre ticaretle uğraşmış, şehrin sayılı zenginlerinden biri olmuştu. Ancak bakırdan altın elde etme sevdasına düşmüş ve bütün servetini bu yolda harcamıştır. 1250/1835 yılında İstanbul’a gidip yerleşti. 1275/1859 yılında İstanbul’da vefat etti (Güner vd. 2003: 52).

İstanbul’da Yûşâ peygamber adına inşa edilen caminin iç kapısı üzerindeki kitabede Mehmed’in düşürdüğü tarih yazılıdır.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve N. Güner (hzl.) (2003). Ali Emirî Efendi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hazret-i Yûşâ nebiyy-i mürsel ibn-i nûn budur

Hem Kelîmullâh fenâsıdur aleyhimüsselâm

Mu’cizâtından birisi bu gazâ eyler iken

Gün gurûba gitmedi bir sâ’at oldı sonra şâm

Hürmet içün Âmidî Hâfız-ı Mehmed kuluna

Cümle züvvâre dahi virsün Hudâ hüsn-i hitâm

Rihletinden evvel-i târîh-i hicrîye kadar

İki bin üç yüz yigirmi sâl iki mehdir temâm


(Güner, Galip ve N. Güner (hzl.) (2003). Ali Emirî Efendi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası. 52.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Doğum YeriGörüntüle
3İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Doğum YeriGörüntüle
4Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Doğum YılıGörüntüle
6İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Doğum YılıGörüntüle
7Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Ölüm YılıGörüntüle
9İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Ölüm YılıGörüntüle
10Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004MeslekGörüntüle
12İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013MeslekGörüntüle
13Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Madde AdıGörüntüle
18İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Madde AdıGörüntüle