Ertuğrul Şevket Avaroğlu

İmre Servet, Safa Akder
(d. 1909 / ö. 18 Kasım 1987)
Gazeteci, Yazar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bahriye Yüzbaşısı Mehmet Ârif Bey ile Hüsniye Hanım'ın oğlu olarak İstanbul Halıcılar'da Cami Sokağı'nda doğdu. Dedesi Mustafa Efendi, bahriyelidir. Kafkasya'dan İstanbul'a göç etmiş, tersaneye girmiş ve kolağası rütbesine kadar yükselmiştir (Koçu 1960: 1344). Babası Mehmet Ârif Bey, I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'nda Midilli Kruvazörü'nde görev yaparken şehit olmuştur. Ertuğrul Şevket, ilköğrenimini Numune-i Terakki Mektebinde gördü, bir müddet Menba-i İrfan Mektebi'nde okuduktan sonra Heybeliada Bahriye Mektebi'ne geçti. Bu okulu bedensel yetersizlik nedeniyle yarıda bıraktı. 1925'te Yüksek Muallim Mektebi'nin tarih bölümüne girdi. Ancak burayı da bırakarak o sırada ikamet ettikleri Üsküdar'da komşuları olan Sadri Edhem'in teşviki ile Son Telgraf gazetesinde muhabirliğe başladı. 1934'e kadar İstanbul gazetelerinde çalıştıktan sonra Ankara'ya giderek Matbuat Umum Müdürlüğü'nde görev aldı; Tan, Vatan, Tasvir ve Akşam gazetelerinin Ankara muhabirliğini yaptı. 1935'te Behice Hanım'la evlendi. 1944'te baş redaktörlüğe kadar yükseldiği görevinden istifa ederek İstanbul'a döndü; bir süre Tan gazetesi yazı işleri müdürlüğünde bulundu. İstanbul'da öldü.

Ertuğrul Şevket Avaroğlu, gazeteci kimliği ile ön plana çıkan bir isimdir. 1925'te gazeteciliğe başlayan Ertuğrul Şevket, gerek İstanbul'da gerekse on yıl kadar bulunduğu Ankara'da pek çok gazetede çeşitli görevlerde çalıştı. Karikatürist Ramiz ile Mizah dergisini, M. Faruk Gürtunca ile Devran'ı çıkardı; Refik Halit Karay'ın Aydede dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Yeni Sabah'ta yazdı, 1959'da M. Faruk Gürtunca'nın Ülkü müesseselerine genel müdür oldu. Her Gün gazetesinde "Sapantaşı" başlıklı fıkralar yazdı. Nevres Baba ve Aşkın Ölümü gibi yirmiden fazla romanı gazetelerde imzasız olarak tefrika edildi. Hikâyelerini Köse Fuad (1929) ve Olmıyan Şeyler (1938) adlı kitaplarında bir araya getirdi. Öykü ve romanları dışında üç perdelik komedisi Şeriatçası (1938) Ertuğrul Sadi tarafından sahneye kondu, halkevlerinde oynandı. 1945 yılında Vatan Çocuğu adlı bir piyese imza attı. Ertuğrul Şevket, şiirlerini kitap hâlinde yayımlamadı, ancak bazı şiirleri bestelendi.

Kaynakça

Koçu, Reşad Ekrem (1960). İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kolektif Şirketi Yay. C. 3. s. 1344-1345.

Yalçın, Murat (Ed., 2010). Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi (3. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yay. C. 1. s. 151.

Yıldırım, Tahsin (2006). Edebiyatımızda Müstear İsimler. İstanbul: Selis Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. NECATİ TONGA
Yayın Tarihi: 22.05.2019
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Köse Fuad? / ?1929Hikâye
Olmıyan ŞeylerÜlkü Basımevi / İstanbul1938Hikâye
Şeriatçası: Halk KomedisiBasın Genel Direktörlüğü Yay. / Ankara1938Tiyatro
Vatan ÇocuğuOkul ve Öğretmen Yay. / İstanbul1945Tiyatro
Zeki Müren'in İlk Filmi : Beklenen ŞarkıÜlkü Basımevi / İstanbul1953Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Evin Okçuoğlud. 03 Aralık 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
3HAYÂTÎ, Hayâtî Çelebid. ? - ö. III. Murad dönemi (1574-95) ortalarıDoğum YeriGörüntüle
4Hasan İzzettin Dinamod. 1909 - ö. 20 Haziran 1989Doğum YılıGörüntüle
5YUSİF MUSA OĞLU YUSİFOVd. 1909 - ö. 1980Doğum YılıGörüntüle
6SARI MEMEDOVd. 1909 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Ölüm YılıGörüntüle
8FATMA/BATUR/FATMA BEHİCE, Fatma Behice Baturd. 1911 - ö. 30.05.1987Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Fuat Gedikd. 1 Temmuz 1913 - ö. 8 Ocak 1987Ölüm YılıGörüntüle
10Sezgin Kaymazd. 25 Ocak 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Coşkun Yerlid. 5 Ağustos 1950 - ö. 15 Temmuz 2007MeslekGörüntüle
12Aziz Sivaslıoğlud. 01 Şubat 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mustafa Köneçoğlud. 04 Mayıs 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İlyas Tunçd. 12 Haziran 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ozan Özteped. 16 Temmuz 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Servet Eyüpgillerd. 13 Haziran 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İlhan Şevket Aykutd. 1907 - ö. 17 Mart 1991Madde AdıGörüntüle
18Mahmut Şevket Özdönmezd. 13 Temmuz 1873 - ö. 1954Madde AdıGörüntüle