NÂBÎ, Çörekçi-zâde Mehmed Nabî

(d. 1282/1865 - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmed Nâbî 1865 yılında Kastamonu’da doğmuştur. Çörekçizâde lakabıyla tanınan şair iyi bir aileden gelmiş ve babası tarafından yetiştirilmiştir. Müderris olan Mehmed Nabî’nin, babasının yanı sıra dedesi ve dayısının da büyük bilginlerden olduğu bilinmektedir. Ayrıca, Kastamonulu şairlerden Çörekçizâde Lütfî ‘nin de aynı lakapla tanındığı göz önüne alındığında, iki şairin aynı aileden veya aynı soydan geldiğini söylemek mümkündür. Çünkü Lütfî de Mehmed Nabî de eğitimli bir ailenden gelmektedir, iyi eğitim almışlardır ve Çörekçizâde bir lakaptan ziyade aile adını çağrıştırmaktadır. Ayrıca yukarıda bahsedildiği üzere, Mehmed Nabî’nin ailesinde çok sayıda bilgin olduğu bilgisiyle Lütfî’nin iyi eğitim aldığı, eğitimini İstanbul’da tamamlayarak Kastamonu’ya döndüğü ve Şeyh Şaban-ı Velî Tekkesi zâkirbaşlığı yaptığı bilgileri örtüşmektedir. Dolayısıyla yaklaşık 60 yıl arayla aynı aileden iki halk şairi çıktığını söylemek olası görünmektedir. Medreselerde Arapça bilgisi ve edebiyat dersleri veren Mehmed Nabî’nin halk şiiri tarzındaki eserleri daha fazla olmasının yanı sıra, divan şiiri tarzında da çok sayıda eser verdiği bilinmektedir. Şiirlerinde Nabî mahlasını kullanan şairin çok güzel saz çaldığı söylenmektedir (Yücel 1993:105). Evlendiği ve iki çocuk babası olduğu bilinen Çörekçizâde Mehmed Nabî’nin eşinin veya çocuklarının adı kaydedilmemiştir. 

Kaynakça

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu'da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu'da Yetişen ÂşıklarYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Koşma 

Bir bâlâ pervaza kapıldı gönül,

Âsumanda gezer durnalar gibi,

Mâlumat-furuştur, lüget parçalar,

Peşrevsiz, makamsız zurnalar gibi.

 

Yaşlı başlı bir yosmadır kendince,

Nezakette4, sırma telinden ince,

Kime verir zerâfete gelince?

Coşar taşar kaynar kurnalar gibi.

 

Nabî, methedeyim nice dilberi,

Yelken açmış, kahve dökmüş lengeri,

Kafası kör kandil, gider serseri,

Doluya uğramış sunalar gibi

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu'da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu'da Yetişen Âşıklar. Ankara: Gazi Üniversitesi 105-106.

 

Koşma 

Bir hûb sevdim, amma mekkâre gayet,

Oyunbaz, hokkabaz, gammaza benzer,

Dilrubâlar genci, yosma kıyafet,

Pervâz eder, bâzı şehbâza benzer.

 

Bazı keklik gibi reftâre gelür,

Bülbül-veş nağme-i güftâre gelür,

Bazı yâre, bazı ağyâre gelür,

Hercaî meşrebdir, dil-sâze benzer.

 

Vefâsız, sefâsız cefâsı bisyâr,

Bazı kaçar, bazı arz eder didâr,

Emsâli bulunmaz böyle sitemkâr,

Nabîyâ, meyletme canbaza benzer.

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu'da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu'da Yetişen ÂşıklarYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.106. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Doğum YeriGörüntüle
2ZİKRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Rıfat Ilgazd. 7 Mayıs 1911 - ö. 7 Temmuz 1993Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYH MEHMET HALİTd. 1865 - ö. 27.07.1931Doğum YılıGörüntüle
5MEYDANİ/MEYDANİ MEHMET/MEYDANİ BABAd. 1865/1869? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RAHMANÎ, Osmand. 1865 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
7ŞEYH MEHMET HALİTd. 1865 - ö. 27.07.1931Ölüm YılıGörüntüle
8MEYDANİ/MEYDANİ MEHMET/MEYDANİ BABAd. 1865/1869? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RAHMANÎ, Osmand. 1865 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYH MEHMET HALİTd. 1865 - ö. 27.07.1931MeslekGörüntüle
11MEYDANİ/MEYDANİ MEHMET/MEYDANİ BABAd. 1865/1869? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RAHMANÎ, Osmand. 1865 - ö. 1915MeslekGörüntüle
13ŞEYH MEHMET HALİTd. 1865 - ö. 27.07.1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEYDANİ/MEYDANİ MEHMET/MEYDANİ BABAd. 1865/1869? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RAHMANÎ, Osmand. 1865 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYH MEHMET HALİTd. 1865 - ö. 27.07.1931Madde AdıGörüntüle
17MEYDANİ/MEYDANİ MEHMET/MEYDANİ BABAd. 1865/1869? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RAHMANÎ, Osmand. 1865 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle