NÂBÎ, Çörekçi-zâde Mehmed Nabî

(d. 1282/1865 - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmed Nâbî 1865 yılında Kastamonu’da doğmuştur. Çörekçizâde lakabıyla tanınan şair iyi bir aileden gelmiş ve babası tarafından yetiştirilmiştir. Müderris olan Mehmed Nabî’nin, babasının yanı sıra dedesi ve dayısının da büyük bilginlerden olduğu bilinmektedir. Ayrıca, Kastamonulu şairlerden Çörekçizâde Lütfî ‘nin de aynı lakapla tanındığı göz önüne alındığında, iki şairin aynı aileden veya aynı soydan geldiğini söylemek mümkündür. Çünkü Lütfî de Mehmed Nabî de eğitimli bir ailenden gelmektedir, iyi eğitim almışlardır ve Çörekçizâde bir lakaptan ziyade aile adını çağrıştırmaktadır. Ayrıca yukarıda bahsedildiği üzere, Mehmed Nabî’nin ailesinde çok sayıda bilgin olduğu bilgisiyle Lütfî’nin iyi eğitim aldığı, eğitimini İstanbul’da tamamlayarak Kastamonu’ya döndüğü ve Şeyh Şaban-ı Velî Tekkesi zâkirbaşlığı yaptığı bilgileri örtüşmektedir. Dolayısıyla yaklaşık 60 yıl arayla aynı aileden iki halk şairi çıktığını söylemek olası görünmektedir. Medreselerde Arapça bilgisi ve edebiyat dersleri veren Mehmed Nabî’nin halk şiiri tarzındaki eserleri daha fazla olmasının yanı sıra, divan şiiri tarzında da çok sayıda eser verdiği bilinmektedir. Şiirlerinde Nabî mahlasını kullanan şairin çok güzel saz çaldığı söylenmektedir (Yücel 1993:105). Evlendiği ve iki çocuk babası olduğu bilinen Çörekçizâde Mehmed Nabî’nin eşinin veya çocuklarının adı kaydedilmemiştir. 

Kaynakça

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu'da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu'da Yetişen ÂşıklarYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Koşma 

Bir bâlâ pervaza kapıldı gönül,

Âsumanda gezer durnalar gibi,

Mâlumat-furuştur, lüget parçalar,

Peşrevsiz, makamsız zurnalar gibi.

 

Yaşlı başlı bir yosmadır kendince,

Nezakette4, sırma telinden ince,

Kime verir zerâfete gelince?

Coşar taşar kaynar kurnalar gibi.

 

Nabî, methedeyim nice dilberi,

Yelken açmış, kahve dökmüş lengeri,

Kafası kör kandil, gider serseri,

Doluya uğramış sunalar gibi

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu'da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu'da Yetişen Âşıklar. Ankara: Gazi Üniversitesi 105-106.

 

Koşma 

Bir hûb sevdim, amma mekkâre gayet,

Oyunbaz, hokkabaz, gammaza benzer,

Dilrubâlar genci, yosma kıyafet,

Pervâz eder, bâzı şehbâza benzer.

 

Bazı keklik gibi reftâre gelür,

Bülbül-veş nağme-i güftâre gelür,

Bazı yâre, bazı ağyâre gelür,

Hercaî meşrebdir, dil-sâze benzer.

 

Vefâsız, sefâsız cefâsı bisyâr,

Bazı kaçar, bazı arz eder didâr,

Emsâli bulunmaz böyle sitemkâr,

Nabîyâ, meyletme canbaza benzer.

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu'da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu'da Yetişen ÂşıklarYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.106. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞİKESTÎ, Şikestî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İbrahim Tenekecid. 09 Eylül 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SITKI PERVÂNE/SIDKÎ BABA, Zeynel Abidind. 1865 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6SIRRI BABA, Hüseyind. 1865 - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
7SITKI PERVÂNE/SIDKÎ BABA, Zeynel Abidind. 1865 - ö. 1928Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRI BABA, Hüseyind. 1865 - ö. 1935Ölüm YılıGörüntüle
10SITKI PERVÂNE/SIDKÎ BABA, Zeynel Abidind. 1865 - ö. 1928MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903MeslekGörüntüle
12SIRRI BABA, Hüseyind. 1865 - ö. 1935MeslekGörüntüle
13SITKI PERVÂNE/SIDKÎ BABA, Zeynel Abidind. 1865 - ö. 1928Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRI BABA, Hüseyind. 1865 - ö. 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SITKI PERVÂNE/SIDKÎ BABA, Zeynel Abidind. 1865 - ö. 1928Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
18SIRRI BABA, Hüseyind. 1865 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle