Mehmet Ali Ulvi

Ali Ulvi
(d. 1865 / ö. 16 Ekim 1922)
Devlet Adamı, Şair, Yazar,
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1865’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1885’te Mülkiye'den mezun olduktan sonra 1886’da Ticâret ve Ziraat Nezâreti Tercüme-i Fünûn Kalemi Kâtibliği'ne atanmış, 1888’de Rüsumat Emâneti Mektubî Kalemi Müsveddeliğine; 1889’da Mâliye Nezareti Kupon Kalemi Kâtibliği'ne ve yine aynı yıl Nezâret Muhasabat Umûm Müdürlüğü Merkez Hesapları Şubesi Katibliği’ne atanmıştır (Çankaya 1968-1969: 190). 1891’de Bursa Vilâyeti Maiyyet Memurluğu için görevlendirilmiş, burada üç yıl hizmet ettikten sonra kaymakamlığa tayin edilmiştir. 1894’de kaymakamlık stajının ardından Sivas/Azîziye, Afyon/Sandıklı, Aydın/Tavas, Yanya/Avlonya, Laros ve Hınıs kaymakamlıklarının ardından 1912'de geçici olarak Bitlis Valiliğine vekâlet eder ve aynı yıl Bâyezid mutasarrıflığı görevine geri döner. 1914’de Kerbelâ, iki ay kadar sonra da Çankırı mutasarrıflığına tayin olmuştur. 25 Mart 1919’da Kayseri ve 23 Nisan 1919’da Burdur sancaklarına mutasarrıf olarak atanır. 13 Mart 1920’de görevinden azledilir. Aynı yıl Burdur milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girer (TBMM Albümü 1920-1950 2010: 18). Meclis kayıtlarına göre daha sonra Erçin soyadını almış ve Mehmed Ali Erçin olarak kayda geçmiştir. 16 Ekim 1922’de milletvekili iken Ankara’da vefat etmiştir.

Mehmet Ali Ulvi, devrin süreli yayınlarda ilk telif ve tercüme eserlerini neşretmiştir. Bulunsun’da (1885) ve Bu da Bulunsun’da (1886) Fransızcadan tercümelerinin yanı sıra müzakere, tezkire ve fıkra örnekleri bir araya getirilmiştir. Gel Keyfim Gel (1886) mizahî latife ve fıkraları havi telif bir eserdir. Büyük Çocuklar (1887), çocukların ahlaki eğitimleri üzerine bir manzume ve 44 fıkrayı içermektedir. Gelişi Güzel’de (1887) eserlerinden seçtiği 38 şiiri mevcuttur. Tercümelerim (1887) başlıklı risalede ise Fransız şairlerinden Türkçeye kazandırdığı 13 manzum ve mensur çeviri mevcuttur.

Kaynakça

Ali Kemal (2016). Ömrüm. (haz. M. Kayahan Özgül). Ankara: Cümle yayınları

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 535-40104

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 643-48192

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 1575-118061

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4279-320874

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4289-321602

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4561-342034

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4598-344840

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4621-346518

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Mütenevvia Kısmı Belgeleri, 6-87

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 371-69

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 704-30

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 941-91

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 1114-76

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 2053-43

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 2164-107

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 2698-34

Devlet Arşivleri Başkanlığı, İrade Taltifat, 428-55

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Şifre Kalemi Belgeleri, 367-20

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Şifre Kalemi Belgeleri, 367-107

Mücellidoğlu, Ali Çankaya (1968-1969). Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler Mülkiye Şeref Kitabı I. Cilt. Ankara: Mars Matbaası.

TBMM Albümü 1920-2010 1. Cilt 1920-1950 (2010). (Ed. Feridun Keşir, Fatih Ören, Necati Sungur)Ankara: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HAKAN SOYDAŞ
Yayın Tarihi: 22.05.2019
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
BulunsunMatbaa-i A. K. Tozliyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye / İstanbul1885Çeviri
Bu da BulunsunKarabet ve Kasbar Matbaası / İstanbul1886Çeviri
Gel Keyfim GelA. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası / İstanbul1886Fıkra
Büyük ÇocuklarKitabcı Arakel / İstanbul1887Fıkra
Gelişi GüzelMihran Matbaası / İstanbul1887Şiir
TercümelerimKarabet ve Kasbar Matbaası / İstanbul1887Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYYİD, Seyyid Mesud Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1672Doğum YeriGörüntüle
2İLHÂMÎ, III. Selimd. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808Doğum YeriGörüntüle
3Fazıl Ahmet Aykaçd. 1884 - ö. 5 Aralık 1967Doğum YeriGörüntüle
4MURTAZAd. 1865 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5SITKI PERVÂNE/SIDKÎ BABA, Zeynel Abidind. 1865 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
6DİDARİ/EFGAN DİDARİ, Ökkeş Adil Toprakd. 1865/1872? - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Ölüm YılıGörüntüle
8SERDARÎ, Hacıd. 1833 - ö. 1919/1922Ölüm YılıGörüntüle
9FETHÎ, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922Ölüm YılıGörüntüle
10Halil İbrahim Göktürkd. 1920 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Kemal Kökd. 01 Kasım 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mehmet Yaşar Kandemird. 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Şemsettin Samid. 1 Haziran 1850 - ö. 18 Haziran 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Asım Usd. 1884 - ö. 11 Aralık 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİDÂÎ, Alid. 1878 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
17CEVHERÎ, Mınık Alî Cevherî Efendid. 1527-28 - ö. 1584Madde AdıGörüntüle
18MUSTAFÂ VEHBÎ, İmâm-zâded. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle