NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendi

(d. ?/? - ö. 1067-68/1656-58)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin bin Ömer olup Diyarbakırlıdır. Yaşıtları arasında ilim ve irfanıyla tanınmıştır. İlim öğrenmeye azmederek İstanbul’a gitmiş, burada âlim ve fâzıl kimselerle münasebet kurarak mülazım ve müderris olmuştur. 1040/1630-31'de görevinden azledilmiş, 1044/1634-35'te de Bursa kadısı olan İsâ Efendi ile Bursa’ya giderek onun hizmetine girmiş, orada Orhan Câmii imamlığına getirilmiştir. Daha sonra babasının yerine Câmi-i Kebîr’de günlük kürsü şeyhliği yapmış, uzun süre bu görevde kaldıktan sonra kendi evinde bazı öğrencilere ders vermiştir. Vefat tarihi konusunda kaynaklar iki farklı tarih bildirir. Mehmed Süreyyâ'da ölüm tarihi olarak 1068/1657-58 senesi kayıtlıyken (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 193); Beliğ ve Nâil Tuman'da vefat tarihi 1067/1656-57'dir. (Abdulkadiroğlu 1988: 514; Kurnaz vd. 2001: 1005) Mezarı Pınarbaşı'ndadır. Tarih düşürmedeki yeteneğiyle ün kazanmıştır. Öyle ki, sohbet sırasında bile irticalen tarihler söylediği rivayet edilir. (Abdulkadiroğlu 1988: 321, 348, 514).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). KB Yay. 16

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri- Fındıklılı İsmet Efendi -Tekmiletü'ş-Şakâik Fi Hakk-ı Ehli'l-Hakâik-. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.12.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ola gelmiş ahibbâ birbirine tuhfe göndermek

Senâdur armaganı mahlasun Nâcî-i hoş-gûyun 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1005.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
2Veysi Erdoğand. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YılıGörüntüle
5Veysi Erdoğand. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Ölüm YılıGörüntüle
8Veysi Erdoğand. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824MeslekGörüntüle
11Veysi Erdoğand. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Veysi Erdoğand. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Madde AdıGörüntüle
17Veysi Erdoğand. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle