NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendi

(d. ?/? - ö. Cemaziyelevvel 1090/Haziran-Temmuz 1679)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali'dir. Diyarbakır’da yetişti. Daha sonra İstanbul'a gitti ve müderris olarak dört buçuk yıl ders okuttu. Nisbetî Ali olarak tanındı. Şeyhülislâm Ebu Said Efendi'ye intisap etti. Kırk akça medreseden mazul oldu. Recep 1064/ Mayıs-Haziran 1654'te Hacı Hatun Medresesi'nde hariç rütbesine yükseldi. Safer 1066/Kasım-Aralık 1655'te Abdurrahman Paşa Medresesi'ne atandı. Cemaziyelevvel 1070/ Ocak-Şubat 1660'ta Canbaziye Medresesi'ne atandı. Şaban 1071/ Nisan 1661'de Hüsrev Kethüda müderrisi olup Recep 1073/ Şubat-Mart 1663'te Fethiye Medresesi'ne ulaştı. Muharrem 1075/ Temmuz-Ağustos 1664'te Koca Mustafa Paşa Medresesi'ne tayin oldu. Aynı sene Cemaziyelahiri/ Aralık-Ocak 1664-65'te Sahn-ı Semân’a geldi. Cemaziyelahir 1079/ Kasım-Aralık 1668'de Belgrat kadılığı verildi. Muharrem 1081/ Mayıs-Haziran 1670'de mazul oldı. Safer 1085/ Mayıs-Haziran 1674'de Manisa kadılığına tayin edilip Cemaziyelahir 1086/ Ağustos-Eylül 1675'te mazul oldu. Rebiülahir 1090/ Mayıs-Haziran 1679'da Üsküdar kadılığı layık görüldü. Aynı sene Cemaziyelevveli/ Haziran-Temmuz 1679'da vefat etti (Kissling 1965: 457)Tuhfe-i Nâilî'ye göre Safayi'nin vefat tarihini 1089 /1678-79 göstermesi yanlıştır (Kurnaz vd. 2001: 1050). Ramiz Tezkiresi (Adâb-ı Zurefâ) neşrinde bu madde bulunmamaktadır (Çapan 2005; Beysanoğlu: 1996: 144).

Tuhfe-i Nâili, Safayî'yi şairin biyografisini içeren kaynaklar arasında göstermesine rağmen Safayî'nin mevcut neşrinde şair hakkında bilgiye rastlanmamıştır (Çapan 2005; Kurnaz vd. 2001: 1050).

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket. (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara: San Matbaası.

Kissling, Hans Joachim (1965). Uşşâkîzâde's Zeyl-i Şakayık. Wiesbaden: Ottoharrasowıtz.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.05.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Senin rûyun benim ey mâh seyr-i gülistânımdır

Letâfet bustânında boyun serv-i revânımdır

Nedir bu kec hareket râst söyle sultânım

Felek misin a benim pâdişâh-ı devrânım

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1050.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Doğum YeriGörüntüle
2Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Doğum YılıGörüntüle
5Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Ölüm YılıGörüntüle
8Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
11Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle
17Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Adnan Güld. 19 Aralık 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle