RÛHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Filibeli'dir. İsmi Mustafa'dır. Nazireciliği ile tanındı.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1385.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.03.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Gayrilerle itdi çün ol şûh u şengül sohbetin

Dâg-ı sînemle idem lâyık budur gül sohbetin

Ârızı medhin okur yârün gönül nâlân olup

Gel güle karşu temâşâ eyle bülbül sohbetin

Ravza-i hüsnünde lalün şerbetin nûş eyleyen

İstemez hergiz bu bâg içre gül ü mül sohbetin

Penbe-i dâg ile cismin zeyn iden din gülmesin

Ehl-i tecrîd istemez sâhib-tahammül sohbetin

Yok visâlinde beka Rûhî baka gördüm anun

Hâr-ı hicrân ihtiyâr itdüm koyup gül sohbetin

(Kılıç, Filiz (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul Araştırmaları Ens.. İstanbul.1385.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÛRÎ, Dede Çelebid. 1638 - ö. 19.12.1717Doğum YeriGörüntüle
2HÂFIZ, Müezzin-zâde Hâfız Ahmed Paşad. ? - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
3NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÜLÂBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5VEZNÎ, Veznedâr Sinan Beyzâde Mustafa Çelebid. ? - ö. 1568\\\\\\\\\\\\\\\'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ŞEHSUVÂR PAŞAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7BEHCETÎ, Hasan Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8SÂHİB, Hammamî-zâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Deded. ? - ö. 1727-28 veya 1736-37Madde AdıGörüntüle
9MÛSÂ, Musa Deded. ? - ö. 1719-20Madde AdıGörüntüle