ŞÂKİR, Mehmed Şâkir, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1269/1852)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Mehmed Şâkir Efendi’dir. Halvetiye tarikatının Cerrahiye şubesi Nişancı Mehmed Paşa Tekkesi şeyhlerindendi. 1269/1852’de vefat etti. “Muazzez göçdi yâhû Şeyh Şâkir bezm-i dîdâra” ölümüne düşürülen tarih mısrasıdır. Fatih’te Nişancı Camisi civarına defnedildi. Sicill-i Osmânî’ye göre vefat tarihi 1216/1801 olup Keskin Dede yanına gömüldü (Aktan vd. 1996: 138).
Etvâr-ı Seb’a adlı risalesi ile Dîvân-ı İlahiyât'ı vardır. Hafız, âlim ve müfessir idi.

 

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı ve Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhiyâtından
Mürşid elinden nûş-ı şarâb it
Sonra derûnun aşka kebâb it


Sîne-i şevkin bezme rebâb it
Râh-ı Hudâ’ya böyle şitâb it
(Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 99.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİSÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949Doğum YeriGörüntüle
4HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİSÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949Doğum YılıGörüntüle
7HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİSÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949Ölüm YılıGörüntüle
10HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HÂLİSÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949MeslekGörüntüle
13HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂLİSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949Madde AdıGörüntüle