SÂLİM, Süleyman Sâlim Efendi

(d. ?/? - ö. 1311/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Evkaf Bina Emini İstanbullu Sait Efendinin oğludur. On yaşına kadar sıbyan mektebinde okudu, dört yıl Üsküdar rüşdiyesinde tahsil yaptıktan sonra 1274/1858’de Maliye Nezareti Evrak Odasına girdi. 1285/1869’da Esham-ı Umumiye Dairesi Bank Muhasebesine, Düyûn İdare-i Umumiyesi Tahrirat Odası müsevvidliğine, 1294/1878'de Maliyede teşekkül eden İslâhat Komisyonu Umur-ı Tahririyesine memur oldu. 1297/1880'de Maliye Mektubî Kalemi Düyun İdare-i Umumiyesi Şubesi Hulefalığına atandı, bu sıfatla 1311/1894 yılına kadar ayni şubede hiz­met ettikten sonra o yıl içinde vefat etti. Üsküdar'da Tunusbağı'nda Karacaahmed'e giden cadde üzerindeki mezarlığa defnedildi. Üsküdarlı Talât Bey ölümüne "Kabrini pür nûr ide Mevlâ Süleymân Sâlim'in (1311)" mısrasını tarih düşürdü.

Şiirleri genellikle mutasavvıfâne ve hakîmânedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergâh Yay.

Yücelen, Hilmi (1973). Türk Maliye Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Ansiklopedisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âşık olaldan beri dilde füzûn

Şöyle yanar âteşe cism-i zebûn

Âhım olur kubbe-i çerha sütûn

Bir şererin söndüremez bahr-i hûn

***

Eyledi pâ-der-gil ü ser-der-hevâ

Nakledecek olsam uzar macerâ

***

Ağladı ahvâlime arz ü semâ

Etmediği kalmadı aşkın bana

***

Aşk ne emreylese itmekteyim

Habl-i itaati pekitmekteyim

Hangi yola git dese gitmekteyim

Aşk deyip aşk işitmekteyim

***

Eyledi mecnûn nice âkilleri

Âteşine pota edip dilleri

Eyledi âkil nice bâkilleri

Yaktı uyuttu nice kâmilleri

(Yücelen, Hilmi (1973). Türk Maliye Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Ansiklopedisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası. 325.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
3VÂSIF, Mehmed Emînd. ? - ö. 1724-25Doğum YeriGörüntüle
4Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YılıGörüntüle
6VÂSIF, Mehmed Emînd. ? - ö. 1724-25Doğum YılıGörüntüle
7Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
9VÂSIF, Mehmed Emînd. ? - ö. 1724-25Ölüm YılıGörüntüle
10Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932MeslekGörüntüle
11HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10MeslekGörüntüle
12VÂSIF, Mehmed Emînd. ? - ö. 1724-25MeslekGörüntüle
13Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂSIF, Mehmed Emînd. ? - ö. 1724-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Madde AdıGörüntüle
17HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle
18VÂSIF, Mehmed Emînd. ? - ö. 1724-25Madde AdıGörüntüle