SÂLİM, Süleyman Sâlim Efendi

(d. ?/? - ö. 1311/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Evkaf Bina Emini İstanbullu Sait Efendinin oğludur. On yaşına kadar sıbyan mektebinde okudu, dört yıl Üsküdar rüşdiyesinde tahsil yaptıktan sonra 1274/1858’de Maliye Nezareti Evrak Odasına girdi. 1285/1869’da Esham-ı Umumiye Dairesi Bank Muhasebesine, Düyûn İdare-i Umumiyesi Tahrirat Odası müsevvidliğine, 1294/1878'de Maliyede teşekkül eden İslâhat Komisyonu Umur-ı Tahririyesine memur oldu. 1297/1880'de Maliye Mektubî Kalemi Düyun İdare-i Umumiyesi Şubesi Hulefalığına atandı, bu sıfatla 1311/1894 yılına kadar ayni şubede hiz­met ettikten sonra o yıl içinde vefat etti. Üsküdar'da Tunusbağı'nda Karacaahmed'e giden cadde üzerindeki mezarlığa defnedildi. Üsküdarlı Talât Bey ölümüne "Kabrini pür nûr ide Mevlâ Süleymân Sâlim'in (1311)" mısrasını tarih düşürdü.

Şiirleri genellikle mutasavvıfâne ve hakîmânedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergâh Yay.

Yücelen, Hilmi (1973). Türk Maliye Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Ansiklopedisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âşık olaldan beri dilde füzûn

Şöyle yanar âteşe cism-i zebûn

Âhım olur kubbe-i çerha sütûn

Bir şererin söndüremez bahr-i hûn

***

Eyledi pâ-der-gil ü ser-der-hevâ

Nakledecek olsam uzar macerâ

***

Ağladı ahvâlime arz ü semâ

Etmediği kalmadı aşkın bana

***

Aşk ne emreylese itmekteyim

Habl-i itaati pekitmekteyim

Hangi yola git dese gitmekteyim

Aşk deyip aşk işitmekteyim

***

Eyledi mecnûn nice âkilleri

Âteşine pota edip dilleri

Eyledi âkil nice bâkilleri

Yaktı uyuttu nice kâmilleri

(Yücelen, Hilmi (1973). Türk Maliye Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Ansiklopedisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası. 325.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
2AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
3NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Doğum YeriGörüntüle
4Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Doğum YılıGörüntüle
5AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
6NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Doğum YılıGörüntüle
7Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992MeslekGörüntüle
11AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918MeslekGörüntüle
12NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857MeslekGörüntüle
13Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Madde AdıGörüntüle
17AHMED MÜNİB, Bandırmalı-zâded. 1858 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
18NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Madde AdıGörüntüle