SÂMÎ

(d. ?/? - ö. 1293/1876-77\'de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatına dair bir bilgi yoktur. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Sofu-zâde Süleyman Efendi (ö. 1293/1876-77) adına yazılmıştır. Manzumedeki tarihten 1293/1876-77 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Sâmî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 485.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sofu-zâde Süleyman Efendi

Ey olan mâ’il-i hestî bu fenâ dünyâda

Çeşm-i ibretle nazar kıl şu harâb-âbâda

Edegör subh u mesâ celb-i rızâ-yı Mevlâ

Son nefesde erişen ancak odur imdâda

Bu Süleymân Efendi ki neşât u zevki

Bir zamân olmuş idi dehrde fevka’l-âde

Tarab-efzûnu idi şehr-i Tırabzon’un hayf

Verdi cellâd-ı ecel âkıbet ömrün bâda

Cebr-i noksân ile târîhini yazdım Sâmî

Merkez-i Huld’u mekân eyledi Sofu-zâde

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 120.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hamâmîzâde Mehmet İhsand. 5 Şubat 1885 - ö. 11 Mayıs 1948Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
3İbram Erdemd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hamâmîzâde Mehmet İhsand. 5 Şubat 1885 - ö. 11 Mayıs 1948Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
6İbram Erdemd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hamâmîzâde Mehmet İhsand. 5 Şubat 1885 - ö. 11 Mayıs 1948Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
9İbram Erdemd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hamâmîzâde Mehmet İhsand. 5 Şubat 1885 - ö. 11 Mayıs 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İbram Erdemd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hamâmîzâde Mehmet İhsand. 5 Şubat 1885 - ö. 11 Mayıs 1948Madde AdıGörüntüle
14HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle
15İbram Erdemd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle