ŞÂNÎ, Şeyh Şânî Mustafa Efendi

(d. 1090/1679 - ö. 1180/1766-67)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1090/1679 yılında İstanbul’da doğdu. Kariye Camii imamı Mevlevî Abdulkerim Efendi’nin oğludur. Babasının ölümü üzerine Kariye Camii imamı oldu. 1180/1766-67 yılında vefat etti. Edirnekapı dışında medfundur.

Hezeliyyat ve Hüsniyyat tarzındaki şiirleri ihtiva eden iki Dîvân sahibidir. Ancak şimdilik bu Dîvân’lar elde değildir. Şânî, Hevâyî gibi hezel tarzındaki şiirleriyle meşhur olmuştur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1568.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 171-72.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 475.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASÎBÎ, Güzelce Rüstem Paşa-zâde Hüseyin Efendid. ? - ö. 1614-15Doğum YeriGörüntüle
2Kemalettin Tuğcud. 27 Aralık 1902 - ö. 18 Ekim 1996Doğum YeriGörüntüle
3SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ, Neccâr-zâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 07.02.1746Doğum YılıGörüntüle
5HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Doğum YılıGörüntüle
6YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Neccâr-zâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 07.02.1746Ölüm YılıGörüntüle
8HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Ölüm YılıGörüntüle
9YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Neccâr-zâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 07.02.1746MeslekGörüntüle
11HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747MeslekGörüntüle
12YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746MeslekGörüntüle
13RIZÂ, Neccâr-zâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 07.02.1746Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂ, Neccâr-zâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 07.02.1746Madde AdıGörüntüle
17HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Madde AdıGörüntüle
18YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Madde AdıGörüntüle