ZÎVER, İstanbullu

(d. 1224/1809 - ö. 1245/1829)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1224/1809 yılında İstanbul'da doğan Zîver, Kırım'dan yetişen şıkk-ı sâlis defterdârı müfessir İsmail Ferruh Efendi'nin oğludur. Şiirde yeteneğini geliştirdiği sıralarda çok genç yaşta, yirmi yaşlarında iken Bâb-ı Defterî'de Mâlikâne odasına devam ederken 1829 yılında İstanbul'da veba hastalığından vefat etti. Beşiktaş'ta Yahyâ Efendi Dergâhı kabristanına defnedildi. Es'ad Efendi'ye göre ölüm tarihi 1247/1831'dir (Oğraş 2001: 182).

Arapça ve Farsçayı iyi bildiği, nazım ve nesir vadisinde kalem oynattığı, gazelde ve tarih düşürmede usta olduğu bildiriliyor (Oğraş 2001: 182).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1335). İdâre-i Osmâniye Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz'u. Afyon.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Bir nigâh-ı iltifâta irtikâb etmez misin

Pâdişâhım vakt-i nevmîdi hesâb etmez misin

Hasretinle gerçi kıldın kaddimi hem-çün kemân

Tîr-i âhımdan a zâlim ictinâb etmez misin

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 170.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
2ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
3İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN RIZÂ EFENDİd. 1809-10? - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5SIDKÎ, Yağcı-zâde Ömer Sıdkî Efendid. 1809 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
6MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF, Ârif Mehmed Efendi, Tüfenkçibaşıd. 1757 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
8KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
9GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
10İHSÂNd. 1822 - ö. 1840MeslekGörüntüle
11KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16MeslekGörüntüle
12FETHÎ, Fethullah Çelebid. ? - ö. 1694-95MeslekGörüntüle
13SA’DÎ, Arab-zâde Sa’dullah Sa’dî Efendid. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZET, Ahmed İzzet Beyd. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİOĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17YAVSÎ, Muhyiddin Muhammedd. ? - ö. 1524Madde AdıGörüntüle
18NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Madde AdıGörüntüle