SÂ'İB, Mehmed, Darendeli

(d. 1236/1820 - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1236/1820 yılında Darende'de doğdu. Asıl adı Mehmed Sâ'ib Efendi'dir. Memleketinde medrese öğrenimi gördü. 1843 senesinde İstanbul'a geldi. Bir süre müderrislik ve 1847 senesinde Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'de hocalık yaptı. Burada öğrencilerinden Nazîf isminde birine âşık oldu ve bu konudaki dedikodular üzerine 1850 senesinde bu görevinden ayrıldı ve Ordu muhasebeciliğine getirildi. Bir aralık Kur'a İmtihânı mümeyyizliğiyle Rumeli taraflarına gitti. Bu görevden döndükten sonra başka görev almadı ve meyhane köşelerinde vaktini geçirdi. Sokaklarda delicesine dolaştı ve Osmaniye Camisi avlusunda dilenerek hayatını devam ettirdi. Aklını kaybetme derecesine gelince hastaneye kaldırıldı. Mehmed Süreyyâ Bey ve Fatîn'e göre 1853 senesinde çıldırarak hastanede genç denecek bir yaşta vefat etti (Mehmed Süreyya 1311: 186; Fatîn 1271: 230).

Hastaneye yatmadan birkaç gün önce şiir ve inşaya dair ayrıca diğer konulardaki birkaç torba dolusu evrakını ve müsveddelerini Mekâtib-i Umûmiyye nazırı Kemal Efendi'ye teslim etmiştir. Fatîn'e göre Dîvân olacak kadar çok ve güzel şiirleri olmakla beraber bu Dîvân'ı elde yoktur (1271: 230), İsmail Paşa'ya göre ise bir Dîvân'ı vardır (1945: 512).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Arz-ı meydân itse uşşâka o nev-res ânıdır

Tâ bilinsün kim bu kûyun sâhib-i çevgânıdır

Hâl-i ruhsârı dili der-bend-i gîsû eyledi

Dâne-i dâm-ı belâ murgun heves-gerdânıdır

Nîk-nâmî yolların gerçi kaderdir sedd iden

Lîk seng-i ta'na bed-nâm-ı sebeb erzânîdir

Bu'l-eceb sandûka-i attâra benzer zâhidin

Hucre-i hâsı nigû-sâzende-i a'vânıdır

Bâda virdi hâsıl-ı ömrüm cefâ-yı rûzgâr

Sâ'ibâ evrâk-ı tedbîrin kazâ sûzânıdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 229.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1(BALABANLI) ÖMER, Ömer Torunoğlud. 1881 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FETHÎ, İbrahim Talipd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3PENÂHİ, Mustafa Müslim Ocakd. 1847 - ö. 1942Doğum YeriGörüntüle
4KÂŞÎ, Sa'îd Muhemmedd. 1820 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?Doğum YılıGörüntüle
6ÂSAF, Diyarbakırlıd. 1820 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7MAHVÎ, Tebrizli Hasand. 1822 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8ZİYÂ, Yûsuf Ziyâeddîn Efendid. ? - ö. 1853-1861 yılları arasıÖlüm YılıGörüntüle
9SELÂMÎ, Kara Müftî-zâde Abdusselâm Selâmî Efendid. ? - ö. 1853-54\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Nusret Karacad. 14 Nisan 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11AZMÎ, Azmî Mehmed Efendid. 1840-41 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727MeslekGörüntüle
13REFÎKd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂFIZ HIZIR İLYÂS, Enderunlud. 1801 - ö. 1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂLİHÎ, Sâlih Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Madde AdıGörüntüle
17GULÂM, Şeyh Gulâm Efendi, Erkirilid. ? - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYİN ŞENGÜLd. 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle