ŞERMİ, Seyyid Şermî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1123/1711-12)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şermî hakkında bilgi veren en önemli biyografik kaynak Sâlim Tezkiresi’dir. Sâlim, Şermî'den bahsederken, “İstanbul şehrîlerinin tâze bozuntusu makûlesinden” ifadesini kullanır (İnce 2005: 426). Bu ifadede dikkati çeken iki nokta bulunur. “Şehrî” kelimesi, şehirli/İstanbullu anlamına geldiği gibi haşarı, yaramaz, şehir çocuğu şeklinde de anlaşılabilir. “Bozundu” da şehrî gibi şairi tahfif etmek için kullanılmıştır. Bu bağlamda Nâbî’nin kendisini “Urfa bozundusu” şeklinde nitelemesi akla gelmektedir. Sâlim, Şermî'nin utangaç, sessiz, vakar ve iyi ahlak sahibi biri olduğunu kaydetmiştir. Tuhfe-i Nâilî, Şermî'den "seyyid" diye söz eder. Şermî, 1123/1711-12 yılında vefat etmiştir.

Şermî'nin şairliği ve şiirleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Sâlim, Şermî'nin şiirlerini beğenmez, letafetten yoksun bulur ve örnek olarak sadece bir beytine yer verir. Sâlim Tezkiresi'nde ve küçük değişikliklerle Tuhfe-i Nailî'de yer alan tek beyit, Şermî'nin elimizdeki yegâne şiiridir. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.12.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

O şehle müşkil ülfet etmemek andan dahı müşkil

Olurdum germ-sohbet anun ile olsa ger kâbil 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 426).

Yâr ile ülfetde müşkil etmemek andan dahı müşkil

Olurdum germ-sohbet anun ile olsa ger kâbil 

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 474)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Doğum YeriGörüntüle
2Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YeriGörüntüle
4Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Doğum YılıGörüntüle
5Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YılıGörüntüle
7Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Ölüm YılıGörüntüle
8Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Ölüm YılıGörüntüle
10Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Madde AdıGörüntüle
14Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendid. ? - ö. 1720-21Madde AdıGörüntüle