SIDKI

(d. 1275/1858 - ö. ?/1914)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Sıdkı ya da Sıdkıya mahlaslarını kullanan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır. İbrahim Aslanoğlu “Sıdkı Tapşırmalı Saz Şairleri” başlıklı yazısında, 1858 yılında Zile’de doğan Sıdkı’nın, daha çocuk denecek yaşta İstanbul’a gittiğini, bütün yaşamını orada geçirdiğini, Anadolu’da tanınan bir şair olduğunu ve yaklaşık 1914 yılında yine İstanbul’da vefat ettiğini belirtilmiştir (1983: 22). 

Cahit Öztelli Zileli Şairler adlı eserinde Zileli Sıdkı’nın iki gazelini ve bir koşmasını yayımlamıştır (1944: 125-126). Aslanoğlu ise, Öztelli’nin eserinde yer alan bu tek koşmanın, zamanındaki saz şairleri gibi hem aruz hem de heceyle şiirler yazan Zileli Sıdkı’ya değil, Sivaslı Yağcızade Ömer Sıdkı Efendi’ye ait olduğunu ifade etmiştir (1983: 22). Kutlu Özen de, “Yeniceli Aşık Sıdkı (Pervane) Hakkında Yapılan Çalışmalar” başlıklı yazısında yörelerinde çalışma yapan araştırmacıların Sıtkı tapşırmalı bütün deyişleri o yöredeki Sıtkılara mal ettiklerini belirtmiş ve Zileli Sıdkı'nın deyişlerinin Tarsuslu Sıdkı'ya, Kayserili Sıdkı'nın deyişlerinin Hekimhanlı veya başka bir Sıdkı'ya karıştığına dikkat çekmiştir (1990: 1). 

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (1983). “Sıtkı Tapşırmalı Saz Şairleri”, Türk Folkloru.  48: 22-24.

Özen, Kutlu (1990). “Yeniceli Aşık Sıtkı (Pervane) Konusunda Şimdiye Kadar Yapılan Çalışmalar”, I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu. 21-23 Kasım, Adana. 

Öztelli, Cahit (1944). Zile’li Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 13.02.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey sabâ ahvalimiz cânâna bildir bak ne der,

Sergüzeştim ol şeh-i hubana bildir bak ne der.

Girme destur olmayınca ol huzur -u pakine,

İbtida keyfiyeti derbane bildir bak ne der.

Arz kıl bu âşık-ı şûridenin ahvalini,

Söyle bir bir ol şeh - i zişâne bildir bak ne der.

Kûşe - i gamda feramuş etmesün üftadesin,

Bu niyazım dergâh- ı sultana bildir bak ne der.

Çare tedbir etmedi çünki Flatun-ı zaman,

Yar bu derd - i Sıtkıya Lokmane bildir bak ne der


Öztelli, Cahit (1944). Zile’li Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası. 125-126.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÂKÎRİ, Eyüp Gülşend. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ABDÎ, Abdi İmamd. 1803 - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
3CESÛRÎ, Zilelid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Zülfikârd. 1858 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5YUSUF SEZÂÎd. 1858 - ö. 1938Doğum YılıGörüntüle
6ÂSIM, Çeribaşı-zâde Mustafa Âsım Efendid. 1858 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
7Faik Reşadd. 26 Eylül 1851 - ö. 26 Haziran 1914Ölüm YılıGörüntüle
8MÂ'İL, Takıyeddîn, Molla Takid. 1868-69 - ö. 1914-15?Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EMRAH, Ardanuçlu Emrullahd. ? - ö. 1914?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HASANd. 1887 - ö. 1913/1914?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RAHMANÎ, Osmand. 1865 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle
14ŞAHBALLId. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Mehmet Sıtkıd. 1882 - ö. 19 Mayıs 1932Madde AdıGörüntüle