SIDKI

(d. 1275/1858 - ö. ?/1914)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Sıdkı ya da Sıdkıya mahlaslarını kullanan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır. İbrahim Aslanoğlu “Sıdkı Tapşırmalı Saz Şairleri” başlıklı yazısında, 1858 yılında Zile’de doğan Sıdkı’nın, daha çocuk denecek yaşta İstanbul’a gittiğini, bütün yaşamını orada geçirdiğini, Anadolu’da tanınan bir şair olduğunu ve yaklaşık 1914 yılında yine İstanbul’da vefat ettiğini belirtilmiştir (1983: 22). 

Cahit Öztelli Zileli Şairler adlı eserinde Zileli Sıdkı’nın iki gazelini ve bir koşmasını yayımlamıştır (1944: 125-126). Aslanoğlu ise, Öztelli’nin eserinde yer alan bu tek koşmanın, zamanındaki saz şairleri gibi hem aruz hem de heceyle şiirler yazan Zileli Sıdkı’ya değil, Sivaslı Yağcızade Ömer Sıdkı Efendi’ye ait olduğunu ifade etmiştir (1983: 22). Kutlu Özen de, “Yeniceli Aşık Sıdkı (Pervane) Hakkında Yapılan Çalışmalar” başlıklı yazısında yörelerinde çalışma yapan araştırmacıların Sıtkı tapşırmalı bütün deyişleri o yöredeki Sıtkılara mal ettiklerini belirtmiş ve Zileli Sıdkı'nın deyişlerinin Tarsuslu Sıdkı'ya, Kayserili Sıdkı'nın deyişlerinin Hekimhanlı veya başka bir Sıdkı'ya karıştığına dikkat çekmiştir (1990: 1). 

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (1983). “Sıtkı Tapşırmalı Saz Şairleri”, Türk Folkloru.  48: 22-24.

Özen, Kutlu (1990). “Yeniceli Aşık Sıtkı (Pervane) Konusunda Şimdiye Kadar Yapılan Çalışmalar”, I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu. 21-23 Kasım, Adana. 

Öztelli, Cahit (1944). Zile’li Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 13.02.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey sabâ ahvalimiz cânâna bildir bak ne der,

Sergüzeştim ol şeh-i hubana bildir bak ne der.

Girme destur olmayınca ol huzur -u pakine,

İbtida keyfiyeti derbane bildir bak ne der.

Arz kıl bu âşık-ı şûridenin ahvalini,

Söyle bir bir ol şeh - i zişâne bildir bak ne der.

Kûşe - i gamda feramuş etmesün üftadesin,

Bu niyazım dergâh- ı sultana bildir bak ne der.

Çare tedbir etmedi çünki Flatun-ı zaman,

Yar bu derd - i Sıtkıya Lokmane bildir bak ne der


Öztelli, Cahit (1944). Zile’li Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası. 125-126.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Bülbüld. 01 Ocak 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KUL AŞUR, Aşur Koçakd. 1932 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TAYYARÎ, Zeki Tipid. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İBİŞ, İbrahimd. 1858 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Şerîf Ahmed Reşîd Paşad. 1858 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
6NİGÂRÎ, Ahmedd. 1858 - ö. 1917?-1919?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEHVÂRÎ, Ahmed Şükrüd. 1862/1863 - ö. 1914-1915Ölüm YılıGörüntüle
8Recaizade Mahmut Ekremd. 1 Mart 1847 - ö. 31 Ocak 1914Ölüm YılıGörüntüle
9BAĞBAN MEHEMMEDd. 1835 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
10VELİ, Divriğilid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VELİ, İğdeciklid. 1794 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SEVDAYÎ, Hırtızlıd. ? - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
14TERKÎBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15GEDÂÎ, Ahmed Beşiktaşlı (Tokatlı)d. 1826 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle