ALİ NASİBİ BABA

(d. 1220/1804 - ö. 1304/1888)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adana'da 1804 yılında doğan âşık, Adanalı Eczacı Ali Nasibi’nin dedesidir. Babası Adana'da Kahveci Yusuf adıyla bilinen bir kişidir. Ali Nasibi Baba herhangi bir eğitim görmemiştir; ümmidir. Âşıklığa nasıl başladığı konusunda bilgi yoktur. Ali Nasibi Baba, geçimini Adana'da sebzecilik yaparak sağlamıştır. 1888 yılında doğan âşık, 84 yıl yaşadığı şehirde; Adana'da vefat etmiştir.

Ali Nasibi Baba, şiirlerinde mahlas kullanmayıp adını tapşırmıştır. Ali Nasibi Baba'nın Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Adana ve havalisini işgaline dair güzel bir destanı olduğu ve yaşadığı dönemde Tarsus civarında meydana gelen bir yangınla ilgili uzun bir destan söylediği rivayet edilmektedir. Âşığın şu ana kadar dört adet şiiri tespit edilmiştir. Ali Nasibi Baba'nın dört şiirinin, ikisi 11'li hece ölçüsü ile, diğer ikisi ise Mefâilün mefâilün mefâilün aruz kalıbı ile yazılmıştır. Şiirlerin birisi koşma, diğeri destan; diğer ikisi ise semai türündedir.

Âşık, şiirlerinde çoğunlukla tam ve zengin kafiyeye yer vermiştir. Âşığın şiirlerine dikkatle bakıldığında aşk, savaş, zamandan şikâyet ve yangın gibi doğal âfet konuları üzerinde durduğu görülmektedir (Arı 2009: 155-161). Ali Nasibi Baba'nın güzel şiir okuduğu, şiirlerinde telmih, teşbih, istiare, kinaye, mübalağa gibi söz sanatlarına sıkça baş vurduğu ve “ Leb Değmez”i başarıyla uyguladığı söylenmektedir. Yine Ali Nasibi Baba'nın şiirlerinde halk söyleyişlerine, deyimlere sıklıkla baş vurduğu; anlatım şekillerinden öyküleme, doğrudan anlatım ve soru-cevap yoluyla anlatım yöntemlerini daha fazla kullandığı dikkati çekmektedir (Toros 1938: 10).

 

Kaynakça

Arı, Bülent (2009). Adana'da Geçmişten Bugüne Âşıklık Geleneği. Adana: Altınkoza Yay.

Toros, Taha (1938). Çukurova’da Etili Halk Şairleri. Adana: yyy.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT ARI
Yayın Tarihi: 23.06.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Dünyayı Konya’yı bilmeyen âşık

Meydanda âşıkım deyip, gezemez

Hakikat, marifet bilmeyen natık

Kemalet ehlinin sırrın veremez

Mürşid-i Kâmile meyil vermeyen

Muarrifler esrarına ermeyen

Diz boyunda akar çaya girmeyen

Sandal olup deryaları yüzemez

Nasibi ülfet el hürilerle bazı

Çıkarma gönülden ism-i fayyaz-ı

Herkes kadere olunca razı

Takdiri Hüda-yı kimse bozamaz

 Arı, Bülent (2009). Adana'da Geçmişten Bugüne Âşıklık Geleneği. Adana: Altınkoza Yay. 158-162.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Ateşokd. 1928 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Emine Bayındırd. 20 Şubat 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Berrin Taşd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YESARÎ, Batumlu Mehmedd. 1804 - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
5RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YılıGörüntüle
6FETHÎ/ALÎ, Osmân Beyzâde Fethî Mehmed Alî Efendid. 1804-5 - ö. 1857Doğum YılıGörüntüle
7İSMETd. ? - ö. 18 Ağustos 1888’de hayattaÖlüm YılıGörüntüle
8MUHAMMED KURBANOĞLUd. 1825 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Mehmed Hüsnî Efendi, Konyalıd. 1851 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
10BURHAN, Burhan Karabulutd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11GÖMLEKSİZ, Mehmet Ağcaoğlud. 1911 - ö. 28.04.1984MeslekGörüntüle
12ZÂRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEYZİ/FEYYAZ, Feyzi Mehmed Efendid. 1820 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUL HALİLd. 1840-1850? - ö. 1905-1915?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERUNÎ, Hüseyin Avni Başokd. ? - ö. 1946Madde AdıGörüntüle
16EMEKTAR, Mehmet Ali Emektard. 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÇIRAĞI/ÇIRAĞI NURİ, Nuri Cihan Karataşd. 01.12.1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle