SIRRI, Kütahyalı

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Sırrı, Fuad Köprülü’ye göre 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır (2004: 355). H.1259’da Hacı Şemseddin-zâde Abdullah Lütfi Efendi tarafından yazılmış olan bir mecmuda bulunan ve Tavşanlı’nın yaklaşık beş kilometre güney doğusundaki Kayı köyünü metheden şiirlerinden Kütahyalı olduğu anlaşılmaktadır (Güler 1999: 303). 1814 tarihli bir mecmuada kayıtlı olan mersiyesini oğlu Rıdvan’ın ölümü üzerine yazmıştır (2004: 355). Sırrı’nın günümüze ulaşan dört koşması, oğlu Rıdvan’ın ölümü üzerine yazdığı bir ağıtı ve kahvecileri methettiği bir kahveci destanı bulunmaktadır (1999: 304). 

Kaynakça

Güler, Kadir (1999). "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Kütahyalı Âşık Sırrı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1: 303-308.

Köprülü, Fuad (2004). Türk Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 03.03.2015
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ağıt

Dünyâ yuvasından bir kuş uçurdum
Adı Rıdvan idi cennete gitti
Ol cennet bülbülü idi kaçırdım
Bunda mihman idi cennete gitti

Ol bülbülüm benim hüsündâr idi
Ötüşü mevzundu mânîdâr idi
Mevlâdan bana ol bergüzâr idi
Mürg-i ihsan idi cennete gitti

Ol bülbülü bana Hak atâ etti
Kafesde yavrucuk birkaç gün öttü
Ecel geldi geldiği yere gitti
Tayr-i Sübhân idi cennete gitti

Benim bülbülüm bülbüller başıdır
Cennet bülbülleri anın eşidir
Ötüşünden bildim cennet kuşudur
Revh ü reyhan idi cennete gitti

Süt yavrusu idi tane yemezdi
Şakır şakır öter bir söz demezdi
Gülzâr-i dünyâya meyi eylemezdi
Ziyb-i cinân idi cennete gitti

Ol bülbülüm ötmez şakımaz oldu
Kesildi sadâsı yuva boş kaldı
Gitti bülbül Sırrı cenneti buldu
Bahş-ı Rahmân idi cennete gitti

Güler, Kadir (1999). "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Kütahyalı Âşık Sırrı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1: 303-308.

 

Kahveci Destanı

Arkadaş zemmetme kahvecileri
Kahvecinin bâzı iyisi vardır
Yedirir ekmeği kesmez çabayı
Harcın hesab etmez dayısı vardır

Ketm etmez ekmeği yedirir bütün
Yemen kahvesiyle kokulu tütün
Düşünce gediğin ol alır satın
Söylenir âlemde yapısı vardır

Her gelene el göğüste kılınur
İzzet nerde safâ anda bulınur
Yahşi adam hizmetinden bilinür
Dâim keyf bağışlar tâbîsi vardır

Kahvesine kim gelirse git demez
Ekmeğini asla yalnız yemez
Varını harceder gediğin vermez
Böyle pak gönüllü velîsi vardır

Sırrı bilir iyilerin kadrini
Zemmeder gaddarın türlü gadrini
İyisin medheder söyler şükrünü
İkramın artırır sahîsi vardır

Güler, Kadir (1999). "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Kütahyalı Âşık Sırrı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1: 303-308.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SENÂYÎ, Ahmedd. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
2BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
3ESİF, Mehmed Deded. 1698/99 (?) - ö. 1732/33Doğum YeriGörüntüle
4SENÂYÎ, Ahmedd. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
5BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6ESİF, Mehmed Deded. 1698/99 (?) - ö. 1732/33Doğum YılıGörüntüle
7SENÂYÎ, Ahmedd. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
8BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9ESİF, Mehmed Deded. 1698/99 (?) - ö. 1732/33Ölüm YılıGörüntüle
10SENÂYÎ, Ahmedd. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ESİF, Mehmed Deded. 1698/99 (?) - ö. 1732/33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SENÂYÎ, Ahmedd. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle
14BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
15ESİF, Mehmed Deded. 1698/99 (?) - ö. 1732/33Madde AdıGörüntüle