SIRRI, Kütahyalı

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Sırrı, Fuad Köprülü’ye göre 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır (2004: 355). H.1259’da Hacı Şemseddin-zâde Abdullah Lütfi Efendi tarafından yazılmış olan bir mecmuda bulunan ve Tavşanlı’nın yaklaşık beş kilometre güney doğusundaki Kayı köyünü metheden şiirlerinden Kütahyalı olduğu anlaşılmaktadır (Güler 1999: 303). 1814 tarihli bir mecmuada kayıtlı olan mersiyesini oğlu Rıdvan’ın ölümü üzerine yazmıştır (2004: 355). Sırrı’nın günümüze ulaşan dört koşması, oğlu Rıdvan’ın ölümü üzerine yazdığı bir ağıtı ve kahvecileri methettiği bir kahveci destanı bulunmaktadır (1999: 304). 

Kaynakça

Güler, Kadir (1999). "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Kütahyalı Âşık Sırrı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1: 303-308.

Köprülü, Fuad (2004). Türk Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 03.03.2015
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ağıt

Dünyâ yuvasından bir kuş uçurdum
Adı Rıdvan idi cennete gitti
Ol cennet bülbülü idi kaçırdım
Bunda mihman idi cennete gitti

Ol bülbülüm benim hüsündâr idi
Ötüşü mevzundu mânîdâr idi
Mevlâdan bana ol bergüzâr idi
Mürg-i ihsan idi cennete gitti

Ol bülbülü bana Hak atâ etti
Kafesde yavrucuk birkaç gün öttü
Ecel geldi geldiği yere gitti
Tayr-i Sübhân idi cennete gitti

Benim bülbülüm bülbüller başıdır
Cennet bülbülleri anın eşidir
Ötüşünden bildim cennet kuşudur
Revh ü reyhan idi cennete gitti

Süt yavrusu idi tane yemezdi
Şakır şakır öter bir söz demezdi
Gülzâr-i dünyâya meyi eylemezdi
Ziyb-i cinân idi cennete gitti

Ol bülbülüm ötmez şakımaz oldu
Kesildi sadâsı yuva boş kaldı
Gitti bülbül Sırrı cenneti buldu
Bahş-ı Rahmân idi cennete gitti

Güler, Kadir (1999). "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Kütahyalı Âşık Sırrı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1: 303-308.

 

Kahveci Destanı

Arkadaş zemmetme kahvecileri
Kahvecinin bâzı iyisi vardır
Yedirir ekmeği kesmez çabayı
Harcın hesab etmez dayısı vardır

Ketm etmez ekmeği yedirir bütün
Yemen kahvesiyle kokulu tütün
Düşünce gediğin ol alır satın
Söylenir âlemde yapısı vardır

Her gelene el göğüste kılınur
İzzet nerde safâ anda bulınur
Yahşi adam hizmetinden bilinür
Dâim keyf bağışlar tâbîsi vardır

Kahvesine kim gelirse git demez
Ekmeğini asla yalnız yemez
Varını harceder gediğin vermez
Böyle pak gönüllü velîsi vardır

Sırrı bilir iyilerin kadrini
Zemmeder gaddarın türlü gadrini
İyisin medheder söyler şükrünü
İkramın artırır sahîsi vardır

Güler, Kadir (1999). "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Kütahyalı Âşık Sırrı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1: 303-308.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Namdar Rahmi Karatayd. 24 Kasım 1896 - ö. 26 Ağustos 1953Doğum YeriGörüntüle
2KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
3SİNÂNd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Namdar Rahmi Karatayd. 24 Kasım 1896 - ö. 26 Ağustos 1953Doğum YılıGörüntüle
5KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
6SİNÂNd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Namdar Rahmi Karatayd. 24 Kasım 1896 - ö. 26 Ağustos 1953Ölüm YılıGörüntüle
8KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
9SİNÂNd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Namdar Rahmi Karatayd. 24 Kasım 1896 - ö. 26 Ağustos 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SİNÂNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Namdar Rahmi Karatayd. 24 Kasım 1896 - ö. 26 Ağustos 1953Madde AdıGörüntüle
14KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
15SİNÂNd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle