TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1064/1653-54)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı İsmail Çelebi’dir. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Öğrenim gördü. Devrinin tanınmış şairleri arasındadır. 1064/1653-54 yılında vefat etti. Ölüm tarihi Sicill-i Osmâ’de 1046/1636-37 olarak geçmektedir. Ancak M. Nail Tuman, şairin ölüm tarihinin 1046/1636-37 olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtir.

Kaynaklarda Tab’î’nin şiirlerini bir araya topladığı divanının olup olmadığı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Safâyî, Tab’î’nin inşasının hoş, nazmının kabul gördüğünü, şiirlerinin de her türlü tekellüften uzak olduğunu belirtir (Çapan 2005: 355). Mehmed Süreyyâ da Tab’î’nin usta bir şair olduğunu ifade eder (Akbayar 1998: 1608).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kim der sana bülbül gibi feryâd ü figân et

Pervâne gibi ‘aşkını var dilde nihân et

Bir çok bilür âfetdir o ‘arz eyleme hâlin

Ruhsârına hasretle heman bir nigerân et

Tek gayri şeref-yâb-ı nikât-ı sitem etme

Hep tîr-i cefâna dil-i Tab’îyi nişan et

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 355.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yeşim Ağaoğlud. 21 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Pertev Demirhand. 1871 - ö. 1964Doğum YeriGörüntüle
4Yeşim Ağaoğlud. 21 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Pertev Demirhand. 1871 - ö. 1964Doğum YılıGörüntüle
7Yeşim Ağaoğlud. 21 Ocak 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Pertev Demirhand. 1871 - ö. 1964Ölüm YılıGörüntüle
10Yeşim Ağaoğlud. 21 Ocak 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Pertev Demirhand. 1871 - ö. 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Yeşim Ağaoğlud. 21 Ocak 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Pertev Demirhand. 1871 - ö. 1964Madde AdıGörüntüle