TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1178/1764-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa'dır. İstanbulludur. Pîrî Efendi'nin hizmetinde bulunduğu için "Pîri Mollası" sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülâzım oldu. Demirhisar kazasında kadılık yaptı. 1178/1764-65 yılında vefat etti. Devrinin tanınmış şairlerinden biridir. Ancak bugün şaire ait sadece Mihrimah Sultan'ın doğum tarihine düşürdüğü tarih (Erdem 1985: 195) elimizdedir.

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Tezkiretü’ş-Şuara. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Ünv. 80.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 195-96. 

Mehmed Süreyya (1315). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 251.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.08.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Pâdişâh-ı âlemin bir duhter-i sa'd-ahteri

Yümn ile geldi cihâna deyü buldukda şüyû'

Söyledim târîhini ilhâm-ı Hak'dır Tab'iyâ

Mihr-mâh Sultân gûn-â-gûn [gün] gibi itdi tulû' Sene 1176 /1762 

(Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 196.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Işık Ergüdend. 24 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Işık Ergüdend. 24 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Işık Ergüdend. 24 Şubat 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958MeslekGörüntüle
11ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Işık Ergüdend. 24 Şubat 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Işık Ergüdend. 24 Şubat 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Işık Ergüdend. 24 Şubat 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle