ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâde

(d. 1190/1776 - ö. 1271/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1190/1776 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Emîn Şarık’tır. Şiirlerinde Şârık mahlasını kullandı. Kaşıkçılık yaptığı için Kaşıkçı Hacı Emîn Baba ve Kaşıkçı-zâde diye tanındı. 1258/1842’de hacca gitti. Dönüşte Rufâî tarikatine girdi. 1271/1854’te Selanik’e gitti ve orada vefat etti.
Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir. Fatîn’e göre şiirleri hoştur.

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Büt-perestem dimezem sana gönül virsem âh
Büt-perest olduğumu duydu cihân kâfir âh


Bend iderse dili ol zülf-i ham-ender-hamına
Şâneveş belki anı kurtara bu baht-ı siyâh

Yiter itdin yiter âh bunca cefâyı zâlim
Nolur itsen bana bir kerre tebessümle nigâh

Dil-i vîrânımı yıkdınsa benim var olasın
Seni mesrûr ide her şâm u seher Rabb-ı İlâh

Çâre ne sevdi seni Şârık-ı rüsvâ-yı cihân
Afv ile eyle adâlet eger itdiyse günâh
(Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014]. 232-233.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSNÎ, Hüseyin Hüsnîd. ? - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
2Ceyhun Atuf Kansud. 7 Aralık 1919 - ö. 17 Mart 1978Doğum YeriGörüntüle
3ARAP BİLÂL, Bilâld. 1872 - ö. 1937Doğum YeriGörüntüle
4EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YılıGörüntüle
5HASRETÎ, Hasretî Çelebid. 1776-77 - ö. 1816 başlarıDoğum YılıGörüntüle
6HAYYÂT VEHBÎ, Erzincanlı Terzi Babad. 1776 veya 1781 - ö. 1848Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Darbâz-zâde Sâlih Rif'at Beyd. ? - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8SÂ'İB EFENDİ, Sâmil Efendi Hemşîre-zâdesid. ? - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9NUSRET, Mehmed Nusret Beyd. 1833 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ENVERd. 1828 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TEVFÎK, Tarsuslu Cûdî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. 1873 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14EMÎR, Seyyid Mehmed Emîr Çelebid. ? - ö. 1625Madde AdıGörüntüle
15FEHMÎ, Fehmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle