TARİKATÎ, Emir Dede

(d. ?/? - ö. ?/1689)
Tekke Şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Emir Dede, Konyalıdır. Dinî ve dünyevi ilimlerde kendini yetiştiren şair, Çelebi Abdülhalim’den çok istifade etmiştir. Mevleviliğe intisap edişinden sonra tarikata olan hizmetleri ve bağlılığı sebebi ile dervişler arasında "Tarikatî" ismi ile şöhret bulmuştur. Şiirleri Esrar Dede'den alınmıştır. Konya'da 1689 yılında vefat etmiştir (TDEA 1979: 34-35).

 

 

 

Kaynakça

Esrar Dede (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. hzl. İlhan Genç. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

"Emir Dede (Tarikatî)" (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 34-35.Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

 

Abdü’l-halim Efendi idüp müjde-i semâ

Gitdi semâ-hâne-i Adne safâ ile

Sâl-i nagamda hâlet-i pür-zor-ı cezbeden

Bî-hûd çekildi meşhede şevk-i likâ ile


Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 325.

 

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZAd. 1878 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
2İbrahim Demircid. 20 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Doğum YeriGörüntüle
4RIZAd. 1878 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5İbrahim Demircid. 20 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
7RIZAd. 1878 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8İbrahim Demircid. 20 Ağustos 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Ölüm YılıGörüntüle
10RIZAd. 1878 - ö. 1908MeslekGörüntüle
11İbrahim Demircid. 20 Ağustos 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951MeslekGörüntüle
13RIZAd. 1878 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İbrahim Demircid. 20 Ağustos 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZAd. 1878 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
17İbrahim Demircid. 20 Ağustos 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Madde AdıGörüntüle