CEVRÎ, Konyalı

(d. 1236/1820 - ö. 1311/1894/1895?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cevrî, 1820 yılında Konya’da doğmuştur (Köprülü 1962: 542). Konya’daki Özdemir Medresesinde öğrenim gördü. Konya merkez ilçeye bağlı Sızma köyünde imamlık yaptı. Bu köyden bir hanımla evlenerek bu köye yerleşti. Sızma köyünden şiirlerinde söz etmektedir (Yakıcı 1994: 196). Açık fikirli, hoşsohbet bir insandır. Bir salgında kolera hastalığına yakalandı. 1895 yılında Konya’da vefat etti (Önder 1951: 366). Kimi kaynaklarda vefat yılı 1894 olarak verilmektedir (Çelik 2006: 196).

Cevrî’nin halk şiirinin özellikle koşma nazım şekliyle şiirler söyledi. Âşık fasıllarına katıldı. Âşıklarla atışmalar yaptı. Cevrî’nin özellikle yaşadığı dönemdeki Konyalı âşıklardan Hikmetî ile yaptığı atışmalar meşhurdur (Önder 1951: 366). Şair hakkında bilgi veren en eski makale Mehmet Önder tarafından 1951 yılında Türk Folklor Araştırmaları dergisinde yayımlanmıştır. Birçok halk şiiri/saz şiiri ansiklopedisi ve antolojisinde şiirlerine yer verildi. Bunların başında Fuat Köprülü’nün Türk Saz Şairleri adlı eseri gelmektedir. 

Kaynakça

Çelik, Ali (2006). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

Köprülü, M.Fuad (1962). Türk Saz Şairleri. C.I-V. Ankara: Millî Kültür Yay.

Önder, Mehmet (Haziran 1951). “Konyalı Âşık Cevrî ve Hikmetî”, Türk Folklor Araştırmaları. 23: 366.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi/GEFAD Bahar. 177-204.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ALİ YAKICI
Yayın Tarihi: 04.03.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Aşk babına hangi yönden dâhilsin

Güzellerden ferman aldım hoş musun?

Bu âlemde acep neye mâilsin

Dolu musun yoksa kuru boş musun?

 

Boyun eğdim güzellerin şâhına

Gönül düşkün vech-i Enver mâhına

Anın için düştüm gurbet râhına

Aşk babında bilmem bana eş misin?

 

Cevrî der ki usanmışım gezmeden

Kalem alıp nice kaş göz yazmadan

Bir âşığım indim geldim Sızma’dan

Tatlı şeker yoksa kaya taş mısın?

Köprülü, M. Fuad (1962). Türk Saz Şairleri C.I-V. Ankara: Millî Kültür Yay. 612.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYÂTÎ, Seyyid İbrahim Efendi, Yek-Çeşmd. ? - ö. 1759 başlarıDoğum YeriGörüntüle
2Kâmil Uğurlud. 01 Ocak 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HEMDEM, Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi Efendid. 1807 - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
4HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?Doğum YılıGörüntüle
5PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?Ölüm YılıGörüntüle
8PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
9BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?MeslekGörüntüle
11PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881MeslekGörüntüle
12BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878MeslekGörüntüle
13HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?Madde AdıGörüntüle
17PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
18BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle