TUFEYLÎ/TIFÎLÎ, Molla Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 1020/1611)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Ali olan şair Tufeylî/ Tıfîlî mahlasını kullandı. Molla Ali sanıyla tanındı (Kurnaz-Tatcı 2001: 591). Sanat erbabından olup 1000/1592 yılında Bağdat beylerbeyi Hızır Paşa ile Bağdat’a gitti. Oradaki şairlerle sohbet meclislerinde bulundu. Ahdî, şairin Acem ve Rum üslubunda farklı yazıları olduğunu, kıt’alara renkli haşiyeler yazdığını belirtmektedir (Solmaz 2005: 402-403). 

Kaynakça

Ali Emiri Efendi (1328). Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid. İstanbul: Der-Saâdet Matbaa-i Amidî.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Geldün kadem getürdün eyâ mîr-i kâmrân

Derd ehli buldı Yümnî kudümünle tâze cân

Hayl-i şükûfe göz diküp olmış idi nazar

Ta bâd-ı hoş nesîmün aça gözlerin revân

Gündüz yolunda bedrekan olmışdı âftâb

Şeb tâ seher meh idi tapun üzre bâsbân

Ta’lık içün cenâbuna bu çarh-ı lâciverd

Bir kıt’a oldı hâşiye encümle zer-feşân

Gel kıt’a kıt’a eyle yolunda vücûdunı

Şâyet Tufeylî seyr idesin tuhfe râyegân

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 403)

***

Âhum irişdi mâha vü göz yaşı mâhına

Bu turfe hâletüm gelür ol mâhe mâhına

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 403)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Doğum YeriGörüntüle
2Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3LEBÎB, Hüseyin Abdulgafûrd. 1695-96 - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Doğum YılıGörüntüle
5Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6LEBÎB, Hüseyin Abdulgafûrd. 1695-96 - ö. 1768-69Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Ölüm YılıGörüntüle
8Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9LEBÎB, Hüseyin Abdulgafûrd. 1695-96 - ö. 1768-69Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LEBÎB, Hüseyin Abdulgafûrd. 1695-96 - ö. 1768-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Madde AdıGörüntüle
14Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15LEBÎB, Hüseyin Abdulgafûrd. 1695-96 - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle