VİSALÎ, Bekir Sıdkı Halıcıoğlu

(d. 1881 / ö. 22.01.1962)
şair
(Divan-Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Bekir Sıdkı Halıcıoğlu olan şair 1881'de Manisa'nın Kula ilçesinde doğmuştur. İzmir'deki son dönem Uşşaki şeyhlerindendir. Yüksek tahsil yapmak üzere İstanbul'a gitmiştir. Fatih Medresesinde öğrenim görmüş, diplomasını almıştır. Çevresinde Bekir Hoca diye anılmıştır. Gönlü, çocukluğundan beri ilgi duyduğu tasavvuf alanındadır. Şair tasavvuf ahlakını yaşayan biridir; takva sahibidir. Bir ara kadılık yaptıysa da devletten maaş almak yerine geçimini ticaretle sağlamıştır (www.mehmetdemirci.org).

İzmir Hisar Camisinde Abdurrahman Sami Efendi’nin vaazını dinledikten sonra ona intisap etmiş, kısa sürede Uşşaki sülukünü tamamlamıştır (www.erolsasmaz.com). Şeyhinin 1934'teki vefatı üzerine halifesi olarak onun yerine geçmiş ve irşad hizmetine başlamıştır. Senelerce tefsir, hadis ve tasavvuf kitapları okutmuştur. Şair, geçimini halı ticaretiyle sağlamıştır ve Halıcıoğlu soyadı da buradan gelmektedir. Kula'da fahri olarak camilerde vaaz vermiştir. Daha sonra İzmir'e yerleşmiş ve irşad görevine burada devam etmiştir. 22 Ocak 1962 tarihinde vefat eden şair İzmir Altındağ Kokluca mezarlığına defnedilmiştir.

Halvetiliğin yaygın kollarından biri Uşşaki tarikatinin, İzmir'de son dönem şeyhlerinden biri olan Bekir Sıdkı Halıcıoğlu'da vahdet-i vücud zevki ve neşvesi galipti. Taliplerle yaptıkları derin ve manalı sohbetler şairin İzmir ve civarında tanınmasını sağlamıştı. Şiirlerinde Visali mahlasını kullanan şairin ölümünden sonra, varisleri tarafından derlenen kaside ve divan şiirleri Hakikat ve Marifet Sırları (1973) ve Kasideler (1965) isimli kitaplarda toplanarak yayımlanmıştır (Demirci 2017: 3). Hakikat ve Marifet Sırları isimli Visalî Divanında yer alan 90 kaside Bekir Sıdkı Halıcıoğlu'na aittir.

Kaynakça

Demirci, Mehmet (2017). "Bekir Sıdkı Halıcıoğlu". Yeni Asır Gazetesi, 13.11.2017.

http://visalidivani.com/TR/haci-bekir-sidki-visali-hz.html [erişim tarihi: 30.12.2018].

http://www.erolsasmaz.com [erişim tarihi: 12.12.2018].

http://www.evliyalar.net/bekir-sitki-visali-efendi-k-s/ [erişim tarihi: 17.12.2018].

http://www.mehmetdemirci.org/bekir-sidki-halicioglu [erişim tarihi: 17.12.2018].

http://ussaki-erleri.com/Bekir Sıdkı Visali Efendi [erişim tarihi: 12.12.2018].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALI AKSAKAL
Yayın Tarihi: 07.01.2019
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kasidelerİzmir / İzmir1965Şiir
Hakikat Ve Marifet SırlarıAydın Yayınevi / Izmır1973Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLMÎ, Magnisavî Gınâyî-zâde Abdullah İlmî Efendid. ? - ö. 1645Doğum YeriGörüntüle
2Aydoğan Yavaşlıd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İsmail Sivrid. 15 Ocak 1927 - ö. 2 Ağustos 2007Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYH ALAUDDİNd. 1881 - ö. 1949Doğum YılıGörüntüle
5NECİPd. 1881? - ö. 1940Doğum YılıGörüntüle
6CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
7ŞEYH ALAUDDİNd. 1881 - ö. 1949Ölüm YılıGörüntüle
8NECİPd. 1881? - ö. 1940Ölüm YılıGörüntüle
9CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. 1945Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYH ALAUDDİNd. 1881 - ö. 1949MeslekGörüntüle
11NECİPd. 1881? - ö. 1940MeslekGörüntüle
12CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. 1945MeslekGörüntüle
13ŞEYH ALAUDDİNd. 1881 - ö. 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECİPd. 1881? - ö. 1940Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYH ALAUDDİNd. 1881 - ö. 1949Madde AdıGörüntüle
17NECİPd. 1881? - ö. 1940Madde AdıGörüntüle
18CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. 1945Madde AdıGörüntüle