Muhiddin Raif Yengin

(d. 1880 / ö. 30 Aralık 1955)
muallim, şair
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Babası Evkaf Nezareti katiplerinden Raif Efendi'dir. İlk okulu İstanbul'da Taş Mektep ve Meşrık-ı Füyuzat'ta, orta okulu Beşiktaş Mektebi'nde tamamladı. 1897'de Bahriye Mektebi'nden asteğmen rütbesiyle makine mühendisliği diplomasını alarak mezun oldu. Bir süre tersanede ve Liman Dairesinde çalıştı. Meşrutiyet'in ilanında yüzbaşılığa terfi etti ve tersanede Fabrikalar Komisyonu üyeliğine seçildi. Bahriye Mektebi'nde ve çeşitli liselerde edebiyat ve İngilizce öğretmenliği yaptı. 1915'te emekli oldu. 30 Aralık 1955'te vefat etti.

17 yaşında iken şiir yazmaya başladı. Eski tarz şiir üslubunu başarıyla kullandığı gazel ve rubailer kaleme aldı. Bunu yanı sıra hece vezniyle ve Tevfik Fikret'in etkisiyle Servet-i Fünun tarzında da şiirler yazdı. Arapça, Farsça ve İngilizceden çeviriler yaptı. Mektep, Aşiyan, Resimli Gazete, Terakki, Malumat, Mahfil, Maarif, Hazine-i Fünun, Peyam-ı Sabah gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımladı. Eski Rubailerim adlı eserinde rubailerini bir araya topladı, ayrıca Mevlana'dan, Hayyam'dan, Shakespeare'den, Schiller'den çevirdiği şiirlere de yer verdi. Bu eserin "Takriz" yazısını Rıza Tevfik kaleme aldı. Şairin el yazısıyla yazdığı iki adet defteri damadı Mahir İz'dedir.

Muhyiddin Raif, 1900'den sonraki devrenin Muallim Naci mektebi şairlerinden sayıldı. Eski tarz şiir sahasında devrinin söyleyişte hata kabul etmeyen, titiz şairlerinden oldu. Melami tarikatına intisabı dolayısıyla tasavvufi şiirler de kaleme aldı. Ali Emirî, Tahir Olgun, Abdülbaki Efendi gibi çağdaşı şairlerin bazı gazellerine tahmis yazdı. Sevdiği şairlerin şiirlerine nazireler yazan Muhyiddin Raif'in şiirlerine de nazireler yazıldı.

Kaynakça

Işık, İhsan (2007), Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2.Baskı), C.9, Ankara: Elvan Yayınları, s. 3864

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1969), Son Asır Türk Şairleri, C.II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, s.993-996

Samyeli, Nimet (1965), Muhyiddin Raif Yengin Divanı. Mezuniyet Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: HATİCE AYBAY
Yayın Tarihi: 24.01.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Eski RubailerimCumhuriyet Matbaası / İstanbul1946Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
2SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Deded. ? - ö. 1842Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Altay Sönmezd. 05 Mart 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KASIM GÖYÇELİd. 1880 - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
5Ebülbehzatd. 1880-1890 arası - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZERGER, Seyid Zergerd. 1880 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Arif Bilgid. 1903 - ö. 1955Ölüm YılıGörüntüle
8DERYA, Mustafad. 1885 - ö. 1955Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Reşit Reyd. 1870 - ö. 14 Ağustos 1955Ölüm YılıGörüntüle
10Sina Akyold. 25 Eylül 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mesut Doğand. 15 Nisan 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Zeki Alid. 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ebubekir Hazım Tepeyrand. 1864 - ö. 5 Haziran 1947Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005Madde AdıGörüntüle
17MUHYEDDİN, Muhiddin Tercanlıd. 01.01.1911 - ö. 09.09.1978Madde AdıGörüntüle
18Raif Özbend. 1 Ocak 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle