ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1308/1890-91)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Feyzî’dir. Süleymaniye’nin Baban hanedanındandır. Ailesinin Zehâv nahiyesine göç etmiş olmasından dolayı Zehâvî adıyla anılmaya başlandı. Süleymaniye’de Resûl Zekî’den dersler alarak kendini çok iyi bir şekilde yetiştirdi ve döneminin en değerli âlimlerinden birisi oldu. Bağdat müftülüğüne getirildikten sonra yaklaşık yarım asır boyunca fetva vererek, ders okutarak ve eser yazarak yaşamını sürdürdü. İlminden istifade eden öğrencilerinin sayısı altı bine ulaştı. 1308/1890-91 yılında vefat etti.

Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Yukarıda da belirtildiği gibi Osmânlı Müellifleri’nde (Yavuz vd. 1972: 476) Mehmed Feyzî’nin hayatını eser yazarak geçirdiği kaydedilmiş ama bu eserlerin isimleri ya da nitelikleri belirtilmemiştir. Kaynaklarda onun edebî kişiliğine ilişkin bir değerlendirme de bulunmamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yavuz, A. Fikri ve İsmail Özen (hzl.) (1972). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 25.09.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Der-meyân-ı cebr ü tefvîz ihtiyârî hest ü nist

Hemçü ân mâhî ki mî âyed ferûd ez âbşâr

(Yavuz, A. Fikri ve İsmail Özen (hzl.) (1972). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yayınevi. 476.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Doğum YeriGörüntüle
2YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Doğum YılıGörüntüle
5YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.MeslekGörüntüle
11YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraMeslekGörüntüle
13RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Madde AdıGörüntüle
17YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraMadde AdıGörüntüle