Aczî, İbrahim Aczî Kendi

Aczî
(d. 1883 / ö. 1965)
âşık
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İbrahim Aczi Kendi, Konya’da Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde 1299 (1883) yılında dünyaya geldi. Babası Kurşuncuzâde Ethem Efendi’nin oğlu Mahmut Efendi (d.1315- ö. 1899)’dir. Annesi Emine Hanım (d.1859 – ö. 1910)’dır. Kardeşi Mehmet Hulusi Efendi, I. Dünya Savaş’ında şehit olur.

Kendi, 1895 yılında Konya İdâdisi’ne başlar. Özel hocalardan Arapça, Farsça dersleri alır. Avusturyalı Mösyö Şelizenger’den resim dersleri alır. 1900 yılında İstanbul Mülkiye Mektebi’ne başlar. Mithat Paşa (1822-1884) taraftarı olduğu ithamıyla Konya’ya sürgün edilir. Bu dönemde Konya’da sürgünde bulunan Ebüzziya Tevfik (1849-1913) ve Ziya Gökalp (1876-1924) ile görüşür. 1907'de Karaman maliye kâtipliğine atanır 1936'da emekli olur. Semiye Hanım (1304-20.02.1975) ile 1904 yılında evlenir, dört kızı üç oğlu olmuştur. 9 Ağustos 1965'te vefat eder.

Folklor ve edebiyatla da uğraşır. Yazılarını başta Şehir Postası olmak üzere Babalık, Ekekon, Yeni Meram ve Yeni Konya’da yayımlar. Gezdiği köy ve kasabalarda yaşanan örf ve âdetleri, görgü, bilgi, terbiye, kültür ve gelenekleriden eserler oluşturur. Bu defterler ve yine kendisine ait bazı sulu boya resimlerle birlikte kitaplığındaki 135 kitap hâlen Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yusuf Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi’ndedir.

Hayat Bahçesi başlığı altında adıyla topladığı şiirlerinde Aczî mahlasını kullanır. Memleket ve Konya sevgisi, nezaket, cahillik, güzellik, hak, hakikat şiirlerinin konularından seçtiklerimizdir. Aczî, bir de şairler tezkiresi de düzenlemiştir. Söz konusu eser tarafından yayına hazırlanmaktadır. Bir sanat tarihçisi gibi Konya kitabelerini derler. Aczî çok yönlü bir kişiliğe sahiptir.

Kaynakça

Ceylan, Serdar. "Vefatının 50. Yılında İbrahim Aczi Kendi (1883-1965)". Merhaba Akademik Sayfalar. Özel Sayı: 17 Haziran 2015. 273

Çelik, Ahmet. "Konya’da Okul Anıları-I İbrahim Aczi’nin Okul Anıları İbrahim Aczi Kendi (1883-1965)". Merhaba Akademik Sayfalar. Özel Sayı: 17 Haziran 2015. 278


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.08.2019
Güncelleme Tarihi: 10.01.2022

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
"Âşık Hikmeti”Folklor Postası 1 / Konya(7), Nisan 1945Makale
“Âşk ve Mevlâna Celâleddin Rûmi”,Yeni Meram / Konya2 Haziran 1951, 3 Ağustos 1951.Makale
Cengiz. / ..tarihi eser
“Konya Halk Şairleri: Şair Rasih”,? / Konya23-24 Aralık 1951Makale
Ravzatü\'l Uşak. / ..çeviri, edebi eser
Hazine-i Eş\'ar. / ..şiir çevirileri
Hazreti Hüseyin\'in Şehadeti. / ...
Hazreti Ali\'nin Şehadeti. / ...
Hatıratım ve Hayal Bahçesi. / ...
Muhit ve Çocuk Ruhu. / ...
Dünya Güzellikleri. / ...
Şair Nedim. / ...
Erenler Meydanı. / ...
Ömer Hayyam. / ...
Âşık Dertli. / ...
Türk Şair ve Âşıkları. / ..antoloji
Şair Ayaşlı Şakir Bey. / ...
Folklor Âlemi (Elli Yıl Önce Konya Hayatı). / ...
Divan-ı Aczi. / ...

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Açard. 17 Mayıs 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SAFÂYÎ, Ali Safâyî Deded. ? - ö. 1834 ds.Doğum YeriGörüntüle
3Mevlüt Kapland. 20 Haziran 1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nüzhet Sâbitd. 1883 - ö. 6 Ocak 1920Doğum YılıGörüntüle
5HÜSEYN KILICd. 1883 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GAZİZADE/MOLLA BOZO, Mehmet Alid. 1883 - ö. 1947Doğum YılıGörüntüle
7Besim Atalayd. 1882 - ö. 07 Kasım 1965Ölüm YılıGörüntüle
8Refik Halit Karayd. 15 Mart 1888 - ö. 18 Temmuz 1965Ölüm YılıGörüntüle
9ÂDİLE NECLA KANDEĞERd. 1910 - ö. 1965Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA SAĞLAMd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SUSANOĞLU, Paşa Susanoğlud. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
12KARAHANLI, Murat Yıldızd. 1922 - ö. 25.09.1999MeslekGörüntüle
13KADERÎ/YEZDANÎ, Mehmet Arsland. 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAİT, Sait Gürd. 10.09.1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EFKÂRÎ, Adem Şentürkd. 28.06.1900 - ö. 15.05.1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖZVERİ, Öztürk Erkılıçd. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SALİHA ABLAd. ? - ö. 1917/1918Madde AdıGörüntüle
18HACI MEMMEDKERİM OĞLU ABDIYEVd. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle