Aczî, İbrahim Aczî Kendi

Aczî
(d. 1883 / ö. 1965)
Âşık, Öğretmen
(Âşık ve Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İbrahim Aczi Kendi, Konya’da Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde 1299 (1883) yılında dünyaya geldi. Babası Kurşuncuzâde Ethem Efendi’nin oğlu Mahmut Efendi (d.1315- ö. 1899)’dir. Annesi Emine Hanım (d.1859 – ö. 1910)’dır. Kardeşi Mehmet Hulusi Efendi, I. Dünya Savaş’ında şehit olur.

Kendi, 1895 yılında Konya İdâdisi’ne başlar. Özel hocalardan Arapça, Farsça dersleri alır. Avusturyalı Mösyö Şelizenger’den resim dersleri alır. 1900 yılında İstanbul Mülkiye Mektebi’ne başlar. Mithat Paşa (1822-1884) taraftarı olduğu ithamıyla Konya’ya sürgün edilir. Bu dönemde Konya’da sürgünde bulunan Ebüzziya Tevfik (1849-1913) ve Ziya Gökalp (1876-1924) ile görüşür. 1907^'de Karaman maliye kâtipliğine atanır 1936'da emekli olur. Semiye Hanım (1304-20.02.1975) ile 1904 yılında evlenir, dört kızı üç oğlu olmuştur.

Folklor ve edebiyatla da uğraşır. Yazılarını başta Şehir Postası olmak üzere Babalık, Ekekon, Yeni Meram ve Yeni Konya’da yayınlar. Gezdiği köy ve kasabalarda yaşanan örf ve adetleri, görgü, bilgi, terbiye, kültür ve gelenekleriden eserler oluşturur. Bu defterler ve yine kendisine ait bazı sulu boya resimlerle birlikte kitaplığındaki 135 kitab halen Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yusuf Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi’ndedir.

9 Ağustos 1965'te vefat eder.

Hayat Bahçesi başlığı altında adıyla topladığı şiirlerinde Aczî mahlasını kullanır. Memleket ve Konya sevgisi, nezaket, cahillik, güzellik, hak, hakikat … şiirlerinin konularından seçtiklerimizdir. Aczî, bir de şairler tezkiresi de düzenlemiştir. Söz konusu eser tarafından yayına hazırlanmaktadır. Bir sanat tarihçisi gibi Konya kitabelerini derler. Eserleri üzerine çalışmayı sürdürdüğümüz şair Aczî çok yönlü bir kişiliğe sahiptir.

Kaynakça

Çelik, Ahmet. "Konya’da Okul Anıları-I İbrahim Aczi’nin Okul Anıları İbrahim Aczi Kendi (1883-1965)". Merhaba Akademik Sayfalar. Özel Sayı: 18 - 17 Haziran 2015. 278

Ceylan, Serdar. "Vefatının 50. Yılında İbrahim Aczi Kendi (1883-1965)". Merhaba Akademik Sayfalar. Özel Sayı: 18 - 17 Haziran 273

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.08.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
"Âşık Hikmeti”Folklor Postası 1 / Konya(7), Nisan 1945Makale
“Âşk ve Mevlâna Celâleddin Rûmi”,Yeni Meram / Konya2 Haziran 1951, 3 Ağustos 1951.Makale
“Konya Halk Şairleri: Şair Rasih”,? / Konya23-24 Aralık 1951Makale

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜMMET, Ümmet Türkd. 01.01.1946 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2İLMÎ, Şeyh İlmî Efendid. ? - ö. 1517-18Doğum YeriGörüntüle
3Korucuoğlu, Nevind. 9 Temmuz 1924 - ö. 26 Mayıs 2014Doğum YeriGörüntüle
4Nüzhet Sabitd. 1883 - ö. 6 Ocak 1920Doğum YılıGörüntüle
5HACI, Âşık Hacıd. 1883 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Coşkunlu, Abdülvahitd. 1883 - ö. 03 Şubat 1950Doğum YılıGörüntüle
7ZAHİDEd. 1911 - ö. 1965Ölüm YılıGörüntüle
8Ziya İlhan Zaimoğlud. 1912 - ö. 25 Ağustos 1965Ölüm YılıGörüntüle
9ÂDİLE NECLA KANDEĞERd. 1910 - ö. 1965Ölüm YılıGörüntüle
10YOLCU, Abdullah Yolcud. 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
11(BALABANLI) ÖMER, Ömer Torunoğlud. 1881 - ö. ?MeslekGörüntüle
12OZAN İNCİ, Şükran Gürçayırd. 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sağlam, İbrahimd. 28 Aralık1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İBRAHİM, Şeyh Saçlı İ. Efendid. 1591-92 - ö. 1659Madde AdıGörüntüle
15AĞA, İbrahim Erend. 1913 - ö. 07.07.1998Madde AdıGörüntüle