HÂMİD, Küçük Hacı-zâde Hâmid Ahmed Bey

(d. 1301/1883 - ö. 1339/1920)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Balıkesirli olup 1301/1883 yılında doğdu. Küçük Hacı-zade Halîl Nâ'ilî Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini yaptıktan sonra yedi yıl medreseye devam etti. Hafızlığa çalıştı. Balıkesir Lisesi'ne devam ederek diploma aldı. Öğrenme arzusu devam eden Hâmid Ahmed Bey İstanbul Öğretmen Okulu'na girerek 1324/1906-07'de rüştiyeden mezun oldu. Beyrut'un Sayda kazasına öğretmen olarak atandı. Daha sonra Karesi vilayeti dahilinde Erdek, Gömeç, Bayramiç kazalarında başöğretmenlik; Balıkesir Öğretmen Okulu'nda müdür yardımcılığı ile edebiyat öğretmenliği yaptı. Öğretmen Okulu'nun kapatılması üzerine Gönen kazası numune müdürlüğüne geçti. 1338/1919'da Öğretmen Okulu'nun tekrar açılması üzerine burada Türkçe öğretmenliği yaptı. 11 Şaban 1339/30 Nisan 1920 tarihinde vefat etti. Balıkesir'de Başçeşme Mezarlığı'nda medfundur (Sarı 1999: 75; Kurnaz vd. 2001: 1239).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî--Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Sarı, Mehmet ve Ahmet Karaman (1999). İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri (Balıkesir Meşhurları). Balıkesir: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.11.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Verem Kurbanı Münevver Bir Genç Kıza

Yazık yazık sen misin bir kenâra atılan

Siyâh toprak içinde çürüyerek mahv olan

Yazık yazık sen iken zarîf, taze bir fidan

Yere düştün kuruyup henüz çiçek açmadan

Verem denen bir harîs ciğerimi kemirdi

Bu milleti süsleyen vücudunu devirdi

 

Seni şevkle bekleyen günler şimdi mâtem-gûn

Bülbül gibi öttüğün bütün yerler pür-sükûn

Parlak âtî, sa'âdet va'd eyleyen dehr-i dûn

Seni iğfâl etmekle ne kazandı utansın

Verem denen vahşiye ciğerini kaptırdın

Haşerâta cismini eyvâh gıda yaptırdın

 

Yükselmiştin irfândan bir münevver semâya

Mevkûf idi hayâtın kadınlığa a'lâya

Fakat haksız ölümle mahvolunca bu gâye

Uçtu rûhun nâlekâr şekvâ edip Hudâ'ya

Verem denen bir zâlim feryâdına bakmadı

En bî-amân silâhı ciğerine sapladı

(Sarı, Mehmet ve Ahmet Karaman (1999). İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri (Balıkesir Meşhurları). Balıkesir: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı. 76.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYN KILICd. 1883 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
2ACZÎ, İbrahim Aczî Kendid. 1883 - ö. 1965Doğum YılıGörüntüle
3CEMAL/CEMAL HOCA, İsmail Turand. 11.10.1883 - ö. 17.02.1957Doğum YılıGörüntüle
4ÂRİF, Cabbâr-zâde Mehmed Ârif Beyd. 1828 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
5RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Ölüm YılıGörüntüle
6Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
7Hasan Hüseyin Yalvaçd. 19 Kasım 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
8BİRFÂNİ/METİN/METİNÎ/HİTABÎ, Metin Özerd. 01.04.1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Oğuz Tanseld. 15 Şubat 1915 - ö. 30 Ekim 1994MeslekGörüntüle
10İHYÂ, Tüfekçibaşı Hacı Yahyâ, Enderunlud. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ABDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İBRAHİM, Şeyh Saçlı İbrahim Efendid. 1591-92 - ö. 1659Madde AdıGörüntüle
14FEDÂÎ, İbrahimd. ? - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
15RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle