MEHMED ES'AD, Amasyalı

(d. 1295/1878 - ö. 1337/1918)
divan şairi, tarih yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1878 yılında Amasya'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi. Kaymakamlık ve Medresetü'l-Vâ'izîn'de dinler tarihi hocalığı yaptı. Eserlerini tamamlayamadan A'yân meclisi tahrirat mümeyyizi iken genç yaşta İstanbul'da vefat etti. Erenköyü'nde Sahrâ-yı Cedit kabristanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân. 1. C. İstanbul 1336.

2. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i İslâm. 1. C. İstanbul 1336.

Bursalı Mehmed Tahir Mehmed Es'ad hakkında övücü sözler söylemekte ve eserleri hakkında şu mutalaalarda bulunmaktadır: "Bu iki eser isimleri müsemmâlarına muvâfık kıymet-i ilmiyye ve târîhiyyeyi hâ'iz âsârdan olup lisânımızda henüz bu vâdîde emsâli görülmemişdir. İtmâmlarına ömrü vefâ etmediğine ilim nâmına te'essüf olunur" (1342: 24).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1342). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Esad Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Şirvânî-zâde Mehmed Rüşdî Paşad. 1829-30 - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
2HALÎMÎ, Lütfullâhd. ? - ö. 1496-97’den sonraDoğum YeriGörüntüle
3HARÎMÎ, Şehzâde Korkudd. 1469-70 - ö. 1512-13Doğum YeriGörüntüle
4KERİM MUSAYEVd. 1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SIRRI, Salih Sırrı Aktand. 1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
7ALİd. 1854 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8SALİHA ABLAd. ? - ö. 1917/1918Ölüm YılıGörüntüle
9İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10NECİPd. 1881? - ö. 1940MeslekGörüntüle
11HÂMİD, Seyyid Mehmed Hâmid Efendid. 1778-79 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZÎVER, Kafkasyalı, Trabzonlud. 1821 - ö. 1880MeslekGörüntüle
13EYYÛB SABRÎ PAŞA, Yenişehirlid. ? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED HAMDİ, Şirvânîd. ? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ/MÜŞFİK, Hâfız İsmâil Müşfik Efendid. 1825? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PERTEV, Müderris-zâde Mustafa Pertev Efendid. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle
17KÂBİLÎ, Yâverî-zâde Mehmedd. ? - ö. Mart-Nisan 1635 veya Temmuz-Ağustos 1634Madde AdıGörüntüle
18AHMEDÎ/ KAYGUSUZ, Sârbân Ahmedd. ? - ö. 1545/1546Madde AdıGörüntüle