MEHMED ES'AD, Amasyalı

(d. 1295/1878 - ö. 1337/1918)
divan şairi, tarih yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1878 yılında Amasya'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi. Kaymakamlık ve Medresetü'l-Vâ'izîn'de dinler tarihi hocalığı yaptı. Eserlerini tamamlayamadan A'yân meclisi tahrirat mümeyyizi iken genç yaşta İstanbul'da vefat etti. Erenköyü'nde Sahrâ-yı Cedit kabristanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i Edyân. 1. C. İstanbul 1336.

2. Tahlîlî ve Tenkîdî Târîh-i İslâm. 1. C. İstanbul 1336.

Bursalı Mehmed Tahir Mehmed Es'ad hakkında övücü sözler söylemekte ve eserleri hakkında şu mutalaalarda bulunmaktadır: "Bu iki eser isimleri müsemmâlarına muvâfık kıymet-i ilmiyye ve târîhiyyeyi hâ'iz âsârdan olup lisânımızda henüz bu vâdîde emsâli görülmemişdir. İtmâmlarına ömrü vefâ etmediğine ilim nâmına te'essüf olunur" (1342: 24).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1342). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Esad Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEYNEB, Zeyneb Hatun, Zeynünnisâd. ? - ö. 1474-75Doğum YeriGörüntüle
2Azmi Aytaçd. 15 Aralık 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Osman Bolulud. 1929 - ö. 2 Ağustos 2017Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI BEY/KARAZLI HAKKI, İsmail Hakkı Tercand. 1872/1875/1878? - ö. 20.03.1948Doğum YılıGörüntüle
5MEHMEDd. 1877-1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GÜLBAHAR ATAKANd. 1878 - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
7Şevket (Mehmed)d. 1861 - ö. 1337/1918-19Ölüm YılıGörüntüle
8FAHRİ, Ahmed Fahrid. 1845 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKÎ, İsmail Hakkı Beyd. 1857-58 - ö. 16 Ocak 1918Ölüm YılıGörüntüle
10FEHÎM, Hoca Süleymând. 1789 - ö. 1846MeslekGörüntüle
11NEVRES, Mehmed Nevres Paşad. 1825 - ö. 1872MeslekGörüntüle
12RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MES’ÛD, Sa’deddîn-i Mar’aşîd. ? - ö. 19. yüzyılAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14PERTEVNİYÂL SULTÂNd. 1810 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEKRÎ, Hacı Bekir Beyd. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEHÎD, Ebulhasand. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Madde AdıGörüntüle
18BESÎM BEY, Enderunlu, Başkullukçud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle