Niyazi Durusoy

A. Niyazi Durusoy, Ahmet Niyazi Durusoy
(d. 30 Aralık 1909 / ö. 5 Ocak 1985)
Yazar, Romancı, Yüksek Maden Mühendisi
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Müderris Ahmet Vasfi (Kara Ahmet Efendi) oğlu maarif müfettişi Karasakallı Nuri Bey ile Fatma Hanım’ın dört çocuğundan biri olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Fatih’te geçen yazar, baba tarafından Zile, anne tarafından Konyalıdır. Mahmut Şevket Paşa İlkokulu, Davutpaşa ve İstanbul Liselerinde tahsil görmüş ve sonrasında Zonguldak Maden Mühendis Mekteb-i Âli’sine kaydolmuştur. 1930 senesinde mezun olduktan sonra Saint-Ètienne kömür ocaklarında staj yapmak için Fransa’ya gitmiştir. İş hayatında İstanbul Havagazı ve Elektrik Şirketi, Kasaptarla-Gürgen Ocakları, Kozlu Kömür İşleri T.A.Ş., Ereğli Kömürleri İşletmesi, TKİ’de ve serbest maden mühendisi olarak çalışmış; ayrıca Zonguldak Maden Teknisyeni Mektebi’nde öğretmenlik yapmıştır. Zonguldak, Ocak, Karaelmas, Uzun Mehmet, Halk Dostu gibi yayın organlarında yazıları neşredilmiştir. Zonguldak Halkevi bünyesinde faaliyetler yürütmüş, yine Halkevi yayını olan Karaelmas’ın bazı sayılarında imtiyaz sahibi ve yayın müdürü olarak görev yapmıştır. Meslekî kitaplar yazmıştır. Edebiyat, resim ve müziğe meraklı yazarın Bağlar Arasından adıyla yayımlanmış bir romanı vardır. İki evlilik yapan yazarın, Afife Durusoy ile olan ilk evliliğinden birisi daha bebekken vefat etmiş olan üç çocuğu dünyaya gelmiştir. İstanbul’da vefat etmiştir.

Edebî hayata hikâye türüyle adım atan yazarın edebiyat sahasında kitap olarak yayımlanmış bir romanı vardır. 1936 yılında yayımlanan Bağlar Arasından adlı romanı otobiyografik özellikler taşıyan tezli bir romandır. Cumhuriyet inkılâpları doğrultusunda toplumcu fikirlere sahip ve idealist bir kişilikteki kahramanın, öğrenimi için Cumhuriyet'in ilk eğitim teşebbüslerinden olan Zonguldak’taki Maden Mühendis Mekteb-i Âlisi’ne gitmesi ve daha sonra buradaki çalışma hayatı üzerinden Zonguldak özelinde yeni rejimle değişen memleketin ekonomik ve sosyal yapılanması romanda öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Romanın, döneminin ideolojik gerçekliğiyle uyumlu içeriğine de bakılarak denilebilir ki fikirlerin toplumsallaşmasında edebiyatı bir araç olarak gören yaklaşım, yazarın da edebî kişiliğinde belirleyici olmuş ve öne çıkmış bir özelliktir.

Kaynakça

Işık, İhsan (2007). Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. 3. (2. Baskı). Ankara: Elvan Yayınları.

Şen, Osman (1950). Tanıdıklarım I: Yüksek Maden Mühendisi Niyazi Durusoy. Zonguldak: Bingöl Matbaası.

A. Niyazi Durusoy'un torunu Pelin Derviş'le görüşme.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT KARAGÜLLE
Yayın Tarihi: 21.11.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Bağlar ArasındanAhmet Halit Kitabevi (Tecelli Basımevi) / İstanbul1936Roman
İş TerbiyesiAlaeddin Kıral Basımevi / Ankara1943İnceleme
Zonguldak Kömür Kömür Havzasında 4 GünBingöl Matbaası / Zonguldak1947Gezi Yazısı
Madenlerde Eleme-Temizleme İşleri (I. Kısım: Kömür)? / Zonguldak1952İnceleme
Madencinin El Kitabı - Cevherden Sanaiye Kadarİş Matbaacılık ve Ticaret / Ankara1970İnceleme
Madencinin El Kitabı - Yorumlu ve Açıklamalı Taşocakları Nizamnamesi ve Maden Kanunu? / İstanbul1975Derleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Doğum YeriGörüntüle
2SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Doğum YeriGörüntüle
3BEHCET, Mustafa Behcet Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1768Doğum YeriGörüntüle
4Çalapala, Rakımd. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Doğum YılıGörüntüle
5MAHMUT TÜRKTENd. 1909 - ö. 1977Doğum YılıGörüntüle
6Givda, Avnid. 1909 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Süheyl Bekend. 1909 - ö. 16 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
8Metin Eloğlud. 11 Mart 1927 - ö. 11 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
9Taşçı, Mehmet Alid. 1952 - ö. 10 Haziran 1985Ölüm YılıGörüntüle
10Tekelioğlu, Orhand. 11 Mart 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Bilsen Başarand. 13 Mayıs 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Meral Ataç Tolluoğlud. 1926 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Aylan, Gürkald. 1937 - ö. 20 Ocak 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çiyiltepe, Asafd. 1934 - ö. 7 Haziran 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İkbal Bayrakd. 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Orhan Hançerlioğlud. 19 Ağustos 1916 - ö. 9 Temmuz 1991Madde AdıGörüntüle
17Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırımd. 1929 - ö. 21 Ağustos 1992Madde AdıGörüntüle
18Rey, Ahmet Reşitd. 1870 - ö. 14 Ağustos 1955Madde AdıGörüntüle