SÂLİM, Osmancıklı

(d. 1209/1794 - ö. 1272/1855)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1209/1794 yılının ortalarında Osmancık'ta doğdu. Osmancık Mahkemesi başkâtibi Hacı Şükrü Efendi'nin oğludur. 1227/1812 senesinde İstanbul'a giden Sâlim Efendi tahsilini burada tamamladı. Kitâbet tarafına meyledip Mâliye Mektupçusu Odası Kalemi'ne memur olarak girdi. Rumeli ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde kâtip olarak görev yaptı. Son görevi Bursa'da Zabtiye Başkâtipliği idi. Sicill-i Osmânî'ye göre 1272/1855 senesinde vefat etmiştir (Mehmed Süreyya 1311: 4).

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir. Sicill-i Osmânî'ye göre usta bir şairdir (Mehmed Süreyya 1311: 4).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîi Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilberâ sûz-ı nihânımdan sakın

Tîr-i âh-ı bî-emânımdan sakın

Âteş-i aşkım seni bir gün yakar

Bâri pek yaklaşma yanımdan sakın

Tîg-i gamzenle beni itme helâk

Cânıma gel kıyma kanımdan sakın

Gözlerim yaşı seni gark itmesün

Cûşiş-i eşk-i revânımdan sakın

Gel leb-i şîrînini ver agzıma

Korkma sır çıkmaz dehânımdan sakın

Mest ü hayrân oldugum ta'n eyleme

Sorma zâhid hâl ü şânımdan sakın

Âşıkım zühd ü riyâdan Sâlimim

Şâ'irim tîg-ı zebânımdan sakın

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 179.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRAHİMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ, Ali Açıkd. 1914 - ö. 1984Doğum YeriGörüntüle
3SABRÎ, Hüseyin Sabrîd. 1840 - ö. 1905Doğum YeriGörüntüle
4VELİ, İğdeciklid. 1794 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
5ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Doğum YılıGörüntüle
6VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
7CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Beyd. 1825 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8NESÎM, Mehmed Nesîmd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892MeslekGörüntüle
11BEHCET, Ali Nâmık Paşa-zâde Mehmed Behcet Beyd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85Madde AdıGörüntüle
16RÂ’İF, Enderunlu Ahmed Râ’if Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZÜHDÎ, Şeyh Ahmed Zühdî Efendid. ? - ö. 1751-52Madde AdıGörüntüle