Selahattin Hilav

Abdullah Selahattin Hilav
(d. 1928 / ö. 12 Mayıs 2005)
Felsefeci, Çevirmen, Yazar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şaziye Hanım ile avukat Mehmet Mihri Hilav'ın oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Tam adı Abdullah Selahattin Hilav'dır. Çarşamba İlkokulu'nu ve Karagümrük Ortaokulu'nu bitirdi. 1946'da İstanbul Erkek Lisesi'nden, 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Marksizm'e yakınlık duydu ve ve Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'ne katıldı. 1954-58 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okudu. 1958'de "Roman Kuramı" üzerine hazırladığı doktora çalışmasını tamamlayamadan, babasının ölümü üzerine Türkiye'ye döndü. İstanbul'da gazetecilik ve çevirmenlik yaptı. 1961'den sonra yaşamını esas olarak serbest yazar ve çevirmen olarak sürdürdü. Meydan Larousse, Büyük Larousse sözlük ve ansiklopedilerinde redaktör olarak çalıştı. Bir dönem Yazko Felsefe dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Roger Garaudy, Jean-Paul Sartre, F. Engels, Schopenhauer vd. çağdaş ve Batılı yazarlardan çeviriler yaptı. Dorian Gray'ın Portresi, Sürgün ve Krallık, Sinekler-Sözcükler, Jean-Paul Sartre ve Marxisme, Sosyalizm ve Ahlak, Aşkın Metafiziği, Cinsiyet ve Psikanaliz, Kayıp Mektup, Marksist Düşüncenin Temel Meseleleri, Sartre Yazarlığı ve Felsefesi, Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi, Psikanaliz Açısından Edebiyat, Sosyalizme Giriş, Sovyetler Birliği ile Az Gelişmiş Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliği, Sömürgecilik Üzerine, Türkiye Üzerine: Şark Meselesi, Ekmek ve Şarap, Gerçek Dünya, Marx'ın Sosyolojisi, Stalin, Bu Bir Pipo Değildir-Ders Özetleri, Ansiklopedi ya da Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Açıklamalı Sözlüğü, Gogol'ın Yaşam Öyküsü, Hegel Felsefesine Giriş, Sanat Tarihi adlı eserler, Hilav'ın yaptığı çevirilere örnek gösterilebilir. Kalp yetmezliğinden dolayı 2005 yılında vefat eden yazar, İstanbul'da Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Deneme ve incelemeleri Ataç, Eylem,Yeni Ufuklar, Türkiye Defteri, Yazko Felsefe, Yelken, Değişim, Yön, Sosyal Adalet, Papirüs, Adam Sanat vd. dergiler ile çeşitli gazetelerde yayımlanmıştır. Marksizm, diyalektik düşünce ve felsefe ile ilgili yaptığı kuramsal çalışmalar ile edebiyat dünyasında dikkat çekmiştir. "Yabancılaşma", "Asya tipi üretim tarzı", "Osmanlı-Türk toplumunda birey" gibi konulara göndermeler yaptığı yazılarında görüşlerini somut bir şekilde dile getirmiştir. Hilav, soyut konulara yönelmiş fakat bu konuları somutlaştırmada da ustalaşmıştır. Dilimizdeki felsefe terimlerinin zenginleşmesi için büyük çaba harcamıştır. Pek çok yazardan çeviriler yapan Hilav, Diyalektik Düşüncenin Tarihi ve 100 Soruda Felsefe gibi çalışmaları ile saygın bir yer edinmiştir. Yaptığı çevirilerle çağdaş Batı düşüncesini aktarmayı hedefleyen Hilav, Türk düşünce hayatına katkılarda bulunmuştur. Edebiyat dünyasında özellikle Nâzım Hikmet, Kemal Tahir ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı incelemelerle dikkat çekmiştir. Eleştirmen kimliği ile de kendini gösteren yazar, Mehmet Fuat tarafından unutulmaması gereken bir eleştirmen olarak değerlendirilmiştir. Türkiye'de, varoluşçuluğun edebiyat ve felsefeye girmesine öncülük edenlerdendir.

Kaynakça

https://www.biyografya.com/biyografi/6354 [Erişim Tarihi: 07.12. 2019]

Yalçın, Murat (Ed.) (2010). "Hilav, Selahattin". Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. s. 515-516.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: GÜLŞEN KARAKUŞ
Yayın Tarihi: 22.12.2019
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Gerçeküstücülük? / İstanbul1962Derleme
Toplumculuk ve İnsan ProblemleriTürkiye İşçi Partisi / İstanbul1966Diğer
Diyalektik Düşüncenin TarihiSosyal Yayınlar / İstanbul1966Diğer
Dünya Yazarları ve Eserleri Ansiklopedisi? / İstanbul1968Derleme
100 Soruda Felsefe El KitabıGerçek Yayınevi / İstanbul1990Diğer
Felsefe YazılarıYapı Kredi / İstanbul1993Diğer
Edebiyat YazılarıYapı Kredi / İstanbul1993Eleştiri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Mehmedd. ? - ö. 1729Doğum YeriGörüntüle
2RIFKÎ, Mehmed Rıfkî Efendid. ? - ö. 1699-1700Doğum YeriGörüntüle
3HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Doğum YeriGörüntüle
4Muhteşem Sünterd. 1928 - ö. 9 Temmuz 1985Doğum YılıGörüntüle
5Edip Canseverd. 8 Ağustos 1928 - ö. 28 Mayıs 1986Doğum YılıGörüntüle
6ELİSA ŞAMAHILI, Elisa Pirahmet Oğlu Daşdıyevd. 1928 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MURAT ÇOBANOĞLUd. 01.11.1940 - ö. 26.03.2005Ölüm YılıGörüntüle
8Sulhi Dölekd. 20 Eylül 1948 - ö. 7 Kasım 2005Ölüm YılıGörüntüle
9Osman Numan Baranusd. 1 Temmuz 1930 - ö. 4 Ağustos 2005Ölüm YılıGörüntüle
10Tamer Leventd. 13 Ekim 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Enver Tuncalpd. 1914 - ö. 9 Haziran 1992MeslekGörüntüle
12Necati Gökseld. 7 Aralık 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Eray Canberkd. 14 Kasım 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Adnan Benkd. 31 Aralık 1922 - ö. 19 Ocak 1998Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Filiz Naldövend. 1953 - ö. 2016Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PAPUR, Abdullah Papurd. 1945 - ö. 1988Madde AdıGörüntüle
17MUHLİS, Abdullah Ağad. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendi-zâde Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. 1667Madde AdıGörüntüle