Ahmed Esad Sezai Sünbüllük

(d. 1874 / ö. ?)
Yazar, gazeteci
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1874’te Kastamonu’da doğan Ahmed Esad Sezai, Kütahya Telgraf ve Posta müdürlerinden Hilmi Bey’in oğludur. Kastamonu Rüştiyesinde orta, İstanbul İdadisinde lise öğrenimini tamamladıktan sonra Mülkiyeye girmiş ve buradan 1894 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Dâhiliye Nezareti Muhasebe Kaleminde memurluğa başlamış, altı yıl burada çalıştıktan sonra Darülacezede muhasebeci olarak görev almıştır. 1905’ten 1914’e kadar pek çok yerde kaymakamlık yapan Sünbüllük, kaymakamlığı esnasında I. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine askere alınmış ve savaşın sonuna kadar Harbiye Nezaretinde kâtip olarak çalışmıştır. Savaşın bitmesiyle kaymakamlık görevine dönmüş ancak 1921’de kaymakamlığı bırakarak öğretmenlik yapmaya başlamıştır. 1925’te emekli olan Sünbüllük, 1946-1951 arasında İstanbul’da yayımlanan Hakka Doğru gazetesinin başyazarlığını yapmıştır.Ölüm tarihine ulaşılamamıştır.

Çok sayıda eseri bulunan Sünbüllük özellikle Tevfik Fikret’in “Tarih’i Kadim” ve “İnanmak İhtiyacı” şiirlerine yazdığı şerhlerle dikkat çeker. Sade bir dille kaleme aldığı bu eserlerinde “İnanmak İhtiyacı”nı ilmihal kitabına benzetirken “Tarih-i Kadim”i de her kelimesi pek çok meseleye işaret eden bir muammaya benzetir. Sünbüllük, genel kanının aksine “Tarih-i Kadim”in Fikret’in kuvvetli imanını, Allah’ın varlığına olan itikadını, din ve milleti ayaklar altına alanlara feryadını gösterdiğini söyler ve bunu kanıtlamak için ayet, hadis ve kıssa gibi pek çok dinî referans kullanır.

Kaynakça

Işık, İhsan (2004). “Sünbüllük, Ahmed Esad Sezai”. Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. C. 3.Ankara: Elvan Yayınları. 1642.

Mücellidoğlu, Ali Çankaya (1968-1969). “Sünbüllük, Ahmed Esad Sezai”. Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler Tarihi. C. III. Ankara: Mars Matbaası. 572

“Sünbüllük, Ahmed Esad Sezai”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. VIII. İstanbul: Dergah Yay. 76.

“Sünbüllük, Ahmed Esad Sezai”. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. C. II. İstanbul: YKY Yay. 904.

Sünbüllük, Ahmed Esad Sezai (1947). Tevfik Fikret'in Târih-i Kadîm Unvanlı Manzûmesi'nin Şerhi. İstanbul: Aydınlık Basımevi.

Sünbüllük, Ahmed Esad Sezai (1946). Tevfik Fikret'in İman İhtiyacı Şiirinin Şerhi İstanbul: Aydınlık Basımevi;

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AYŞE AŞIR
Yayın Tarihi: 08.08.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Çocuk EğlencesiBozkurt Basımevi / İstanbul1940Diğer
Destan ve DîvânlarBozkurt Basımevi / İstanbul1940Araştırma
Mızraklı Dînî Kız ve Kadın İlmihâliBozkurt Basımevi / İstanbul1940Diğer
Anne Karnında İkiz ÇocuklarAydınlık Basımevi / İstanbul1943Diğer
Eshâb-ı Kehf ve Zülkarneyn HikâyesiBozkurt Basımevi / İstanbul1943İnceleme
Şâirler Sûresi (= Sûre-i Şuarâ)Bozkurt Basımevi / İstanbul1943Araştırma
Zincirli AdaletBozkurt Matbaası / İstanbul1943Hikâye
Tevfik Fikret'in İman İhtiyacı Şiirinin ŞerhiAydınlık Basımevi / İstanbul1946İnceleme
Birinci Kıraati Aşere KitabıAydınlık Basımevi / İstanbul1947Diğer
Cuma NamazıAydınlık Basımevi / İstanbul1947Diğer
Tevfik Fikret'in Târih-i Kadîm Unvanlı Manzûmesi'nin ŞerhiAydınlık Basımevi / İstanbul1947İnceleme
Nafile Namazları KitabıGüven Basımevi / İstanbul1951Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇEŞMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AHMEDÎ/AHMET, Ahmet Taşkınd. 05.04.1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SENÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ESED, Esed Rızayevd. 1874 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
5ÂTIF, Hasan Âtıf Karaderelid. 1874-1875 - ö. 04.04.1945Doğum YılıGörüntüle
6ÖMER, Ömer Lütfi Velid. 1874 - ö. 1957Doğum YılıGörüntüle
7Nurullah Ataçd. 9 Ağustos 1898 - ö. 17 Mayıs 1957MeslekGörüntüle
8Kenan Mümtaz Akışıkd. 1925 - ö. 25 Ağustos 2017MeslekGörüntüle
9Mehmet Adil Oymakd. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Ali Nihad Tarland. 1898 - ö. 30 Eylül 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ahmet Hilmi Kalaçd. 1888 - ö. 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Yusuf Kamil Paşad. 1808 - ö. 11 Teşrinievvel (Ekim) 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HEY\'ETî, Kanbur Derviş Ahmedd. ? - ö. 1698-99Madde AdıGörüntüle
14AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle
15VAHÎD, Ahmed Vahîd Efendid. ? - ö. 1839-1861Madde AdıGörüntüle