Ahmet Cemil Akıncı

(d. 1914 / ö. 1 Ocak 1984)
Yazar, Asker
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Filistin’in bir sahil şehri olan Akkâ’da doğmuştur. Anne ve babası eğitimli kişiler olan Ahmet Cemil’in baba tarafından ataları Rumeli sipahilerindendir. Bu sebeple Sipahizâde lakabı ile bilinen aile, soyadı kanunundan sonra Akıncı soyadını alır. Babası Abdürrahim Hilmi Bey, Suriye, Hicaz ve Mısır’da maarif müfettişliği ve çeşitli yerlerde sultanî müdürlükleri yapmıştır. Annesi Fatma Hanım ise Arabistan’da çeşitli rüştiye müdireliklerinde görev almıştır. 1919 yılında ailesiyle birlikte Maraş’a gelen Ahmet Cemil, burada derinden etkilendiği Maraş muharebesine tanıklık etmiştir. Eğitim hayatına Kayseri’de başlayıp Adana’da devam eden yazar, 1929’da Kuleli Askerî Lisesi’nde başlayan askerî eğitim hayatını, Harbiye ve Topçu Atış Okulu’nda tamamlar. 1934’te topçu teğmeni olarak orduda görev alan Ahmet Cemil, yirmi altı yıl çeşitli kademelerinde görev yaptığı orduda albaylığa kadar yükselir. 1960 yılında albay rütbesiyle emekli olan yazar, 1 Ocak 1984’te İstanbul’da ölmüştür.

Ahmet Cemil Akıncı’nın roman, hikâye ve şiire karşı küçük yaşlarda başlayan merakı, hayatının ilerleyen yıllarında onu edebî çalışmalara yöneltmiştir. Çok sayıda dinî ve millî roman kaleme alan yazar, birçoğu seri romanlardan oluşan yetmiş altı esere imza atmıştır.

Onun ilk eseri 1963 yılında yayımlanan Asil Düşman adlı millî bir romandır. Kâbe’ye Doğru (Büyük Kısas-ı Enbiya/Peygamberler Tarihi) adlı yirmi yedi ciltten oluşan eserin her bir cildinde yirmi yedi peygamberin hayatı ayrı ayrı anlatılmaktadır. Hz. Âdem’le başlayan bu roman serisi Hz. İsa’yla son bulur. Hz. Muhammed’in hayatı bu seri içinde yer almamış, on beş ciltlik ayrı bir seri olan Kabe’den Fışkıran Nur (Büyük Kısas-ı Enbiya-Sevgili Peygamberimiz) adlı çalışmada ele alınmıştır. Yazarın yirmi yedi ciltlik Kâbe’ye Doğru serisinde Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’dan alıntılar yapılmış, yer yer halk arasında ve eski peygamber kıssalarında anlatılanlardan yararlanılmış, İsrailiyat türünden bilgilere yer verilmiştir. Roman kurgusu, dil, üslup ve benzeri özellikler bakımından zayıf eserler kaleme alan Ahmet Cemil’in romanlarını edebî açıdan olgun bir yerde görmek güçtür. Doğru ve muteber kaynaklara dayanarak bu kaynaklar ışığında tutarlı, gerçek veya gerçeğe en uygun kurguya erişme açısından, tarihî, dinî veya biyografik türden roman yazmanın diğer roman türlerine nispetle daha zor olduğunu söylemek mümkündür. Ahmet Cemil’in eserlerini de söz konusu roman türleri arasında değerlendirmek mümkün olmakla beraber bahsedilen zorluğu aştığı söylenemez. Hem dil ve üslup hem de kurgu açısından oldukça rahat ve basit bir tarz benimseyen yazarın birçok eserinde güvenilir olmayan kaynaklara dayandığı görülmektedir. Bunlara rağmen, serbest, akıcı, rahat, basit ve anlaşılır denilebilecek tarzdaki bu eserler geniş bir kesime ulaşabilmeyi başarmıştır.

Kaynakça

Kurtulmuş, Hüseyin Hilmi (1989). “Akıncı, Ahmet Cemil”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 250-251.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM ÖZBEK
Yayın Tarihi: 13.09.2019
Güncelleme Tarihi: 26.10.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Yüzbaşı MuratKılıç Kitabevi / Ankara-Roman
Asil DüşmanNuruosmaniye Matbası / İstanbul1963Roman
Rahmet Müjdecisi Hazret-i Muhammed’in HususiyetleriArif Bolat Kitabevi / İstanbul1966Roman
Hazreti EbubekrÜçdal Neşriyat / İstanbul1966Roman
Hazreti HaticeBedir Yayınevi / İstanbul1966Roman
Halilü’r-Rahman Hazreti İbrahimArif Bolat Kitabevi / İstanbul1966Roman
Hazreti ÖmerÜçdal Neşriyat / İstanbul1967Roman
Halid Bin VelidEser Kitabevi / İstanbul1967Roman
Son MucizeFatih Yayınevi / İstanbul1967Roman
Hilâllerin GölgesindeSebil Yayınevi / İstanbul1967Roman
Kâbe’ye Doğru (Büyük Kısas-ı Enbiya-Peygamberler Tarihi) (27 cilt)Fatih Yayınevi / İstanbul1968Roman
Hazreti OsmanÜçdal Neşriyat / İstanbul1968Roman
Hazreti AliÜçdal Neşriyat / İstanbul1968Roman
Sabır Çağlayanı Peygamber Hazreti EyyûbArif Bolat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Şahdamarından Yakın (Gençlere Dinî Hikâyeler)Sinan Yayınevi / İstanbul1968Roman
Gir CennetimeFatih Yayınevi / İstanbul1969Roman
Hazreti ÂmineSinan Yayınevi / İstanbul1970Roman
Hz. Peygamberin SavaşlarıToker Yayınları / İstanbul1971Roman
Hazreti ÂişeSinan Yayınevi / İstanbul1971Roman
Hazret-i Bilâl-i HabeşîAtlas Kitabevi / İstanbul1971Roman
Hazret-i Veysel KarânîSinan Yayınevi / İstanbul1971Roman
Cinler ÂlemiÜlkü Matbaası / İstanbul1971İnceleme
Mehmetçikle 30 YılAtlas Kitabevi / İstanbul1971Roman
Lokman HekimLokman Sağlık Yayınları / İstanbul1973Roman
Selçuk Kartalı Aldoğan (Malazgirt’e Yağan Nur) (1. Kitap)Nuhoğlu Kitabevi / Ankara1973Roman
Selçuk Kartalı Aldoğan (Hilâle Saldıran Sırtlanlar) (2. Kitap)Nuhoğlu Kitabevi / Ankara1973Roman
Hazreti FâtımaSinan Yayınevi / İstanbul1977Roman
Peygamberimizin Amcası, Allah’ın Arslanı Hazreti HamzaSinan Yayınevi / İstanbul1979Roman
Ashab-ı Kehf (Mağara Arkadaşları)? / İstanbul1979Roman
Hızır’ı Arayan PeygamberSinan Yayınevi / İstanbul1982Roman
Mihmandâr-ı Resûl Hâlid Bin Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensâri (Eyyüb Sultan Hazretleri)Sinan Yayınevi / İstanbul1982Roman
Kabe’den Fışkıran Nur (Büyük Kısas-ı Enbiya-Sevgili Peygamberimiz) (15 cilt)Sinan Yayınevi / İstanbul1983Roman
Elif SultanSinan Yayınevi / İstanbul1984Roman
Yaylanın DerdiSinan Yayınevi / İstanbul1984Roman

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMİL, Enderunlu Hasan Kâmil Beyd. 1759-60 - ö. 1786-87Doğum YeriGörüntüle
2FÂZIL, Enderunlu Fâzıl (Hüseyin) Beyd. 1756-57 - ö. 30 Aralık 1810Doğum YeriGörüntüle
3Sabahattin Teomand. 1 Nisan 1914 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
4ŞEVKİ ESENd. 1914 - ö. 16.11.1982Doğum YılıGörüntüle
5FERYADÎ/SEFİL FERYADÎ, Mustafa Çağırand. 12.11.1914 - ö. 11.10.1987Doğum YılıGörüntüle
6CEMAL, Cemal Köşebaşıd. 1919 - ö. 15.03.1984Ölüm YılıGörüntüle
7TAVLUSUNLU HİCRANÎ, Mehmet Selim Karacad. 1916 - ö. 12.07.1984Ölüm YılıGörüntüle
8GÖMLEKSİZ, Mehmet Ağcaoğlud. 1911 - ö. 28.04.1984Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Gülserend. 1933 - ö. 22 Mayıs 2017MeslekGörüntüle
10Yılmaz Uçard. 20 Ekim 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Riitta Cankoçakd. 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Reyhan Erend. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Oruç Aruobad. 14 Temmuz 1948 - ö. 31 Mayıs 2020Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sırrı Çağlard. 1918 - ö. 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMET TİRALİOĞLUd. 1912 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Madde AdıGörüntüle
17Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981Madde AdıGörüntüle