AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendi

(d. 1225/1810 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tam adı Hâfız İbrâhim Edhem Efendi'dir. Şair, hafız ve aynı zamanda iyi bir hattat olan Ahsen'in Bağçe-i Safâ-endûz'a göre ilk mahlası Hâfız iken Şeyhülislam Ârif Hikmet tarafından Ahsen'e çevrilmiştir (Oğraş 2001: 41). İstanbul'da Silivrikapı yakınında bulunan Veled-i Karabaş Mahallesi'nde 1225/1810 tarihinde doğdu. Babası adı geçen mahallenin esnafından Ali Ağa adlı birisidir. Küçük yaşta mektebe başlayıp hâfız oldu. Sonra nesih ve sülüs hatlarında ders alarak iyi bir hattat olarak tanındı. Kâtiplik mesleğine girdi. Sonra tahsilini ilerleterek Anadolu kuzatı sınıfına katılıp kadı oldu. Müderrislikte de Mûsıla rütbesine kadar yükseldi. Vak'anüvîs ve tezkire sahibi Es'ad Efendi ile birlikte İran'a gitti. Orada kısa zamanda Farsçasını da ilerletti. İstanbul'a döndü ve müderrisliğe devam etti. İstanbul'da vefat eden Ahsen'in ölüm tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz'u. Burdur.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Doğum YeriGörüntüle
3ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30Doğum YeriGörüntüle
4RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
6TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854MeslekGörüntüle
12TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
18TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Madde AdıGörüntüle