AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendi

(d. 1225/1810 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tam adı Hâfız İbrâhim Edhem Efendi'dir. Şair, hafız ve aynı zamanda iyi bir hattat olan Ahsen'in Bağçe-i Safâ-endûz'a göre ilk mahlası Hâfız iken Şeyhülislam Ârif Hikmet tarafından Ahsen'e çevrilmiştir (Oğraş 2001: 41). İstanbul'da Silivrikapı yakınında bulunan Veled-i Karabaş Mahallesi'nde 1225/1810 tarihinde doğdu. Babası adı geçen mahallenin esnafından Ali Ağa adlı birisidir. Küçük yaşta mektebe başlayıp hâfız oldu. Sonra nesih ve sülüs hatlarında ders alarak iyi bir hattat olarak tanındı. Kâtiplik mesleğine girdi. Sonra tahsilini ilerleterek Anadolu kuzatı sınıfına katılıp kadı oldu. Müderrislikte de Mûsıla rütbesine kadar yükseldi. Vak'anüvîs ve tezkire sahibi Es'ad Efendi ile birlikte İran'a gitti. Orada kısa zamanda Farsçasını da ilerletti. İstanbul'a döndü ve müderrisliğe devam etti. İstanbul'da vefat eden Ahsen'in ölüm tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz'u. Burdur.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aydın Arıtd. 1928 - ö. 9 Aralık 2003Doğum YeriGörüntüle
2Tahir Olgund. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951Doğum YeriGörüntüle
3SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Doğum YılıGörüntüle
5TAHİRd. 1810 - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
6MOLLANEPESd. 1810 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
7TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Ölüm YılıGörüntüle
8TAHİRd. 1810 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9MOLLANEPESd. 1810 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
10TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74MeslekGörüntüle
11TAHİRd. 1810 - ö. 1853MeslekGörüntüle
12MOLLANEPESd. 1810 - ö. 1862MeslekGörüntüle
13TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAHİRd. 1810 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MOLLANEPESd. 1810 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Madde AdıGörüntüle
17TAHİRd. 1810 - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
18MOLLANEPESd. 1810 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle