AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendi

(d. 1225/1810 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tam adı Hâfız İbrâhim Edhem Efendi'dir. Şair, hafız ve aynı zamanda iyi bir hattat olan Ahsen'in Bağçe-i Safâ-endûz'a göre ilk mahlası Hâfız iken Şeyhülislam Ârif Hikmet tarafından Ahsen'e çevrilmiştir (Oğraş 2001: 41). İstanbul'da Silivrikapı yakınında bulunan Veled-i Karabaş Mahallesi'nde 1225/1810 tarihinde doğdu. Babası adı geçen mahallenin esnafından Ali Ağa adlı birisidir. Küçük yaşta mektebe başlayıp hâfız oldu. Sonra nesih ve sülüs hatlarında ders alarak iyi bir hattat olarak tanındı. Kâtiplik mesleğine girdi. Sonra tahsilini ilerleterek Anadolu kuzatı sınıfına katılıp kadı oldu. Müderrislikte de Mûsıla rütbesine kadar yükseldi. Vak'anüvîs ve tezkire sahibi Es'ad Efendi ile birlikte İran'a gitti. Orada kısa zamanda Farsçasını da ilerletti. İstanbul'a döndü ve müderrisliğe devam etti. İstanbul'da vefat eden Ahsen'in ölüm tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz'u. Burdur.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2REFÎ’, Enderunlu Hacı Ahmed Efendid. ? - ö. 1749-50Doğum YeriGörüntüle
3Tuncer Erdemd. 5 Ekim 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
6DİDÂRÎd. 1810-1812? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Ölüm YılıGörüntüle
9DİDÂRÎd. 1810-1812? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882MeslekGörüntüle
11HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881MeslekGörüntüle
12DİDÂRÎd. 1810-1812? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DİDÂRÎd. 1810-1812? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
17HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Madde AdıGörüntüle
18DİDÂRÎd. 1810-1812? - ö. ?Madde AdıGörüntüle