ALİ SALAHATTİN

(d. 1878 / ö. ?)
Kâtip
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali Salahattin 1878’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Maarrif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyeti azalığından mütekaid Hasan Hüsnü Bey’dir. Büyük babası boyacılar kethüdası Çankırılı Hacı Ali Efendi’dir. Ali Salâhattin, ilk eğitimini Kemeraltı İskender Mustafa Paşa iptidaîsinde ve Kadırga Rüşdiyesi’nde bitirmiştir. Sonra İstanbul idadisinden mezun olmuştur. İki yıl kadar hukuk okumaya devam etmiştir. Bu arada maarif encümeni teftiş ve muayenesine mülâzım olarak devam etmiştir. 1898’de kâtip olarak göreve başlamıştır (Ergun yty: 462). Ali Salahattin'in vefat tarihi tespit edilememiştir.

Ali Salahattin’in güzel yazı yazmasında babasının büyük tesiri olmuştur. Ayrıca Meclis-i Maarrif azasından Esad Efendi'den Arapça öğrenmiştir. Yemen âlimlerinden Şeyh Mehmed San’avî, Musikisinaş ve şair Musullu Hafız Osman gibi şahsiyetlerden ve bilhassa meşhur Hacı Zihni Efendi’den epey istifade ettiği belirtilir. Esat Efendi’den Farsça da öğrenmiş ve Hafız divanını ondan okumuştur. Ali Salahattin, çocuk denilecek bir yaştan itibaren şiirler yazmaya başlamıştır. On dokuz yaşındayken Hersekli Arif Hikmet’in bir gazelini tahmis etmiş ve bu şairin takdirini kazanmıştır. Onun ilk şiirleri Halil Edip’in mecmuasında yayımlanmıştır. 1908 inkılâbından sonra Refet Avni’nin neşrettiği haftalık Meram’da da şiirlerini yayımlatmıştır. Ali Salahattin’in matbu iki kitabı vardır. Bunlar Mahasini Ahlâk adlı mensur bir eser ile Aşkın Sesi adlı bir şiir mecmuasıdır. Eserlerinde tasavvufî, felsefî, içtimaî, ahlâkî konulara yer veren Ali Salahattin’in Arap edebiyatı tesirinde bazı manzumeler de kaleme aldığı bilinmektedir (Ergun yty: 463).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADİRHAN ÖZDEMİR
Yayın Tarihi: 03.09.2019
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Mahasini Ahlâk- / --Roman
Aşkın Sesi- / --Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YeriGörüntüle
2Neslihan Perkerd. 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Serkan Altuniğned. 14 Nisan 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZİYADİN CEMAYd. 1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Rıfat (Işıl)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954Doğum YılıGörüntüle
6ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
7ZİYADİN CEMAYd. 1878 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Rıfat (Işıl)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954Ölüm YılıGörüntüle
9ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10ZİYADİN CEMAYd. 1878 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hüseyin Rıfat (Işıl)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954MeslekGörüntüle
12ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916MeslekGörüntüle
13ZİYADİN CEMAYd. 1878 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hüseyin Rıfat (Işıl)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZİYADİN CEMAYd. 1878 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Hüseyin Rıfat (Işıl)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954Madde AdıGörüntüle
18ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle