İsmail Safa Esgin

(d. 1906 / ö. -)
Şair, Memur
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1906 yılında Ankara'nın Bâlâ ilçesinde tahsil müfettişi Mehmet Bey ile Fitnet Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimine Ümmü-Teceddüt İlkmektebi’nde başlayan İsmail Safa, daha sonra Ankara Sultanisi’nde eğitim almaya başladı. Bir ara eğitimine Amerikan Mektebi'nde devam eden şair, 1921 yılında Deniz Musiki Mektebi’ne kaydoldu. Dört yıl süren musiki tahsilinden sonra deniz bandosunda görev aldı. İsmail Safa, donanma ile Türkiye'nin bütün kıyılarını ve pek çok ülkeyi gezme imkânına kavuştu. 1938 yılının Eylül ayında mecburi hizmetini bitiren ve yedinci sınıf ihtiyat askeri musiki muallimi olarak donanmadan ayrılan İsmail Safa, bir süre Ankara’da Dâhiliye Vekâleti matbuat bürosunda memur olarak çalıştı. Zahide Esgin ile evlendi ve iki çocuğu dünyaya geldi. 1954'te Petrol Ofisi Muhaberat ve Arşiv Şubesi'ne servis şefi olarak geçti ve bu kurumdan 1967 yılında emekliye ayrıldı. İsmail Safa'nın ölüm tarihi tespit edilememiştir.

Hayatı hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz İsmail Safa Esgin, ilk şiirini 1926 yılında İzmit'te çıkan Türk Yolu adlı dergide yayımladı. Daha sonra Çiçek, Harp Malulleri, Servet-i Fünûn, Muhit, Yalların Sesi, İçtihat, İz, Çığır, Ağaç, Geçit, Defne, Çığır, Türk Yurdu, Dikmen, Yirminci Asır dergileriyle Vakit gazetesinin edebî ilavesinde şiir ve yazılarını neşretti. İsmail Safa, 1932 yılında ilk şiir kitabı Zindan'ı yayımladı, 1933 yılında da arkadaşı Vahdet Gültekin’le Albüm adlı mecmuayı neşretmeye başladı.

Şair, 1934'te ikinci şiir kitabı Damlalar'ı neşretti. "Damlalar", "Istırap Şimşekleri", "Koşmalar", "Saatler" ve "Gece Yarısı" adlı beş ana bölüme ayrılan bu kitapta toplam altmış üç şiirini bir araya getirdi. İsmail Safa, bu kitabında daha çok dörtlük nazım şekli ve hece ölçüsüyle kaleme aldığı bireysel temalar üzerine yoğunlaştı. 1948 yılında çocuklar için yazdığı şiirleri Papatya Falı adı altında yayımlayan şair, 1955 yılında Dünya Senfonisi adlı dördüncü şiir kitabını neşretti. Ahmet Muhip Dıranas'a ithaf edilen kitapta daha önce yayımladığı kitaplarındaki şiirlerden bir seçme ile yeni şiirlerini bir araya getirdi. İsmail Safa'nın son şiir kitabı Damlalar II: Dünya Senfonisi'nden Seçmeler 1970 yılında yayımlandı. Şair bu kitabında da daha önce yayımladığı şiirlerinden yaptığı bir seçkiyi okurlarına sundu.

Ziya İlhan Zaimoğlu, yakın arkadaşı İsmail Safa'nın portresini yazarken şairin şiir anlayışını şu cümlelerle açıklar: "Şiir telakkisi de başkalarına benzemez. Orijinal olacağım diyerek gülünç olmaktan korkar. Şiirin muhakkak vezin ve kafiye ile vücuda geleceğine kanidir. Şiire kafiye sanatı ve şaire kafiyeci diyen Fransız şairine hak verecek derecede şeklin mükemmeliyetine ve bu mükemmeliyetin doğurduğu ahenge taraftardır. Bu vasfı şiirlerinde bariz bir surette müşahede etmek kabildir. Onun kendine mahsus üslubu ile yazılmış çok güzel ve çok ahenkli mısraları insanı düşündüren ve peşinde sürükleyen şiirleri vardır. Son şiirlerinde şahsi hislerini bir tarafa atmış beşeri duyguları kolektif bir hâlde ifadeye başlamıştır." (Zaimoğlu 1941: 3-4)

Hayata dair duygu ve izlenimlerini ahenkli bir üslupla şiirleştiren İsmail Safa Esgin, edebiyat tarihlerimizin üzerinde pek durmadığı isimlerden biridir. Bununla birlikte İsmail Safa Esgin, özellikle kaleme aldığı saf şiir örnekleri ile kendi kuşağı içinde "iyi bir şair" olarak ön plana çıkmaktadır.

Kaynakça

Zaimoğlu, Ziya İlhan (15 Ağustos 1941). "İsmail Safa Esgin". Dikmen. S. 4. s. 3-4.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. NECATİ TONGA
Yayın Tarihi: 09.08.2019
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
ZindanSuhulet Kitabevi / İstanbul1932Şiir
DamlalarÜlkü Matbaası / İstanbul1934Şiir
Papatya FalıÇocuk Esirgeme Kurumu Yay. / Ankara1948Şiir
Dünya SenfonisiÖrnek Matbaası / Ankara1955Şiir
Damlalar II: Dünya Senfonisi'nden SeçmelerBeşnur Matbaası / Ankara1970Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Koray Barış İncitmezd. 23 Ocak 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Kaan İnced. 02 Şubat 1971 - ö. 11 Ağustos 1992Doğum YeriGörüntüle
3İpek Ongund. 07 Ocak 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hikmet Birandd. 1906 - ö. 1972Doğum YılıGörüntüle
5Mukay Elebayevd. 1906 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
6TEYMUR KARAÇÖPd. 1906 - ö. 1978Doğum YılıGörüntüle
7Sona Adiyevad. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Seyfettin Ünlüd. 25 Mart 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Nesim Adayd. 08 Eylül 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
10İsmail Gezgind. 01 Şubat 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Levent Cantekd. 13 Mayıs 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Tevfik Ertürd. 1913 - ö. 10 Eylül 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İsmail Özmeld. 18 Aralık 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İSMAİL COŞARd. 1903 - ö. 1965Madde AdıGörüntüle
15İSMAİL TOPRAKd. 1911 - ö. 1977Madde AdıGörüntüle