Koray Avcı Çakman

(d. 25 Aralık 1982 / ö. -)
Yazar
(Çocuk Edebiyatı / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Samsun’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılından itibaren serbest yazarlık yapmaktadır. "Elma Kurdu" çocuk programı için senaryo ve öyküler yazdı. Drama liderliği belgesine sahiptir. “La Fontaine Fabllarının Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi" isimli tezi hazırladı. 2006 yılında Ömer Seyfettin Öykü Yarışması’nda mansiyon; 2009 Behiç Erkin Öykü Yarışması’nda “Son Trenler Makas Değiştirmez” ile üçüncülük; 2010’da “Arkadaşım Flamingo” temalı çocuk öyküleri yarışmasında ve Kelenderis Öykü Yarışması’nda “Mavi Bisiklet “ile ikincilik; 2011 TUDEM Çocuk Romanı Yarışması’nda “Almarpa’nın Gizemi”yle birincilik; 2012 TUDEM Çocuk Öyküleri Yarışması’nda “Gülen Sakız Ağacı”yla ikincilik ve 2015 yılında Ördek Ayak isimli eseriyle Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından verilen “Çocuk Romanı” ödüllerini aldı.

Küçük yaşlarda hayalini kurduğu yazarlık mesleği ile 2000 sonrası çocuk edebiyatı çatısı altında nitelikli eserler veren yazar, Şiir Sende Ağlıyor isimli kitabı haricinde yetişkinlere yönelik eser kaleme almadı. Farklı yayınevlerinden çıkan ve farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda kitabı vardır.

Okul öncesine yönelik kitaplarında kavram gelişimine katkı sağlayacak taşıtlar, meyve ve sebzeler, meslekler, hayvanlar gibi kavramları ele alır. Çocukların yineleme ve taklit yeteneklerine yönelik sesli kitap serisi de eserleri arasındadır. Temiz olma, sorumluluk alma, özgüvenli olma, arkadaşına destek olma, tutumlu olma, yardımlaşma ve işbirliği, paylaşımcı olma, hoşgörülü olma, doğa sevgisi, başkalarının haklarına saygı duyma gibi toplumsal ve evrensel değerlerin, edebî hassasiyetlerle aktarıldığı eserleri de vardır. Bu dönem için önemli olan çocukların algısal gelişimlerini destekleyici ileti ve resimlemeleri de eserlerinde görmek mümkündür.

Yazar, genellikle çevre ve insan etkileşimi üzerinde durur. Kurguları daha ziyade çocuk kahraman ve aile ilişkileri ya da çocuk kahraman ve arkadaşlık ilişkileri üzerinden yürür. Kimi zaman da hayvan karakterlerin birbirleri ya da insanlarla olan ilişkileri çerçevesinde gelişir. “Doğa ve hayvanların korunması” teması ön plandadır. Bu temaya uygun olarak da çevresel bilinç yaratmayı önceleyen iletileri görmek mümkündür. Doğadaki tüm canlıların eşit olduğu, her canlının eşit oranda yaşam hakkı olduğu, çocukların doğayla bütünlük içinde yaşamalarının gelişimleri için önemli olduğu verilen iletilerdendir. Genel olarak eserlere bakıldığında evrensel değerlere yönelik iletilerin vurgulandığı görülür. Ekoeleştirel bakış açısının yansıtıldığı eserlerin bir kısmında ise, insan merkezli bakışı görmek mümkündür. Ancak yazarın bu bakış açısını yansıtmasının sebebi farklı problemleri ortaya koymaktan kaynaklanmaktadır.

Yazarın mekânları, doğa ve insan çatışmasına zemin oluşturmaktadır. Şehir yaşamı, kentleşme ile ilgili düşünceler aktarılırken daha olumsuz duygular oluşturacak kelime seçimleri, duygu aktarımı ve betimlemelere yer verilirken, köy ve kasaba yaşamında tavır tam tersidir. Şehir ve teknoloji insanın doğaya zarar veren ve hükmetmeye çalışan yönünü temsil ederken; kırsal yaşam, tüm canlıların eşit ve aynı sistemin parçaları olduğu görüşünü destekler.

Yazar hitap ettiği yaş aralığına uygun olarak macera duygusunu harekete geçiren eserler de kaleme alır. Tesadüfler ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu olay örgüleri içinde çocuk kahraman kimi zaman arkadaşlarıyla, kimi zaman da tek başına veya hayvan dostlarıyla çeşitli maceralara atılır. Eserlerin tümü sorun odaklı yaklaşımla incelendiğinde, çevre sorunları ve çevrenin korunması düşüncesini içerir. Münferit eser olarak bakıldığında ise, ayağı aksayan bir çocuk ve havlayamayan bir köpeğin dostluğu ve kahramanın yeteneklerini keşif sürecinde yaşadıklarını anlattığı Düşlerin Peşindeki Çocuk isimli eseri önemlidir. Yapamadıklarına değil, yapabildiklerine ve yeteneklerine odaklanan kahraman süreç sonunda yaşadığı değişimle okura olumlu mesajlar vermektedir.

Çocuk karakterler, yaşadıkları yerlere göre farklı yaşam tarzlarına sahiptir. Köy/ kasaba gibi yerlerde yaşayan çocuklar doğayla iç içe oyunlar kurarlar, ailede sorumluluk alır ve görevlerini yerine getirirler. Şehir yaşamındaki çocuklar ise, bilgisayar oyunları ve ödevlerle zaman geçirirler. Bu noktada çocukları yönlendiren yaşlı karakterler devreye girer. Yazar kurguda, yaşlı karakterlere kültür aktarımı sağlayan bir rol verir. Köy yaşamını anlatır, sokak oyunları oynamaları için destekler ve yaşam tecrübelerini aktarırlar.

Hayvan karakterler yazarın kurgularında önemli bir yer edinir. Eserlerde kimi zaman asıl kişiler kimi zaman da yardımcı kişiler konumundadırlar. Hayvan karakterler, genele bakıldığında iyi karakterler olarak anlatılarda yer alır. İnsanların dostudurlar, yalnızlıklarını paylaşır ve köy yaşamlarında hayatlarını kolaylaştırırlar. Aynı zamanda hayvan varlıklarının yaşamları, türleri ve içinde bulundukları sıkıntıların farkına varılması, anlatıların çoğunun temel amaçlarındandır.

Aile kavramı da özellikle yazarın kurgularında öne çıkan unsurlar arasındadır. Çekirdek aile olmanın yanı sıra, evde zaman zaman gelen bir dayı veya amca varlığı ile, yaşlı karakterlerin varlığı da dikkat çekicidir. Evde beslenen evcil hayvanlar da aile bireyleri olarak kabul görür ve buna uygun olarak davranılır. Aile tüm bu karakterlerin bütünlük içinde yaşadığı bir kurgu ile sunulur. Buna ek olarak kentten kasabaya/köye, tersine göç olgusu da yer alır.

Kaynaklardan yararlanma hususunda da pek çok masal kahramanı, efsane, tekerleme, ninni ve bilmece anlatılar içerisinde yer bulmaktadır. Bu anlamda yazarın eserlerinde bir zenginlik ve kültür taşıyıcılığı söz konusudur denilebilir. Hoflipuf isimli kitapta, tek boynuzlu bir at canı sıkıldığı için, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler isimli masalda kötü kalpli kraliçenin aynasını alarak yerine kaktüs, Alaaddin’in sihirli lambasını alarak yerine bir ayakkabı, Fareli Köyün Kavalcısı’nın kavalı yerine bir davul, Kırmızı Başlıklı Kız’ın başlığı yerine de kırmızı çoraplar bırakır. Bu gariplikleri çözmek ise bir arkadaş grubuna kalır. Yazar herkes tarafından bilinen masalların temel unsurlarına müdahale ederek, yaratmış olduğu yeni anlatı içerisinde masallara yer verir. Böylece kurguyu daha ilgi çekici hale getirir. İlgi çekici olması yanında çocuk edebiyatının herkesçe bilinen eserlerini de okura hatırlatmış olur.

Yazarın, Sıra Sana Da Gelecek isimli kitabı ilk gençlik edebiyatına yönelik olması ve korku edebiyatı unsurlarını taşıması açısından önemlidir. Hedef kitle sebebiyle kimi yerlerde “argo” kelimelere rastlamak mümkündür. Kitap 12 hikâyeden oluşur. İnsanın hırs, kibir, sevgisizlik, açgözlülük, kıskançlık, duyarsızlık ve merhametsizlik gibi zaaf sayılabilecek yönlerine vurgu yapar. Gerek kurgusu gerekse türü bakımından önemli bir noktada yer alır.

Yazarın kelime seçimi, hedef kitleyle uygunluk içindedir. Cümle uzunlukları hitap edilen kitleye uygun olarak, 3 ila 11 kelimeden oluşur. Özellikle kurguya bağlı olarak ünlem cümleleri ve soru cümleleri görülmekle birlikte, kurallı cümle kullanır. İçerikte ise, çocuğa görelik ilkesi temel alınarak, edebî bir üslup kullanılmıştır. Bu anlamda yazar çocuğu eğitmeyi temele almaz, kitap okumanın hazzını yaşatacak olan edebi dokunuşu vermeye çalışır.

Kaynakça

Avcı Çakman, Koray (2016). Hoflipuf. 1. Baskı. İstanbul: Can Çocuk.

Avcı Çakman, Koray (2016). Sıra Sana da Gelecek. 1. Baskı. İzmir: Tudem Yayınları.

Yılmaz, Hatice Derya. (2017). "Koray Avcı Çakman’ın Eserlerinde Ekoeleştirel İletiler". Yüksek Lisans Tezi. Erzincan: Erzincan Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: HATİCE DERYA YILMAZ
Yayın Tarihi: 10.09.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Patlak Gözlü Kardan AdamEsin Yayınevi / İstanbul-Masal
19 MayısYA-PA / İstanbul-Diğer
23 NisanYA-PA / İstanbul-Diğer
Masal Zamanı Dizisi-7/ Masal AnneErdem Çocuk / İstanbul2003Masal
Şiir Sende AğlıyorYalın Ses Yayınları / İstanbul2007Şiir
Sevimli KorkulukEsin Yayınevi / İstanbul2007Masal
Oya Cumhuriyet Bayramını KutluyorYA-PA / İstanbul2007Diğer
Orman SesleriYA-PA / İstanbul2009Masal
Orman HaftasıYA-PA / İstanbul2009Diğer
Küçük Kanguru BüyüyorYA-PA / İstanbul2010Masal
Minik ZebraYA-PA / İstanbul2010Masal
Benekli'nin HediyesiYA-PA / İstanbul2010Masal
Sevimli CimcimeYA-PA / İstanbul2010Masal
Sihirli AynalarYA-PA / İstanbul2010Masal
İş Bölümü YapalımYA-PA / İstanbul2010Masal
Özel Günler ve Haftalar SetiYA-PA / -2011Diğer
Eğlenceli Dostlarım(Değerler Eğitimi)Erdem Çocuk / İstanbul2011Diğer
Kelebek Kanadı Benek BenekYA-PA / İstanbul2011Masal
Dıgıdık FaytonYA-PA / İstanbul2011Masal
Eşekliğini Unutan EşekCan Çocuk / İstanbul2011Hikâye
Gürültücü VinçYA-PA / İstanbul2011Diğer
Küçük Sincabın Yardımsever ArkadaşlarıYA-PA / İstanbul2011Masal
Top ile Başlayan ArkadaşlıkYA-PA / İstanbul2011Masal
Belediye OtobüsüYA-PA / İstanbul2011Diğer
Kırmızı TraktörYA-PA / İstanbul2011Diğer
Pıtırcık ArıcıkYA-PA / İstanbul2012Masal
Almarpa’nın Gizemitudem / İzmir2012Roman
Çuf Çuf TrenYA-PA / İstanbul2012Diğer
Puf Puf VapurYA-PA / İstanbul2012Diğer
Pembe UçurtmaYA-PA / İstanbul2012Diğer
Kırmızı Süt ArabasıYA-PA / İstanbul2012Diğer
Papağan Panki ve GökkuşağıYA-PA / İstanbul2012Masal
Kara KoyunYA-PA / İstanbul2012Diğer
Badi Ördeğin Arkadaşı Nerede ?YA-PA / İstanbul2012Masal
Küçük KirpiYA-PA / İstanbul2012Masal
Kirpi Kiki’nin Karnı AğrıyorYA-PA / İstanbul2012Masal
Palyaço Mumi’nin Benekli PapyonuYA-PA / İstanbul2012Diğer
Kargacık Niçin Mor Renge Boyandı ?YA-PA / İstanbul2012Masal
Maviye Boyanan DanaYA-PA / İstanbul2012Masal
Cimri TavşanYA-PA / İstanbul2012Masal
Mavi TrenYA-PA / İstanbul2012Diğer
Yeşil Başlı Ördeğin TarağıYA-PA / İstanbul2012Masal
Zipzop Kurbağanın EviYA-PA / İstanbul2012Masal
Paylaşmak Ne güzelYA-PA / İstanbul2012Masal
İyi Kalpli AyçiçeğiYA-PA / İstanbul2012Masal
Tavşan AilesiYA-PA / İstanbul2012Masal
Çil Horoz/ Sesli Kitaplar DizisiHobi Yayınevi / İstanbul-Diğer
Uykucu Tavuk/ Sesli Kitaplar DizisiHOBİ YAYINEVİ / İstanbul-Diğer
Mırnav Kedi/Sesli Kitaplar DizisiHOBİ YAYINEVİ / İstanbul-Diğer
Benekli KöpekHOBİ YAYINEVİ / İstanbul-Diğer
Minik Kurbağa/Sesli Kitaplar DizisiHOBİ YAYINEVİ / İstanbul-Diğer
Benekli Köpek/ Sesli Kitaplar DizisiGALATA KİTAP / İstanbul2012Diğer
Sarıkız/Sesli Kitaplar DizisiGALATA KİTAP / İstanbul2012Diğer
Bayan Fil/ Sesli Kitaplar DizisiGALATA KİTAP / İstanbul2012Diğer
Kuzucuk/Sesli Kitaplar DizisiHOBİ YAYINEVİ / İstanbul-Diğer
Anne Ördek/ Sesli Kitaplar DizisiGALATA KİTAP / İstanbul2012Diğer
Yavru Ayı Annesine Yardım EdiyorYA-PA / İstanbul2012Masal
Kıvırcık Koyunun YavrusuYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Minik Serçe Uçmayı ÖğreniyorYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Çölü Sevmeyen Minik DeveYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Minik TırtılYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Minik KanguruYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Minik SolucanYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Küçük Karınca İle Güzel PapatyaYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Kendini Kuş Sanan Fil YavrusuYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Guguk Kuşu İle KanaryaYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Turuncu Pullu BalıkYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Kirli VakVakYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Kıskanç KurbağaYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Masal
Sıra Sıra KabaklarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Sulu ŞeftalilerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Dolmalık BiberlerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Sabırsız KarpuzlarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Utangaç DomateslerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Tane Tane NarlarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Hoş Kokulu KavunlarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Kavgacı PatlıcanlarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Tatlı ArmutlarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Yeraltında TurplarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Yaramaz ElmalarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Sarı Sarı LimonlarYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Maymun Manki’nin Marketi/MesleklerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Fotoğrafçı Karga Gakgak/MesleklerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Bay Tavşan’ın Ayakkabı Dükkanı/MesleklerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Terzi Leylek ile Terzi Kirpi/MesleklerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Herkesin Bir Mesleği Var/MesleklerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Postacı LeylekYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Mucit Maymun’un Denizaltısı/MesleklerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Tombul Ayı’nın Aşçı Şapkası/MesleklerYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Çiftçi Köstebek’in Kırmızı TraktörüYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Penguen Ponki’nin Dondurma DükkanıYA-PA YAYINLARI / İstanbul2012Diğer
Beyaz Yele/ Sesli Kitaplar DizisiBilgi Evim Yayınları / İstanbul2013Diğer
Işığın Çocuğu ArelCan Çocuk / İstanbul2013Roman
Gülen Sakız AğacıTUDEM YAYINEVİ / İzmir2013Hikâye
Köye Yazar GeldiCan Çocuk / İstanbul2000Roman
Arşi ve Zaman Saati 2- Kızıl TüyMinik Ada / İstanbul2013Roman
Masal Zamanı Dizisi 9-Masal RüzgârıErdem Çocuk / İstanbul2013Masal
Arşi ve Zaman Saati 1 – Tutankamon’un KolyesiMinik Ada / İstanbul2015Roman
Arşi ve Zaman Saati 3- Padişahın Çalınan TacıMinik Ada / İstanbul2015Roman
Bir Keloğlan Bir de EşeğiCan Çocuk / İstanbul2015Masal
Dedemin Uçan DairesiTUDEM YAYINEVİ / İzmir2015Hikâye
Yengeç YazarTUDEM YAYINEVİ / Ankara2015Hikâye
Yedikır’ın KuşlarıTUDEM YAYINEVİ / İzmir2015Roman
Doğa Dedektifleri 1 – Gizemli LaboratuvarDoğan Egmont / İstanbul2015Roman
Flamingo GünlüğüCan Çocuk / İstanbul2015Hikâye
Geveze Prensesin Pembe GünlüğüDoğan Egmont / İstanbul2015Roman
Prensesin Mavi GünlüğüDoğan Egmont / İstanbul2015Roman
Geveze Prensesin Mor GünlüğüDoğan Egmont / İstanbul2015Roman
İlginç Ülkeler Dizisi 1- Advin Sahra ÇölündeKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2015Roman
İlginç Ülkeler Dizisi 2- Advin Gümüş Sırtlı Goriller ÜlkesindeKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2015Roman
Sahibini Arayan KemanTUDEM YAYINEVİ / İzmir2016Hikâye
Doğa Dedektifleri 2- Kayıp FormülDoğan Egmont / İstanbul2016Roman
Sıra Sana Da GelecekTUDEM YAYINEVİ / İzmir2016Hikâye
Karga Beyaz ve Posbıyık UstaCan Çocuk / İstanbul2016Roman
HoflipufCan Çocuk / İstanbul2016Roman
Hayaller GemisiAltın Kitaplar / İstanbul2016Roman
Uyuyan TopaçCan Çocuk / İstanbul2016Roman
Değerler Eğitimi Serisi - Küçük ZürafaKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Hikâye
Değerler Eğitimi Serisi/ Portakal MiyavladıKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Değerler Eğitimi Serisi -İncir UçtuKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Değerler Eğitimi Serisi/ Karganın Eskici DükkânıKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Değerler Eğitimi Serisi/ Ah! Vah! Of! Pof!KIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Değerler Eğitimi Serisi/ Kirpi ve BalonlarKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Değerler Eğitimi Serisi/ Ayı ve ArılarKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Değerler Eğitimi Serisi/ Pamuk KarardıKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Değerler Eğitimi Serisi/ Doğa Doğayı SeviyorKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Değerler Eğitimi Serisi/ Havuç KoştuKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2016Diğer
Düşlerin Peşindeki ÇocukAltın Kitaplar / İstanbul2017Roman
İlginç Ülkeler Dizisi3- Advin Amazon’daKIRMIZIKEDİ ÇOCUK / İstanbul2017Roman
Nasrettin Hoca’nın Sürpriz MisafiriDoğan Egmont / İstanbul2017Roman
Hayal KüreTUDEM YAYINEVİ / İzmir2017Roman
Hazine Avı –Kitap DedektifleriDoğan Egmont / İstanbul2017Roman
Nanni-Küçük Farenin Büyük MaceralarıTUDEM YAYINEVİ / Ankara2018Roman
Yorgancı, Hayal Ağacı Ve KalaycıAltın Kitaplar / İstanbul2018Hikâye

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hayri Aymand. 1888 - ö. 1958Doğum YeriGörüntüle
2Tuba Akyold. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KAVAKLIOĞLU/KEMÂLÎ BÜLBÜL/BÜLBÜL/KEMÂLÎ, Kemal Bülbüld. 1928 - ö. 23.09.2012Doğum YeriGörüntüle
4Neslihan Yalmand. 07 Aralık 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Göknur Gündoğand. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Kinyas Kartald. 15 Şubat 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Galiesgar Kamald. 6 Ocak 1879 - ö. 19 Haziran 1933MeslekGörüntüle
8Başak Sayand. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Mevlânâ İdris Zengind. 15 Mart 1966 - ö. 7 Haziran 2022MeslekGörüntüle
10Şükran Oğuzkand. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Zekeriya Kayad. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZAMANÎ, Ebubekir Avcıd. 30.07.1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14AVCI, Mehmet Avcıd. 13.12.1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Kenan Hulusi Korayd. 1906 - ö. 23 Mayıs 1943Madde AdıGörüntüle