Süleyman Bulut

(d. 10 Ocak 1954 / ö. -)
Yazar, Reklamcı
(Çocuk Edebiyatı / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya’nın Beyşehir ilçesinin Tolca köyünde doğdu. Anne ve babası çiftçi olan yazar, altı çocuklu bir ailenin ilk çocuğudur. O yıllarda köyde henüz okul olmadığından anne ve babası okuma ve yazmayı eğitmenlerden öğrendi. İlkokulu kendi köyünde bitirdikten sonra ortaokulu okumak için Beyşehir ilçesine giden yazar, ortaokul ve liseyi Beyşehir’de bitirdi. Ardından İstanbul’a gitti ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne kaydoldu.

İktisat Fakültesinde Maliye ve İşletme bölümünü bitirdikten sonra 1982 yılında askere gitti. Muş’ta 18 ay yedek subay olarak askerliğini tamamladı. Askerlik dönüşü reklamcılık sektörüne yönelen yazar, reklam yazarlığı yaptı. 1985’lerde en büyük ve en önemli reklam ajansı Manajans’ta yazarlığa başladı. Bu sektörde yirmi yıl çalıştı. 2000’lerin başından itibaren reklam sektörünü bırakarak kendisini kitap yazmaya verdi. Halen yazarlıkla ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul’da olduğu yıllarda tiyatroyla ilgilendi. İstanbul Radyosu’nun "Arkası Yarın", "Çocuk Saati" ve "Çocuk Bahçesi" programları için radyo oyunları yazmaya başladı. "Küçümen Karcık" ve "Aloş" adlı çocuk oyunlarıyla Milliyet Sanat Dergisi’nin Çocuk Oyunu Yarışması’nda (1976) başarı ödülü aldı. Hürriyet gazetesinin düzenlediği Muhsin Ertuğrul Oyun Yarışması'nda "Dost" adlı oyunuyla başarı ödülü aldı (http://www.kimdirhayatieserleri.com).

İktisat Fakültesinde okurken yazma alıştırmaları yapmaya başladı. Yazarın bu dönemde İstanbul’da okuması çeşitli yazarlarla tanışmasını sağladı. Konuşma fırsatı bulduğu ilk şair Fazıl Hüsnü Dağlarca idi. Konuşma cesaretini bulabildiği ilk yazar ise Yaşar Kemal idi. Dönemin etkin edebiyat dergilerini -Yeni Dergi, Varlık, Yeni Adımlar, Militan- çok yakından izlerken tiyatroya merak sardı.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başında Muhsin Ertuğrul vardı. Tepebaşı Tiyatrosu’nda, yabancı tiyatrocuların da ders verdiği, Ayla- Beklan Algan yönetiminde açılan bir yıllık kursa devam etti. Sonrasında Şehir Tiyatroları'nda ve Vasıf Öngören Topluluğu’nda rol aldı. Ancak edebiyata zaman ayıramadığı için tiyatroyu bıraktı. Gazetelerin kültür sayfalarında, yazarlara, çocuklar için kitap yazmaları için çağrılarda bulunuyordu. Erdal Öz’ün bu çağrılarından kendine pay çıkararak bir çocuk romanı yazmaya başlayan yazar, 8-9 aylık çalışmanın sonunda ilk romanı Kar Tanesi’ni tamamladı (1980). İlk romanının kendisine cesaret verdiğini dile getiren yazar, ardından ikinci romanı olan Sarıtay’ı yazdı.

Kocaman Küçük Deniz'de doğa sevgisi ve doğayı koruma bilinci işlenmiştir. Yıldızlı Alfabe kitabında yazma korkusu ele alınmıştır. Aslan Kral Kork fabl türünde yazılmış olan öykü, eskisinin ölmesiyle kendini yeni kral ilan eden bir aslanı anlatır. Hangi durumda olursa olsun dürüstlükten vazgeçmemek gerektiği iletisini verir. Mor Benekli öyküde ailesiyle birlikte köyde yaşayan Ahmet’in başından geçenler anlatılır. Korkularımızın çoğunun aslında boş inançlara ya da yanılgılara dayandığı mesajını iletmektedir. Günaydın! Günaydın! iki faklı türde ve iki bölümde yazılmıştır. Ormandaki Dev'de bilgiye ulaşmada emin ve dikkatli olmanın önemi üzerinde durulur. Su Kardeşler, yalnızca insanlar arasında değil doğadaki diğer varlıklar arasında da bir iletişim ve dayanışma söz konusu olduğu temasını işler. Toparlacık Nokta ve Arkadaşları eserinde noktalama işaretlerinin görevlerini işler. Kardeşlik Çemberi (Çocukların Hakları Var I) eserinde çocuklar, farklı renk, ırk ya da dillere sahip olan çocuklara karşı saygılı davranabileceğini dile getirilir. Anne Ben Yapabilirim (Çocukların Hakları Var II) eserinde devletlerin ve ailelerin çocuğu korumakla görevli olduğu hatırlatılır. Sihirli Çaydanlık (Çocukların Hakları Var III) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesini konu alan bu öyküde Selim’in başından geçenler anlatılmaktadır. Hey Küçük! (Çocukların Hakları Var IV ), çocukların büyükler tarafından anlaşılmadığına değinilen kitapta, çocuklarla aileleri arasındaki çatışmalara yer verilmiştir. İnsan Okur (Çocukların Hakları Var V) eserinde kitabın önemine değinilen yazar, yazı, rakam ve işaretlerle henüz tanışmamış insanların nasıl sorunlarla karşılaştıkları üzerinde durmuştur. Penceredeki Kuş, adlı eserde doğa ve hayvan sevgisi teması üzerinde durulmuştur. Maviş kitabında renk sevgisi üzerinde durulmuştur. Oklu Kirpi İle Konaklı Kaplumbağa kitabında altı öykü bulunmaktadır. Gemici Sindbad eserinde aşırı öfkenin başkaların canına mal olacağını dile getirmiştir. Bilenler Bilmeyenlere Anlatsın kitabı Nasrettin Hoca fıkralarından oluşturulmuş bir tiyatro oyunudur. Anonim halk ürünleri hakkında 101 Deyim 101 Öykü, 101 Atasözü 101 Öykü, 101 Ninni, 101 Tekerleme, 101 Yanıltmaca Bilmeceler adlı eserler yazmıştır. Süleyman Bulut’un Bil Beni Bileyim Seni 1, Şipşak Bilmeceler 1, Şipşak Bilmeceler 2/Deyim ve Atasözleri, Şipşak Bilmeceler 3/Şuuuttt ve Gooll! adlı bilmecelerle ilgili dört kitabı bulunmaktadır. Bir yayınevi tarafından Belgesel Öyküler başlığı altında Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler 1-2-3 kitapları çıkarılmıştır. Birinci kitapta 60, ikinci kitapta 38, üçüncü kitapta ise 54 anı-öykü yer alır. Atatürk Hangi Takımı Tutuyordu? eseri Ulu Önderin herkes tarafından bilinen tarihi ve milli kişiliğinin yanı sıra fazla bilinmeyen özelliklerine de dikkat çekilmesi açısından önemlidir. Şaka, Alay ve Hazırcevaplarıyla Yahya Kemal, Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Yahya Kemal’in bazı durum ve olaylar karşısında söylediklerini esas alır (Tekin 2017: 216; Ungan ve Demir 2016: 59).

Anlatımında deyimlere, yansıma sözcüklere, ikilemelere çok yer verir. Bu tür kullanımlarla okuyucuyu ana dilinin olanaklarıyla tanıştırır ve okuyucunun anlam zenginliğini fark etmesini sağlar. Eserlerinde yardımlaşma, dayanışma, dürüstlük, hayvan sevgisi, doğayı koruma bilinci, doğa sevgisi temalarını işler. Bu temalar aracılığıyla verilmek istenen iletiler kurgusal kahramanlar aracılığıyla hissettirilir (Tekin 2017: 219-220).

Kaynakça

http://www.kimdirhayatieserleri.com/suleyman-bulut-kimdir-hayati-ve-eserleri-hakkinda-bilgi.html (erişim tarihi: 24.07.2018).

http://suleymanbulut.com.tr/harfleri-seven-bulut (24.07.2018).

Tekin, Esra (2017). Süleyman Bulut’un Çocuk Kitaplarının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Açısından İncelenmesi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.

Ungan, Suat ve Demir, Elif (2016). “Günümüz Çocuk Edebiyatı Yazarları ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”. Türkiye Eğitim Dergisi. 1: 40-65.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MUSTAFA KAYA
Yayın Tarihi: 26.09.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kar TanesiCan Çocuk / İstanbul1980Roman
SarıtayCan Çocuk / İstanbul1980Roman
Aloş Emeğin Resmini ÇiziyorGözlem Çocuk / İstanbul1980Hikâye
Sınıfımızın ResmiKardeş Kitaplar / İstanbul1981Roman
Ak Bulut ile Bulutçuk BulutBilge Yayınları / İstanbul1983Masal
Gemici SindbadCan Çocuk / İstanbul1984Masal
Bilenler Bilmeyenlere AnlatsınCan Çocuk / İstanbul2005Tiyatro
Oklu Kirpi ile Konaklı KaplumbağaCan Çocuk / İstanbul2007Hikâye
Yeşil Yürek KayabeyiCan Çocuk / İstanbul2008Roman
Kocaman Küçük DenizCan Çocuk / İstanbul2008Hikâye
Yıldızlı AlfabeCan Çocuk / İstanbul2009Hikâye
Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler 1Can Çocuk / İstanbul2009Derleme
Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler 2Can Çocuk / İstanbul2009Derleme
Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler 3Can Çocuk / İstanbul2009Derleme
MavişCan Çocuk / İstanbul2010Roman
Toparlacık Nokta ve ArkadaşlarıCan Çocuk / İstanbul2011Hikâye
Penceredeki KuşCan Çocuk / İstanbul2011Roman
Bil Beni Bileyim Seni 1Can Çocuk / İstanbul2011Derleme
Şipşak Bilmeceler 1Can Çocuk / İstanbul2011Derleme
Şipşak Bilmeceler 2 Deyimler ve AtasözleriCan Çocuk / İstanbul2011Derleme
101 Atasözü 101 ÖyküCan Çocuk / İstanbul2011Derleme
101 Deyim 101 ÖyküCan Çocuk / İstanbul2011Derleme
101 TekerlemeTudem / Ankara2012Derleme
101 YanıltmacaTudem / Ankara2012Derleme
Arkadaşım Nasreddin HocaCan Çocuk / İstanbul2012Derleme
Atatürk Hangi Takımı Tutuyordu?Can Çocuk / İstanbul2013Diğer
Şipşak Bilmeceler 3 Şuuuttt ve Gooll!.Can Çocuk / İstanbul2013Derleme
Anne Ben YapabilirimCan Çocuk / İstanbul2013Hikâye
Hey Küçük!.Can Çocuk / İstanbul2013Hikâye
Kardeşlik ÇemberiCan Çocuk / İstanbul2013Hikâye
Sihirli ÇaydanlıkCan Çocuk / İstanbul2013Hikâye
Su KardeşlerCan Çocuk / İstanbul2013Derleme
Ormandaki DevCan Çocuk / İstanbul2013Hikâye
Aslan Kral KorkCan Çocuk / İstanbul2013Hikâye
Palavracılar KralıCan Çocuk / İstanbul2013Roman
Günaydın! Günaydın!.Can Çocuk / İstanbul2014Hikâye
İnsan OkurCan Çocuk / İstanbul2014Hikâye
Şaka, Alay ve Hazırcevaplarıyla Yahya KemalCan Çocuk / İstanbul2014Derleme
Seviyordum Hakim BeyCan Çocuk / İstanbul2014Hikâye
101 NinniCan Çocuk / İstanbul2015Derleme
Mor BenekliCan Çocuk / İstanbul2015Hikâye
Uçankuş’tan Al HaberiCan Çocuk / İstanbul2016Roman
Kız İşi Oğlan İşiCan Çocuk / İstanbul2017Hikâye

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TATLI, Hasand. 1677/1678 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Gültekin Emred. 31 Mayıs 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981Doğum YeriGörüntüle
4GAFAR, Gafar İbrahimîd. 05.10.1954 - ö. 06.01.2019Doğum YılıGörüntüle
5Ferit Avcıd. 23 Haziran 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İsmail Hakkı Aydınd. 11 Şubat 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922MeslekGörüntüle
8Ayfer Tunçd. 02 Mart 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Yahya Benekayd. 1925 - ö. 22 Mart 1997MeslekGörüntüle
10Burcu Bahard. 11 Mayıs 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Sabri Cemil Yalkutd. 01 Eylül 1882 - ö. 12 Ağustos 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Aydın Özakınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÜLEYMAN, Şeyh Seyyid Süleyman Efendid. ? - ö. 15 Nisan 1654Madde AdıGörüntüle
14DERVİŞ SÜLEYMANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SÜLEYMÂN, Süleymân Çelebi, Süleymân Fakîh, Süleymân Deded. 1350 ile 1355 arası ? - ö. 1422 ?Madde AdıGörüntüle