DÂÎ, Dâî Fâzıl

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı ile ondan naklen  Mehmet Nail Tuman'ın Tuhfe-i Nâilî adlı eserinde geçer. Bu eserdeki bilgiye göre, asıl adı Fâzıl oup şiirlerinde Dâî mahlasını kullanmaktadır. Elde şiir örneği bulunmamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.1118

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay. 208.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tali'îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
2FAKÎR, Şemseddin Abbas Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
3RİCÂLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
4SÂNİÎ, Attar-zâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
5BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Madde AdıGörüntüle
6EDÂYÎ, Kazzaz Bekir Çelebid. ? - ö. 1575-76Madde AdıGörüntüle