ENVER BEY, İstanbullu

(d. 1293/1876 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1293/1876 senesinde doğdu. Hademe kolağalarından Hakkı Bey'in oğludur. Mekteb-i İdâdî-i Mülkî'de okudu. Özel hocalardan ders alarak tahsilini tamamladı. Mâliye Nezâreti Aklâmı'na girdi ve burada Sicill-i Ahvâl ve Mektûbî Kalemleri mümeyyizlikleri görevlerinde bulundu. Bir aralık nezaret mühürdarlığı görevine getirildi. Daha sonra Küçük Pazar tahsil şubesi memuru oldu. Son görevi Beykoz Kundura Fabrikası'nda muhasebe kalemi memurluğudur. Vefat tarihi ve vefat yeri hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Bazı gazete ve dergilerde şiirleri yayımlanan Enver Bey'in iki defa tertip ettiği Mecmû'a-i Eş'âr'ı yanmıştır (İnal 1988: 319).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sanma her güm-şüdeye nûr-ı tecellâ görünür

Çeşm-i hak-bîn olana rabbüke'l-a'lâ görünür

Vâsıl-ı mertebe-i sıdk olan ehl-i hakka

Künh-i esrârı serâ-perde-i esrâ görünür

Zevk-i vahdetden eğer varsa nasîbin ezelî

Bu mezâhir sana âyîne-i esmâ görünür

Pertev-i hüsn-i İlâhîden uçan bir zerre

Gâh hurşîd gehî mâh-ı dilârâ görünür

Kara sevdâ-yı nigâr oldı süveydâda ayân

Zîr ü bâlâ gözüme ol saçı leylâ görünür

Minnet Allâh'a ki ref' itdi nikâbı bizden

Nereye baksak o nâzende-i ma'nâ görünür

Refref-i aşk süvârânına olmaz hâ'il

Kâbe Kavseyn'i geçüp kurb-ı ev-ednâ görünür

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 319.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sevinç Çokumd. 25 Ağustos 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sibel Erasland. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EMİNOV, Memmedyar Eminovd. 1876 - ö. 1966Doğum YılıGörüntüle
5GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6KUL İBRAHİM/OZAN İBRAHİMd. 1876 - ö. 1959Doğum YılıGörüntüle
7EMİNOV, Memmedyar Eminovd. 1876 - ö. 1966Ölüm YılıGörüntüle
8GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9KUL İBRAHİM/OZAN İBRAHİMd. 1876 - ö. 1959Ölüm YılıGörüntüle
10EMİNOV, Memmedyar Eminovd. 1876 - ö. 1966MeslekGörüntüle
11GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906MeslekGörüntüle
12KUL İBRAHİM/OZAN İBRAHİMd. 1876 - ö. 1959MeslekGörüntüle
13EMİNOV, Memmedyar Eminovd. 1876 - ö. 1966Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUL İBRAHİM/OZAN İBRAHİMd. 1876 - ö. 1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMİNOV, Memmedyar Eminovd. 1876 - ö. 1966Madde AdıGörüntüle
17GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
18KUL İBRAHİM/OZAN İBRAHİMd. 1876 - ö. 1959Madde AdıGörüntüle