ENVER BEY, İstanbullu

(d. 1293/1876 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1293/1876 senesinde doğdu. Hademe kolağalarından Hakkı Bey'in oğludur. Mekteb-i İdâdî-i Mülkî'de okudu. Özel hocalardan ders alarak tahsilini tamamladı. Mâliye Nezâreti Aklâmı'na girdi ve burada Sicill-i Ahvâl ve Mektûbî Kalemleri mümeyyizlikleri görevlerinde bulundu. Bir aralık nezaret mühürdarlığı görevine getirildi. Daha sonra Küçük Pazar tahsil şubesi memuru oldu. Son görevi Beykoz Kundura Fabrikası'nda muhasebe kalemi memurluğudur. Vefat tarihi ve vefat yeri hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Bazı gazete ve dergilerde şiirleri yayımlanan Enver Bey'in iki defa tertip ettiği Mecmû'a-i Eş'âr'ı yanmıştır (İnal 1988: 319).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sanma her güm-şüdeye nûr-ı tecellâ görünür

Çeşm-i hak-bîn olana rabbüke'l-a'lâ görünür

Vâsıl-ı mertebe-i sıdk olan ehl-i hakka

Künh-i esrârı serâ-perde-i esrâ görünür

Zevk-i vahdetden eğer varsa nasîbin ezelî

Bu mezâhir sana âyîne-i esmâ görünür

Pertev-i hüsn-i İlâhîden uçan bir zerre

Gâh hurşîd gehî mâh-ı dilârâ görünür

Kara sevdâ-yı nigâr oldı süveydâda ayân

Zîr ü bâlâ gözüme ol saçı leylâ görünür

Minnet Allâh'a ki ref' itdi nikâbı bizden

Nereye baksak o nâzende-i ma'nâ görünür

Refref-i aşk süvârânına olmaz hâ'il

Kâbe Kavseyn'i geçüp kurb-ı ev-ednâ görünür

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 319.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜHDÎ, Fetvâ Emîni-zâde Mahmûd/ Mehmedd. ? - ö. 1875?Doğum YeriGörüntüle
2VAK'Î, Tefsîrî-zâde Mehmed/Atâ'ullâh Efendid. ? - ö. 1716/17Doğum YeriGörüntüle
3Cezmi Ersözd. 03 Eylül 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NURÎ, Mehmet Nurid. 1876 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Bekir Fahri İdizd. 1876 - ö. 1938Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Şuayipd. 1876 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
7NURÎ, Mehmet Nurid. 1876 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Bekir Fahri İdizd. 1876 - ö. 1938Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Şuayipd. 1876 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10NURÎ, Mehmet Nurid. 1876 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Bekir Fahri İdizd. 1876 - ö. 1938MeslekGörüntüle
12Ahmet Şuayipd. 1876 - ö. 1910MeslekGörüntüle
13NURÎ, Mehmet Nurid. 1876 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Bekir Fahri İdizd. 1876 - ö. 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Şuayipd. 1876 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NURÎ, Mehmet Nurid. 1876 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Bekir Fahri İdizd. 1876 - ö. 1938Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Şuayipd. 1876 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle